Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00027

A projekt címe: Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 298.915.946 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00027

A projekt bemutatása

Az RT-PLAN Kft. RTP-4/2015 tervszámon Sajószentpéter Városi Önkormányzat megbízásából elkészítette a város csapadékvíz elvezetésének tanulmánytervét. A tanulmányterv 27 öblözetre osztotta a város területét. Ezek közül a belvízzel legjobban veszélyeztetettek a XIV., XV., XVI. és XVII. számú öblözetek, ezért elkészült az erre a területre – az úgynevezett Déli városrészre – vonatkozó csapadékvíz elvezetés engedélyezési terve. Jelen projekt keretében Sajószentpéter Városi Önkormányzat a XIV., XV., XVI. öblözeteken belül – mely a Vörösmarty, Baross Gábor, Kinizsi, Rózsa, Pécsi Sándor és Kandó Kálmán utcák által határolt területet foglalja magába – kívánja megoldani a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztését.

A fejlesztés illeszkedik a területi adottságokhoz, figyelembe veszi az érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet. A projektnek nincs előre látható klímakockázata. A pályázattal érintett területen az elmúlt 10 éven belül 86 káresemény történt. A tervezés során figyelembe lett véve, hogy csak a helyben vissza nem tartható többletvizek kerüljenek elvezetésre. A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a beruházás összegét.

Az összegyűlt csapadékvizeket a lehető legrövidebb úton a befogadó Harica patakba és a Pécsi Sándor úti zárt csapadék-csatornába kell vezetni annak érdekében, hogy elkerüljük a nagyméretű csatornaszelvényeket. A talajszerkezet és az árkokban kialakuló vízsebességek miatt a belterületi vízelevezetést burkolattal célszerű megépíteni, elkerülve ezzel a vízsebességből eredő eróziós kimosódásokat, valamint egyszerűbbé téve ezzel az árokmeder fenntartási munkálatait. A csatornahálózat megvalósításánál ügyelni kell arra, hogy valamennyi érintett utcában biztosítva legyen a nagy vízhozam kártétel nélküli elvezetése. A csatornaszelvényeket és a csatornák magassági elrendezését úgy terveztük meg, hogy a csatornák alkalmasak legyenek a vízgyűjtő területről érkező csapadékvizek gravitációs befogadására és elvezetésére. A Pécsi Sándor úti meglévő zárt Ø 30 és Ø 40 beton főgyűjtő csatornák jelenlegi szelvénymérete a kiépítés után alkalmatlan a mértékadó nagyvizek kártétel nélküli levezetésére, ezért azok átépítését javasoljuk a terveknek megfelelően DN 400, DN 500 és DN 600 KG PVC csatornákra. A befogadóba való csatlakozásnál kialakított Ø 80 beton csatorna szelvénymérete megfelelő.

Tervezett létesítmények

  • A csatornatervezésnél arra törekedtünk, hogy a kiviteli munkákat leegyszerűsítsük, ezért előre gyártott árok- és csatornaburkoló elemeket terveztünk beépíteni.

  • A mederburkoló elem tekintetében a PRT típust tervezünk beépíteni. A PRT jelű trapéz keresztmetszetű elemek elsősorban a települések kül- és belterületein az utak mentén, a nyílt árokban vezetett csapadékvíz-csatornák burkolására alkalmazhatók.

  • A kapubejárók alatti átereszek építésére talpas betoncsöveket és az átereszek végét lezáró támelemeket terveztünk kialakítani, szükség esetén az árok rézsűburkolatát magasító, PRL jelű betonlapokkal lehet ellátni. Előnye a TB mederburkoló elemmel szemben a kedvezőbb hidraulikai tulajdonsága, illetve a kis súlya, mivel az elemek hossza 50 cm, így könnyebben mozgathatók.

  • A közlekedési utak keresztezésénél talpas betoncsöveket terveztünk beépíteni. Az önkormányzati utak alatti átvezetéseket az utak átvágásával terveztük kialakítani.

  • Sajószentpéter Városi Önkormányzat idáig is törekedett a csapadékvíz helyben tartására, arra, hogy minél kevesebb víz kerüljön elvezetésre a befogadókba. Ennek érdekében a jelenlegi földárkok mentén a tervezési területen 1188 db fa található, valamint az árokszél és padka, árokszél és kerítés közötti területek be vannak füvesítve. Az önkormányzat további 200 db fa ültetését, valamint a burkolt árok burkolatlan rézsűjének füvesítését tervezi.

  • A tervdokumentáció azon a 10 helyen ahol a befogadó a Nyögő patak, 3x2 m alapterületű, 2 m belmagasságú csapadékvíz tározók beépítését tartalmazza, amikből a vizet a Sajószentpéteri Városgondnokság a város közterületein található virágokat, növényzetet fogja locsolni.

  • A Pécsi Sándor úti zárt csapadék-csatorna szelvényének bővítését követően 481 m hosszon az aszfaltburkolat helyreállítását is tervezzük.

  • Tervezzük továbbá a kapubejárók szükség szerinti átépítését a burkolatok eredeti állapotba történő helyreállításával.

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

Újságcikkek

„A víz már nem lesz az úr” – Újabb fontos projektet nyert Sajószentpéter - 5. oldal

Internetes cikkek, képek

A város zöld központja

Mentsük meg a Földünket!

Ligetes iskolából Fitt Liget

Videók

Dr. Dobos Endre előadása a csapadékvíz-védelemről (2018.06.27.)

Egészséges talaj, egészséges élet – GROW Observatory (2018.08.03.)

Dr. Dobos Endre előadása a csapadékvíz-védelemről (2018.11.14.)

Képgaléria

Beruházás előtti képek

Beruházás utáni képek

A projekthez készült kiadványok

Értékeink védelméért