Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése Sajószentpéteren

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117

A projekt címe: Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése Sajószentpéteren

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 252.157.196 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2023.05.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117

A projekt bemutatása

Az RT-PLAN Kft. RTP-4/2015 tervszámon Sajószentpéter Városi Önkormányzat megbízásából elkészítette a város csapadékvíz elvezetésének tanulmánytervét. A tanulmányterv 27 öblözetre osztotta a város területét. Ezek közül a belvízzel legjobban veszélyeztetettek a XIV., XV., XVI. és XVII. számú öblözetek, ezért elkészült az erre a területre – az úgynevezett Déli városrészre – vonatkozó csapadékvíz elvezetés engedélyezési terve. Időközben a XIV., XV., XVI. öblözeteken belül –Vörösmarty, Baross Gábor, Kinizsi, Rózsa, Pécsi Sándor és Kandó Kálmán utcák által határolt terület – megvalósult a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése.
Jelen projekt keretében az eddigi fejlesztéshez kapcsolódva a XVII. öblözet Pécsi Sándor, Bethlen Gábor, Vörösmarty, Tárna, Bányász és Tompa Mihály utcák által lehatárolt terület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése valósul meg, így csökkentve a víz által veszélyeztetett területet.
A csatornaszelvények és a csatornák magassági elrendezése úgy került megtervezésre, hogy a csatornák alkalmasak legyenek a vízgyűjtő területről érkező csapadékvizek gravitációs befogadására és elvezetésére.
A beruházás megvalósításával 4.706 méter bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény épül.
Az önkormányzat törekszik a csapadékvíz helyben tartására, arra, hogy minél kevesebb víz kerüljön elvezetésre a befogadókba. A jelenlegi földárkok mentén a tervezési területen számos fa található, valamint az árokszél és padka, árokszél és kerítés közötti területek általában be vannak füvesítve.
Az önkormányzat további 50 db fa ültetését, valamint a burkolt árok burkolatlan rézsűjének füvesítését tervezi elősegítve ezzel a párologtatást, szikkasztást.

A vizek helyben tartását és a területi beszivárgást elősegítendő a nyílt vízárkok bekötési pontjai előtt 5 méter hosszan gyephézagos burkolóelemből kirakott szikkasztó szakaszok készülnek összesen 80 méter hosszban, 92 m2 felülettel, valamint a tervezett kiselemes mederburkoló elemek száraz illesztései között elszivárgó víz is hozzájárul a kedvezőbb hidrológiai viszonyok megteremtéséhez.

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

A projekthez készült kiadványok


Kivitelezés előtti képek

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder


Kivitelezés alatti képek

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Kivitelezés utáni képek

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

© Sajószentpéter 2022 - Minden jog fenntartva!

Made with ‌

WYSIWYG HTML Editor