„FIT” – kompetenciaFejlesztés, Ismeret- és Tudásgyarapítás a Sajó völgyében

EFOP-3.3.2-16-2016-00298

A projekt címe: „FIT” – kompetenciaFejlesztés, Ismeret- és Tudásgyarapítás a Sajó völgyében

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 23.018.566 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2020.01.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00298

A projekt bemutatása

A projekt átfogó célja a köznevelésben résztvevő gyerekek kompetenciafejlesztése, tudásgyarapítása iskolán kívüli nonformális és informális tanulási alkalmak során, hozzájárulva ezzel a területi- és szociokulturális egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A projekt hozzájárul a kulturális intézmény kínálati spektrumának szélesítéséhez, alapellátásának fejlesztéséhez. Továbbá hozzájárul még a projektben résztvevő gyermekek tudásgyarapításán kívül a képességeik alternatív módon történő kibontakoztatásához, innovatív gondolkodásuk kialakításához.

A projekt részcéljai között került megfogalmazásra az oktatási és kulturális intézmények közötti együttműködések generálása, valamint, hogy hozzájáruljon az óvodás és tanuló korosztály készségfejlesztéséhez nonformális és informális tanulási eszközökkel.

A helyi közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott célokkal is több vonatkozásban közös célokat fogalmaz meg a pályázat, amelyek jól demonstrálják a helyi köznevelési igényeket.

Ez alapján mind a helyi célokat, mind pedig a pályázat céljait is prezentálják az alábbi pontok:

  • együttműködések az intézmények között

  • egyenlő esély és elérhetőség biztosítása

  • szegregációmentesség, integráció elősegítése

A programok kialakítása a meghatározott célközönség számára a helyi képviselőikkel, pedagógusaikkal történt előzetes egyeztetés alapján történt, amely így a képességeiknek megfelelő programrepertoár összeállítását eredményezi, valamint illeszkedik a felmerülő igényeikhez. A projekt jótékony hatással bír a gyerekek személyiségfejlődésére, valamint hozzájárul kreativitásuk, tehetségük kibontakoztatásához, önbecsülésük és önbizalmuk erősítéséhez. Közvetve hozzájárul a résztvevők közvetlen környezetében élők (család, rokonok) szemléletformálásához, valamint a lokális társadalom szociokulturális hátrányainak csökkentéséhez, területi egyenlőtlenségek javításához.

A helyszín adott, a Pályázó konzorciumi partnerének telephelyei: a Sajószentpéteri Kulturális- és Sportközpont, Városi Könyvtár ideális helyszín valamennyi program lebonyolítására, valamint a speciális infrastrukturális feltételeket, szakmai körülményeket igénylő foglalkozásokhoz az egyes iskolák azt szolgáló helyiségei is rendelkezésre állnak.

A projektben együttműködő partnerek:

  • Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola

  • Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája

  • Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája

  • Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

  • Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolája

  • Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolája

A program ideje alatt 3 féléven keresztül több heti szakkör, művészeti csoport, illetve tehetséggondozó, -fejlesztő kiscsoport, lebonyolítására kerül számos vetélkedő, különböző témában megrendezésre kerülő témanapok, témahetek, kulturális órák, valamint az óvoda kivételével minden résztvevő számára bentlakásos tábor.

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

Újságcikkek

A fiatalok kedvence lehet – Szabadtéri sportcentrum épül az egykori üveggyári lerakó helyén - 13. oldal

Biohulladék mint alapanyag - 8. oldal

A komposztálás módszerei - 8. oldal

Ne vegyük félvállról! - 17.oldal

Internetes cikkek, képek

A város zöld központja

Mentsük meg a Földünket!

Ligetes iskolából Fitt Liget

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

Internetes linkek

A projekt hivatalos weboldala

Videók

Partnerségi fórum (2018.01.25.)

Képgaléria

Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola

Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája

Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolája

Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolája

A projekthez készült kiadványok

Partnerségi fórumhoz készült szórólap

Nyomtatott lakossági tájékoztató