„Generációk kertje” – szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Sajószentpéteren

TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00014

A projekt címe: „Generációk kertje” – szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Sajószentpéteren

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 150.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2019.03.31.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00014

A projekt bemutatása

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint tulajdonos a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás fenntartása alatt álló Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde (3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40. hrsz. 151/1.) szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére nyújt be támogatási kérelmet.

A projekt legfőbb célja a meglévő szolgáltatások színvonalának minőségi fejlesztése. Ennek keretében a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsődéhez tartozó, telekhatáron belüli külső tér (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, az ehhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, családbarát funkciók kialakítása és járműbeszerzés valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy olyan többfunkciós „Generációk kertjé”-t hozunk létre, ahol minden korosztály tagja talál a maga számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget – családbarát funkciók kialakításával – amely a mentális és testi egészség fenntartását szolgálja; amelyben közösség építésére alkalmas funkciók találhatók; amely esztétikus és reprezentatív; ahol érvényesülnek az egyetemes tervezés és akadálymentesség szempontjai; amely hosszútávon, gazdaságosan fenntartható.

A projekt közvetlen célcsoportjai a nappali ellátást, a család és gyermekjóléti szolgáltatást és a támogató szolgálatot igénybe vevők, közvetett célcsoportjai az intézmény területi ellátási kötelezettségében meghatározott lakosság, azok a személyek, szervezetek, hatásterületen élők és tevékenykedők is, amelyek életkörülményeit, működését a projekt végrehajtása befolyásolja, valamint a projekt tervezésében, kidolgozásában érintett helyi (települési) önkormányzatok és az intézmény menedzsmentje.

A projekt azon túl, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program stratégiai célkitűzéseihez igazodik, markánsan kapcsolódik a település Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (közösségvezérelt zöldfelület-fejlesztés), valamint Sajószentpéter Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjához is.

A bölcsődei szolgáltatás önálló, az épület mögötti területen található elkerített, jól elkülönülő, játszóeszközökkel felszerelt udvarral rendelkezik. Jelen fejlesztés a család- és gyermekjóléti és idősek nappali ellátását igénybe vevők részére tervezi a „Generációk kertje” kialakítását az épület előtti területen. Az intézményhez tartozó telek jelentős része szabad, gyepes térség, jelenleg teljesen kihasználatlan, melyet észak–déli irányban kettéválaszt egy aszfaltozott bekötőút. Az intézménykert kialakításának két hangsúlyos területe a bekötőúttól keletre és nyugatra elterülő gyepes térség.

A keleti oldalra tervezett fejlesztés:

 • játszótér és akadálymentes játszótér

 • mini focipálya

 • „átmozgató”- fitnesz eszközök

 • lengőteke pálya

 • petanque pálya

A nyugati oldalra tervezett fejlesztés:

 • dekoratív parkrészlet kialakítása virágágyással

 • alacsony sövénylabirintussal

 • pihenőhely, beszélgetősarok

 • filagória – zenepavilon

 • piknikezőhely tűzrakóhellyel

 • parkosítás

Egyéb tervezett fejlesztések:

 • 9 személyes mikrobusz beszerzése

 • a jelenleg légkábeles energia és telefonvonal kiváltása és földkábelben történő elvezetése

 • LED világítóoszlopok, és LED fényforrású magas parkvilágítási lámpatestek elhelyezése

 • az intézménykert és a benne elhelyezett berendezések védelmére videós megfigyelőrendszer kiépítése

 • csapadékcsatorna betorkoló szakaszának átépítése és az akna lefedése

 • intézménykert körbekerítése

 • bekötőút, sétányok akadálymentesítése

A megvalósuló fejlesztés eredményeként Sajószentpéter kapujában „Generációk kertje” – komplex intézménypark jön létre, amely az eddigieknél lényegesen tágabb körű, szélesebb társadalmi réteget és korosztályi összetételű népességet képes elérni. Az intézmény a többfunkciós fejlesztés eredményeként egy újabb lépcsőt jelent a helyi közösségi szolgáltatások fejlesztésében, lehetővé téve a társadalmi együttműködés erősítését.

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

Újságcikkek

A jövő(kép) újabb mozaikja - 8. oldal

Internetes cikkek, képek

A jövő(kép) újabb mozaikja

Videók

„Generációk kertje” ünnepélyes átadása (2019.06.06.)

Képgaléria

Az építkezés folyamata

„Generációk kertje” ünnepélyes átadása (2019.06.06.)

A projekthez készült kiadványok

„ZÖLD VÁROS” kialakítása a BÉV-telepen

Szemléletformáló kiadvány