Kerékpárosbarát fejlesztés Sajószentpéteren – Városi kerékpárút-hálózat megvalósítása

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00004

A projekt címe: Kerékpárosbarát fejlesztés Sajószentpéteren – Városi kerékpárút-hálózat megvalósítása

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 293.557.155 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2018.09.30.

A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00004

A projekt bemutatása

A projekt megvalósulásával teljesülnek a pályázati felhívás azon céljai, hogy csökkenni fog a városban a szén-dioxid kibocsátás, hiszen a 26-os számú főút kerékpárosoktól történő mentesítésével a gépkocsik folyamatosabban fognak közlekedni, valamint egyre többen fogják a gépkocsikat kerékpárra átváltani, élhető városi környezet fog kialakulni Sajószentpéteren. Továbbá Sajószentpéter közlekedési úthálózatának kerékpárbaráttá alakítását szolgálja a projekt, mivel teljes egészében tehermentesül a 26-os számú főút átkelési szakasza a kerékpárosoktól, a Déli városrészről és BÉV-telepről érkezők a Bethlen Gábor és Vörösmarty úton, a Szabadság telepről érkezők az Erőmű úton, az Ibolya telepről érkezők a Bercsényi úton keresztül, az Alvég településrészről érkezők pedig a Pálóczi úton keresztül biztonságosan fogják tudni elérni a város 26-os főútja mentén lévő központját. Illetve a Rákóczi utcai szakasz bekötésével elérhetővé válnak a település további közintézményei (polgármesteri hivatal, okmányiroda).

Az elérni kívánt célok:
- CO2 kibocsátás mérséklése és az élhető városi környezet megteremtése
- éghajlatváltozás mérséklése
- a 26-os számú főút kerékpáros forgalomtól történő mentesítése, így a gépkocsik is folyamatosabban tudnak közlekedni
- Sajószentpéter város közlekedési úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása
- kerékpárút-hálózaton a városrészekből biztonságosan, kényelmesen és közvetlenül elérhető legyen a település központja, valamint a foglalkoztató központok

A fejlesztés gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás feltételeit, hiszen a tervezett hálózat csatlakozik a már meglévő berentei kerékpárúthoz, amely mentén működő vállalkozások könnyebben elérhetőek lesznek kerékpárral, ahová Sajószentpéterről is sokan járnak munkába. Szintén járnak dolgozni kerékpárral például a hálózat mentén elhelyezkedő Erőmű utcában található tüzépre, a Vörösmarty úton lévő Hunyadi Általános Iskolába, a Sport úton található Művelődési Központba, a Kölcsey út mentén található Gyógyító és Megelőző Intézménybe és a Tompa Mihály út melletti Városi Könyvtárba, a Rákóczi utcai hivatalokba, az Üveggyár úti vasútállomásra.

Miskolc felől a belterületi határától a Pálóczi utca végéig a zöld sávban önálló kerékpárút tervezett a napi kétezres járműforgalmat jelentősen meghaladó 26-os számú közút tehermentesítésére. Az Ady Endre úton a szükséges útszélesítés után kerékpárnyomvonal kijelölése történik piktogramok felfestésével. A Kazincbarcika felőli belterületi határtól az Erőmű és 26-os számú főút csatlakozásáig a meglévő útburkolatokon, illetve útburkolat megerősítéssel lesz a nyomvonal kijelölve felfestéssel, ezt követően a Deák Ferenc utcáig a főút melletti zöldsávban épül önálló kerékpárút. Innen a meglévő hálózatig a Deák Ferenc és Sport úton a szükséges útszélesítés után kerékpárnyomvonal kijelölése történik piktogramok felfestésével, a Vörösmarty utcában pedig a meglévő útburkolatokon lesz a nyomvonal kijelölve. A Bethlen Gábor, Tompa Mihály, Kölcsey, Bercsényi utcákban szintén a meglévő burkolaton lesz kijelölve a kerékpáros nyomvonal.

A beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe. Kapcsolódó tevékenységként a meglévő kerékpár-hálózaton tervezzük a hiányzó KRESZ táblák pótlását és a burkolati jelek újra festését, kerékpártámaszok elhelyezését a helyszínrajzon feltüntetett helyen, valamint az önálló kerékpárút szakaszok szabvány szerinti közvilágítását. Beszerzésre kerül egy úttakarító seprőgép – hótoló és homokszóró adapterekkel – a hálózat karbantartására.

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

Újságcikkek

Internetes cikkek, képek

A város zöld központja

Mentsük meg a Földünket!

Ligetes iskolából Fitt Liget

Videók

„Zöld város kialakítása a BÉV-telepen” lakossági fórum (2017.09.06.)

Tematikus nap a Föld napja alkalmából
(2018.04.21.)

Fitt Liget Szabadidőpark és Szolgáltató ház átadó ünnepség (2018.11.15.)

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

Képgaléria

Beruházás előtti képek

Beruházás utáni képek

A projekthez készült kiadványok

Pattanj bringára!