Pátria Sajószentpéter – Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása

TOP-7.1.1-16-2017-00100

A projekt címe: Pátria Sajószentpéter – Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 37.500.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2021.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2017-00100

A projekt bemutatása

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése és megvalósítása érdekében Sajószentpéter városában 2016. május 26-án megalakult a PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség elnevezésű helyi akciócsoport. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritása lehetőséget biztosít a közösségvezérelt helyi fejlesztéseknek (CLLD) az Európai Unió támogatásával. A támogatási kérelem benyújtásának is feltétele volt a megfelelően kialakított helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS). A „Pátria Sajószentpéter” Helyi Közösség ezen szempontok figyelembe vételével készítette el a saját helyi közösségi fejlesztési stratégiáját, mely 3 alappillérre (területre) épül.

A fejlesztési stratégia alappillérei:

 • Kulcsprojekt a helyi közösség identitását erősítő infrastrukturális fejlesztés önkormányzati közösségi terek fejlesztésével, eszközbeszerzéssel.

 • Családi és közösségi célú, több generációt szolgáló többfunkciós nyílt közösségi terek kialakítása és fejlesztése.

 • Közösségi szabadidős, kulturális és sportesemények támogatása, értékmentő és lokális társadalomfejlesztő programok, kiadványok.


A „Pátria Sajószentpéter” városfejlesztő közösség célja egy erős települési közösség felépítése, a közösségi terek fejlesztésével, a hagyományok és a települési identitás erősítésével, valamint a város lakosságmegtartó képességének növelésével. A stratégia célkitűzései széles körű részvétel biztosítása mellett történt tervezési folyamat során alakultak ki, ahol az érintettek, a város lakossága, a civil szféra, az intézmények, a helyi akciócsoportok tagjai elemezték a város helyzetét, majd terveztek, jövőképet alkottak, és célokat, a szükségleteken alapuló fejlesztési irányokat határoztak meg mindvégig konszenzusos megoldásokra törekedve.

Átfogó és specifikus célok:

 • A beavatkozás elsődleges célja egy a meglévő igényekre épülő, rugalmas, innovatív, széles körű közösségi kezdeményezéseket támogató infrastruktúra kialakítása, amely lehetőséget nyújt a helyi társadalom kapcsolatrendszerének kialakítására, együttműködésének, közösségi életének építésére.

 • A beavatkozás alapvető célja a közösségek megerősítése, a sajószentpéteri identitás és lokálpatriotizmus erősítése, a helyi kultúra megismertetése.

 • A városi identitás növelését támogató elképzelések támogatása.

 • Az érintett lakosság és az intézmények közötti kapcsolatok kiépítésének erősítése.


Az így kialakult közösségfejlesztési célok hozzájárulnak a helyi közösségi értékek megerősödéséhez, de elősegítik a gazdasági boldogulást is azt, hogy a közösség megélhetési lehetőségei bővüljenek. A célkitűzések teljesülése hatással lesz a városra és környékére is.

Tervezett műveletek:

 • Közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren: „Pátria Sajószentpéter” közösségi tér – Kulcsprojekt.

 • Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren: „KÖZ-pontok–KÖZ-terek” – Családi és közösségi célú, több generációt szolgáló többfunkciós nyílt közösségi terek kialakítása és fejlesztése. Azon városrészekben, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő infrastruktúra, a közösségi programok megvalósítását támogató fejlesztések megvalósítása.

 • Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren: „Péteri Programháló” – Közösségi szabadidős, kulturális és sportesemények. A hagyománnyal rendelkező események mellett támogathatóak, új innovatív események, illetve újszerű együttműködések (köz-civil-üzleti szféra között) eredményeként létrejövő programok, melyek a közösségi aktivitásra, az önszerveződésre és öngondoskodásra épülnek.

 • Közösségépítő programok támogatása Sajószentpéteren: Fontos a különböző hagyományokkal rendelkezők, eltérő élethelyzetben lévők, az egyes generációk hagyományainak, értékeinek kölcsönös megismertetése a települési identitás részévé emelése, értékteremtő programok támogatása. A stratégiánk eredményeként a városban megerősödnek, a különböző civil, gazdasági, intézményi, kulturális és sport közösségek.

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

Újságcikkek

Közösségi terek fejlesztésére, közösségi rendezvények megvalósítására nyílik lehetőség Sajószentpéteren - 9. oldal

Internetes linkek

PÁTRIA Sajószentpéter - Hivatalos weboldala

PÁTRIA Sajószentpéter aloldala

Videók

A felújított Kristály Étterem átadóünnepsége
(2018.09.27.)

Képgaléria

Ünnepélyes átadó (2018.09.27.) - Fotók: www.sajomente.hu - Kaló Attila

Dokumentumok

Kivonat a 2018.05.03-án tartott FEMCS ülésről készült emlékeztetőből

Sajószentpéter Helyi Közösség Helyi Akciócsoport FEMCS ügyrendje