Belterületi utak fejlesztése Sajószentpéter városban

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049

A projekt címe: Belterületi utak fejlesztése Sajószentpéter városban

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 200.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2024.07.31.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049

A projekt bemutatása

A projektünk célja Sajószentpéter város önkormányzati tulajdonú belterületi közúthálózatának, korszerűsítése és felújítása a település négy forgalmas gyűjtőútként és lakóútként funkcionáló utcájának a Tárna, Kökény, Baross Gábor és Erőmű utcáknak a fejlesztésével. A fejlesztés eredményeként a megújult burkolatú és nagyobb áteresztő képességű utcák elősegítik a biztonságosabb közlekedést a forgalom összes szereplője számára, beleértve a kerékpáros és gyalogosforgalmat is. A felújítások a településközpont vagy a település központjában és a tervezési terület vonzáskörzetében található közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetőségét eredményezik. A Tárna utca és a Baross Gábor utca felújítása a Déli városrész, a Kökény utca az Ibolya telep és az Erőmű utca pedig az Szabadságtelep nevű lakóterületekkel való kapcsolatok javítását, továbbá a vonalas szerkezetű - 26.sz. főközlekedési út hossztengelye mentén felfűződő - településközpont tehermentesítését biztosítja.
Tárna utca: A Harica u. – Bányász u. közötti szakaszon meglévő aszfalt burkolatú út mindkét oldalán változó szélességű, útszélesítés teljes pályaszerkezet kialakításával. A teljes, Harica u . – Vörösmarty u. közötti útszakaszokon teljes szélességben kopó aszfalt kopóréteg építése szükséges. A meglévő közvilágítási oszlopok elbontása új, napelemes rendszerű közvilágítási oszlopok elhelyezése. A Vörösmarty u. kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhelynél „okos zebra” kialakítása.
Kökény utca: A meglévő aszfalt burkolatú út, valamint a beton burkolatú folyóka és járda elbontása. Ckt beton alap, továbbá aszfalt kötő és kopóréteg építése, kétoldali padkaépítés. Az út és a járda közötti elválasztást „K” szegély, az út szelvényezés szerinti bal oldalán süllyesztett szegély készítése.
Baross Gábor utca: A teljes útszakaszokon lokális kátyúzás, ezt követően teljes szélességben kopóréteg építése, kétoldali padkaépítés.
Erőmű utca: A Zsigmond király u. – Hazafias u. közötti útszakaszokon lokális kátyúzás, ezt követően teljes szélességben aszfalt kopóréteg építése, kétoldali padkaépítés.
A fejlesztések során az átépített vagy korszerűsített közutak hossza (RCO46). 1,585 km.
A projekt további célja a fejlesztéssel érintett útszakaszokon a gyengébb közlekedők számára is biztonságosan használható infrastruktúra fejlesztése, a Tárna utca közlekedésbiztonság érdekében történő korszerűsítése fenntartható napelemes közvilágítás kiépítésével, illetve a biztonságos gyalogosforgalom biztosítása „okos zebra” telepítésével.
Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítését, felújítását valósítjuk meg a Kökény utca járdaszakaszának felújításával és a Tárna utca-Vörösmarty utca kereszteződésben található gyalogátkelőhely átépítésével. A Tárna utcai útszélesítés és a többi utca esetében tervezett padkaépítés a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit növeli azzal, hogy az előzés során a megelőzendő kerékpár mellett megfelelő oldaltávolságot lehet tartani. 

© Sajószentpéter 2023 - Minden jog fenntartva!

Made with ‌

Easiest Website Builder