Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sajószentpéter városban

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00051

A projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sajószentpéter városban

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg:  300.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2024.05.31.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00051

A projekt bemutatása

Az Önkormányzat jelentős épületállománnyal rendelkezik. Az épületek jelentős része felújított, azonban több olyan épület is van az önkormányzat tulajdonában, amelyek hőtechnikai jellemzői, gépészeti rendszereinek állapota hatásfoka sürgős beavatkozást igényelnek. A projektbe bevonásra került épületek esetében az ott dolgozók és az ott elérhető közszolgáltatásokat igénybe vevők részéről már régóta fennálló igényként jelentkezett az épületek energetikai korszerűsítése.

A projekt során korszerűsítendő épületek 100%-ban önkormányzati tulajdonban állnak.

A fejlesztéssel érintett épületek
1. Polgármesteri Hivatal A. épület (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)
2. Polgármesteri Hivatal B. épület (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6.)
3. Polgármesteri Hivatal D. épület (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.)
4. Rendezvények Háza (3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.)
5. Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde (3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 40.)
6. Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény (3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.)
7. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Petőfi Sándor Művelődési Ház (3770 Sajószentpéter, Sport u. 32.)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő energetikai szempontból korszerűtlen épületállománynak (7 épület) átfogó energetikai fejlesztése, melynek fontosabb elemei:
• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása
• Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
• Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
• Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
• Akadálymentesítés

Elérni kívánt célok
A fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
• A fejlesztéssel érintett épületek esetében korszerű hőszivattyúk beépítésével és intelligens szabályozási rendszerrel kívánjuk optimalizálni a fosszilis energiahordozók felhasználását, illetve az ebből származó üvegházhatású gázok kibocsátását. Becsült üvegházhatásúgáz kibocsátások csökkenése: 110,59 CO2 egyenérték (t).
Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése.
• A felhasznált villamosenergia egy részének kiváltását HMKE méretű kiserőművek telepítésével kívánjuk biztosítani. Az önkormányzati „jó példa” tovább ösztönözheti a lakosságot a CO2 kibocsátások csökkentésére.
A széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása.
• A szén-dioxid kibocsátás csökkentése és az erőforrás-hatékonyság növelését az épületek energiafelhasználásának csökkentésével a különösen pazarló energetikai tulajdonsággal rendelkező FF besorolású Petőfi Sándor Művelődési Ház külső határoló szerkezeteinek komplex korszerűsítését hajtjuk végre.
A Nemzeti Energiastratégia és a NEKT legfontosabb célkitűzéseihez való hozzájárulás.

• A NEKT legfontosabb célkitűzése az energiaszuverenitás és az energiabiztonság megerősítése. A Nemzeti Energiastratégia célja a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságának, biztonságának és gazdasági versenyképességének biztosítása. E célok elérésének két fontos pillére az Energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása és a Megújuló energiák részarányának növelése. Az energiahatékonyság javítását az épületenergetikai fejlesztések közül a külső határolóelemek szigetelésével szeretnénk elérni és a napenergia-alapú villamos energiatermelés biztosításával kívánjuk teljesíteni.

A felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának és / vagy megújuló energiafelhasználásának növelése.
• A korszerűbb kondenzációs gázkazán beépítése és a napelemes rendszerek telepítése révén hatékonyabb energetikai rendszer épül ki és a napelemes rendszer segítségével növeljük a megújuló energia alkalmazásának részarányát. 

Stratégiai célok
A projekt keretében meghatározott célok szervesen illeszkednek a felhívásban meghatározott stratégiai céljához az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzéséhez, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, valamint hozzájárulnak a felhívásban megfogalmazott részcélok megvalósításához, azaz a projekt megvalósításával a felhívásban meghatározott önkormányzati intézményeknek helyt adó épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése a megújuló energiaforrások fokozottabb használatával.
A tevékenységek hozzájárulnak az intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkenéséhez, ezáltal az intézmények ÜHG-kibocsátása is jelentősen mérséklődik. A projekt további célja az épületek működtetési, fenntartási költségeinek csökkentése az energiahatékonysági fejlesztések segítségével és az energiafüggőség mérséklése.
A magas hőenergia költségek mellett a villamos-energia fogyasztás is kiemelkedő. A villamos-energia megújuló energiaforrásból való előállításával és hőszivattyús rendszerek kiépítésével tervezzük csökkenteni a villamos-energia fogyasztást, ezzel is növelve a megújuló energiaforrás részarányát.
További cél a klímakockázatokkal szembeni ellenálló-képesség javítása.
Az épületek felújítása során az akadálymentesítési szempontok figyelembevételre kerülnek.
A projektben a fejlesztéssel érintett épületek által kibocsájtott üvegházhatású gázok becsült éves
csökkenése 110,59 tonna. 

© Sajószentpéter 2023 - Minden jog fenntartva!

Made with ‌

Offline Website Software