Közösségi infrastruktúra és okos települési fejlesztések Sajószentpéter városban

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159

A projekt címe: Közösségi infrastruktúra és okos települési fejlesztések Sajószentpéter városban

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 400.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2025.05.31.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159

A projekt bemutatása

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések elnevezésű főtevékenységre nyújt be támogatási kérelmet. A projekt három egymással összefüggő megvalósítási helyszínt tartalmaz:

SEMMELWEIS TÖMB

A Semmelweis tömb főút felé mutatott „arcának” rendezésével egy olyan főút felőli zöldsáv fejlesztése a cél, amely a város arculatát pozitívan befolyásolja, és egységes, a Bercsényi térrel összefüggő zöldfelületi rendszert alkot, vizuálisan és szerkezetileg összeköti a két felújított zöldfelületet.

SEMMELWEIS TÖMB KOSSUTH ÚTI ZÖLDSÁVJA

A Kossuth út menti zöldsávot jelenleg is dekorációs felületként használja a város, ezért egyedi dekorációs utcabútorokkal is kiegészítjük a területet, melyek „ünnepi díszbe” való öltöztetésével továbbra is megőrizheti a terület ezt a funkcióját. Mivel a terület széles aszfaltsávval (közlekedési területtel) határos, a monoton aszfalttömeg vizuális ellensúlyozása érdekében a zöldsávot széles cserjesávval keretezzük.

A Kossuth úti zöldsávnak település-specifikus tartalmat is adunk, és egyfajta „Sajó-liget”-ként alakítjuk ki. A meanderezve kanyargó Sajó-folyóra utalóan olyan egyedi, hullám-nyomvonalú látszóbeton padsort telepítünk, aminek hullámzó háttámlája egyértelmű utalást adna a folyóra. A Sajó-pad egyik végpontjánál köztéri óra, másik végpontjánál, a Bercsényi téren tájékoztató feliratok beintegrálását tervezzük.

A Sajó-padsor előtt, az ős-Sajó hordalékából bányászott kavics felhasználásával készülő stabilizált vízáteresztő ún. mixton burkolat adja a pihenőterület felületét. A pihenőterület megvilágításáról napelemes kandeláberek gondoskodnak.

A „folyó” másik oldalán kap helyet az ártéri ligeterdőre utaló fásítás valamint az egyedi dekorációs utcabútorok. A Sajó-liget Bercsényi utca felőli végére kerül áthelyezésre a Bercsényi térről az Üvegfúvó szobra, így a kereszteződés mellett jól láthatóvá válik a település ikonikus műalkotása.

A SEMMELWEIS TÖMB BELSŐ TERÜLETEINEK REHABILITÁCIÓJA

A Semmelweis tömb belső területeinek rehabilitációja egyrészt a zöldfelületek felújítását, másrészt a közlekedési és parkoló felületek racionalizálását és felújítását foglalja magába. A lakótömb belsejében a legfőbb feladatok: a parkolók kiosztásának raconalizálása, fásítása, esetleg bővítése; a közlekedési utak nyomvonalvezetésének racionálása; zöldfelületek fejlesztése, növelése, faállomány átvizsgálása, szükség szerinti ápolási munkák elvégzése, fák cseréje, új fák telepítése, cserjefelületek kialakítása;gyalogos közlekedési utak, nyomvonalak rendezése, burkolása, újraburkolása; utcabútorok cseréje.

Újonnan épített, vagy korszerűsített zöld infrastruktúra területe a Semmelweis tömb területén: 4709 m2

BERCSÉNYI TÉR

A jelenleg csaknem teljesen burkolt és parkolóként használt Bercsényi téren jelentős mértékű zöldfelület növelést és fejlesztést tervezünk.

A parkoló helyek áthelyezésével zöld felületet növelünk a belváros szívében.

A park kialakítása során megmarad az üzletek megközelíthetősége, ugyanakkor továbbra is lesz lehetőség ezen a területen is a parkolásra, de immár fásított parkolósávban.

A Bercsényi park szerves egységet képez a fentebb már bemutatott „Sajó-ligettel”. Itt kanyarog tovább a Sajót jelképező pihenőpad-sor, kavics-burkolatú (stabilizált mixton burkolat) pihenőhelyek kerülnek kialakításra és itt is megjelennek, bár nagyobb méretben a fa alakú ún. dekorációs utcabútorok, melyek a díszítenek és árnyékolnak.

A kialakítandó park jelentősen növeli a belterületi zöldfelületet, esztétikus rendezett közparkot teremt a belvárosban, akadálymentes közösségi teret (akadálymentes utcabútorokkal) hoz létre, szemléletformáló hatással bír a megújuló energiák használatával kapcsolatban (napelemes lámpák, kinetikus és napenergiával működő utcabútorok),az információs és kommunikációs technológiák megismertetésére ad lehetőséget (okospad alkalmazása); akadálymentesen megközelíthető és bejárható. Hiányzó kulturális szolgáltatásként szabadtéri kiállítóteret hozunk létre itt.

Újonnan épített, vagy korszerűsített zöld infrastruktúra területe a Bercsényi tér területén: 738 m2

SEMMELWEIS PARK

A terület északi végében található elhanyagolt állapotú salakos sportpálya felújítását végezzük el, ezzel költséghatékonyan egy jól használható sportterülettel gazdagodik a terület. A sportpálya megosztásával kialakítható egy kispályás futballpálya, egy teqball terület és egy tollaslabdapálya. Kiemelt fontosságú a sportpálya kerítésének megújítása és a pálya megvilágítása is napelemes lámpákkal.

Ezzel a területtel határos a Somogyi Béla út végén elhelyezkedő MÁV tulajdonban álló vasúti terület, melynek funkció szerinti elhatárolást is szolgálják a sportpályát övező többsoros fásítások.

Újonnan épített, vagy korszerűsített zöld infrastruktúra területe a Semmelweis park területén: 3888 m2

© Sajószentpéter 2023 - Minden jog fenntartva!

Made with ‌

Mobirise.com