Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával

TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002

A projekt címe: Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 674.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002

A projekt bemutatása

A projekt keretében 1755/1,3,4,5 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban lévő barnamezős volt üveggyári lerakó-terület kármentesítéssel egybekötött rekonstrukcióját és funkcióváltását, hasznosítható szabadtereinek komplex rehabilitációját a városi zöld infrastruktúra hálózatba történő integrálását tervezzük. A szükséges kármentesítésen túl célunk közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása a működésükhöz szükséges eszközbeszerzéssel, vállalkozási tevékenységnek is helyet biztosító fejlesztéssel.

A fejlesztéssel érintett területet nyugatról az Ibolya telep elnevezésű városrész határolja. Évtizedekig működött üveggyártási tevékenységet kiszolgáló üzemterületként, azonban az üveggyár 1999 óta nem termel, azóta ez a terület mindössze egy funkció nélküli, barnamezős terület. A terület közvetlenül határos a Sajó völgy Natura 2000 Kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területtel. A terület és környezetének besorolása a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint: érzékeny. A fejlesztés során a pályázati felhívás 3.1.1 A) pontja szerinti önállóan támogatható tevékenység megvalósítását, azaz zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, valamint B) pontja szerinti Barnamezős terület hasznosítását gazdaságélénkítési és közösségi céllal tervezzük. Választható tevékenységek közül célunk a zöld infrastruktúra hálózat akcióterv készítése, kiszolgáló épületek, sétautak létesítése, belterületi csapadékvíz és belvízvédelmi létesítmények kiépítése, parkolóhely, területen belüli infrastruktúra kialakítása, kerítés kiépítése, önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása (Hrsz 1753), parkolók felújítása, kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése, energiatakarékos térvilágítás kialakítása, valamint térfigyelő rendszer kiépítése. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a nyilvánosság biztosítását, akadálymentesítést, energiahatékonysági intézkedések, partnerségi tervezést és az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek megvalósítását tervezzük.

A tervezett fejlesztés főbb koncepcionális elemei, céljai:

 • A barnamezős terület kármentesítése történik meg oly módon, hogy a jelenlegi hulladékkal szennyezett réteg vízzáró réteggel lezárásra kerül és e fölött új termőréteg kerül kialakításra, amely növénytelepítésre alkalmas.

 • Célunk a rehabilitációra kerülő területen városi zöldfelület kialakítása és sport-rekreációs célú hasznosítása.

 • A területen nem csupán a mozgást szolgáló sporteszközök elhelyezése a cél, hanem összességében egy vonzó, inspiráló környezet kialakítása is.

 • A különböző korcsoportok megszólításán túlmenően, az eszközök minél szélesebb skálájának megjelentetése is cél.

 • A terület magja, és a rehabilitáció központi eleme az Üveggyári út mentén, a belső területen kialakításra kerülő aktív pihenést szolgáló rekreációs park.

 • A parkban az aktív pihenés elemei kerülnek felfűzésre egy előre meghatározott rendszer alapján.

 • A projekt részeként a kötelezően elvárt gazdaságélénkítő tevékenység önkormányzati fejlesztésként valósul meg.

 • Célunk egy közösségi céllal megvalósuló beruházás keretében kialakításra kerülő, vállalkozási tevékenységnek helyet biztosító fejlesztés.

 • A kialakításra kerülő aktív parkban lehetőség nyílik különböző vállalkozások indítására.

Az elnyújtott telekforma lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző zajterhelésű és használati intenzitású területek egymástól térben és vizuálisan is elhatárolódjanak.

A terület 4 egymástól elkülönülő zónára tagolódik:

 • I. Bejárati pihenőzóna: Csendes pihenőzóna a kiszolgáló épületegyüttes közelében. Ezen a területen kap helyet a kisgyermekes játszótér és a pihenőliget is ahol közösségi események is lebonyolíthatóak.

 • II. Intenzív mozgásra épülő terület: A műfüves labdarúgópálya és a multifunkcionális sportpálya területe (felfestések segítségével több sportág befogadására is alkalmas: streetball, röplabda, tenisz, stb.). Az I. és II. terület határán kerülhet elhelyezésre – mint átmeneti zóna – a szabadtéri fitnesz.

 • III. A legintenzívebb és legnagyobb zajterheléssel járó terület: Skatepark és Triálpálya, ami a lakóövezettől legtávolabbi részre kerül.

 • IV. A pihenőpark: A teljes területet az Alacska-patak és a Sajó-holtág irányából lezáró növényzettel intenzíven telepített sáv szegélyezi sétányokkal, pihenő tisztásokkal átszőve.

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

Újságcikkek

A fiatalok kedvence lehet – Szabadtéri sportcentrum épül az egykori üveggyári lerakó helyén - 13. oldal

Biohulladék mint alapanyag - 8. oldal

A komposztálás módszerei - 8. oldal

Ne vegyük félvállról! - 17.oldal

E-hulladék - 13. oldal

7 + 1 tanács a jövőnkért - 14. oldal

Környezetvédelem = Szelektív hulladékgyűjtés? - 14. oldal

Hogyan hasznosul a hulladék? - 14. oldal

19 tipp a hulladékmentes élethez - 14. oldal

Internetes cikkek, képek

Szabadidőpark az üveghegyen (túl)

Aktív pihenőpark épül az egykori üveggyári lerakó helyén

Szégyenfoltból turista attrakció

Internetes linkek

Glass Park - Hivatalos weboldala

Videók

Partnerségi fórum (2018.01.25.)

Kiviteli szerződések ünnepélyes aláírása (2019.03.01.)

Névjegy - Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával (Készítette: Miskolc TV)

Projektzáró rendezvény (2020.06.26.)

Képgaléria

Kiviteli szerződések ünnepélyes aláírása (2019.03.01.)

Képek a parkról

Glass Park - projektátadó ünnepség (2020.06.26.)

A projekthez készült kiadványok

Partnerségi fórumhoz készült szórólap

Nyomtatott lakossági tájékoztató

Glass Park információs kiadvány