ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név : Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Postai cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefonszám: (48) 521-037, (48) 521-039
Telefaxszám: (48) 521-137
Elektronikus levélcím:
Honlap: www.sajoszentpeter.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: (48) 521-037 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
(48) 521-039 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)


Szervezeti egységek vezetői:

 • Igazgatási Osztály
  vezető: Dr. Gramantik Georgina
  cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
  telefonszám: (48) 521-039
  e-mail: 
 • Intézményirányító és Szervezési Osztály
  vezető: Dr. Vámos Zsuzsánna Éva
  cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
  telefonszám: (48) 521-037, FAX: (48) 521-137
  e-mail: 
 • Közvetlen jegyzői irányítás alá tartozók
  vezető: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
  cím: 3770 Sajószentpéter, 3770. Sajószentpéter Kálvin tér 4.
  telefonszám: (48) 521-037, FAX: (48) 521-137
  e-mail: 
 • Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
  vezető: Kolossay Anett
  cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
  telefonszám: (48) 521-037, 521-960, FAX.: (48)345-778
  e-mail: 
 • Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
  vezető: Simon László
  cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6.
  telefonszám: (48) 521-037, 345-908
  e-mail: 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme): nem releváns

Az ügyfélfogadás rendje

Polgármester:
szerda: 10.00-12.00

Jegyző, aljegyző:
szerda: 08.00-14.00

Polgármesteri Hivatal:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 8.00-12.00; 12.50-17.00
péntek: 08.00-12.00

Alpolgármester:
szerda: 14:00-17:00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

 • Képviselőtestület létszáma: 12 fő
 • Képvielő-testület
  • Bárdos Tamás (FIDESZ-KDNP)
  • Deák László (FÜGGETLEN)
  • Dr. Faragó Péter (MSZP-DK)
  • Kamasinszki János (Zöldek Pártja)
  • Kelemen Sándor (FÜGGETLEN)
  • Kocsi Tibor (Zöldek Pártja)
  • Kovács Mihály (MSZP_DK)
  • Molnár Krisztina (FIDESZ-KDNP)
  • Nagy Imre (FIDESZ-KDNP)
  • Nagyné Szabados Mária Katalin (FÜGGETLEN)
  • Pasiczki Csaba Pál (MSZP-DK)
  • Pálkovács Viktória (FÜGGETLEN)
 • Képviselő-testület bizottságai

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos név: Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.
Postai cím: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.
Telefonszám: 48/423-245
Telefaxszám: 48/345-528
Elektronikus levélcím:
Honlap: spetertszk.hu/oldal/14/bolcsode
Ügyfélszolgálat elérhetősége: A közfeladatot ellátó szerv honlapján megtalálható a naprakész elérhetőség, ügyfélfogadási rend.

Hivatalos név: Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 200.
Postai cím: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 200.
Telefonszám: (48) 521-068
Telefaxszám: nem releváns
Elektronikus levélcím:
Honlap: Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény
Ügyfélszolgálat elérhetősége: A közfeladatot ellátó szerv honlapján megtalálható a naprakész elérhetőség, ügyfélfogadási rend.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Gazdálkodó szervezet neve: Sajó Televízió Nonprofit Kft.
Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Postai címe: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
telefonszám: (20) 230-1020
elektronikus levélcím:
tevékenységi kör: 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás - Főtevékenység
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6010 '08 Rádióműsor-szolgáltatás
6020 '08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
7990 '08 Egyéb foglalás
8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
8551 '08 Sport, szabadidős képzés
8552 '08 Kulturális képzés
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
9001 '08 Előadó-művészet
9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 '08 Alkotóművészet
9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
gazdálkodó szervezet képviselőjének neve: ügyvezető: Sulyok Barnabás
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100 %-ban a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdona

Gazdálkodó szervezet neve: Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.
Postai címe: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.
telefonszám: (48) 345-402
elektronikus levélcím:
tevékenységi kör: 5629 '08 Egyéb vendéglátás- Főtevékenység
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
gazdálkodó szervezet képviselőjének neve: ügyvezető: Sulyok Barnabás
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100 %-ban a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdona

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 nem releváns

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Sport út 32.
az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2023. (V. 25.) határozata
Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár

Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár

Előző állapot 2023. július 3-ig Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár

vezetője: Heidrich Zsolt
honlapjának elérhetősége: www.spmsk.hu
közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 200.
az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2023. (X. 19.) határozata
a költségvetési szerv alapító okirata:

Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény

Előző állapot 2023. december 31-ig Sajószentpéteri Gyógyító Megelőző Intézmény

Előző állapot 2023. július 3-ig Sajószentpéteri Gyógyító Megelőző Intézmény

megbízott intézmény vezető: Szilasiné Péter Ágnes
honlapjának elérhetősége: Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény
közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Harica utca 3.
az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2023. (V. 25.) határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának kiadásáról
a költségvetési szerv alapító okirata:

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Előző állapot 2023. augusztus 31-ig Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Előző állapot 2023. július 12-ig Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

vezetője: Miklósné Tóth Erzsébet
honlapjának elérhetősége: sajoszentpeter.hu/bolcsodek-ovodak-iskolak#ovoda
közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Városgondnokság
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 35.
az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2023. (V. 25.) határozata a Sajószentpéteri Városgondnokság alapító okiratának módosításáról
a költségvetési szerv alapító okirata:

Sajószentpéteri Városgondnokság

Előző állapot 2023. július 3-ig Sajószentpéteri Városgondnokság

vezetője: Antal Anita
honlapjának elérhetősége: www.sajoszentpeter.hu/szolgaltato-intezmenyek#varosgondnoksag
közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2023. (V. 25.) határozata a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának kiadásáról
a költségvetési szerv alapító okirata:

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

Előző állapot 2023. július 13-ig Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

vezetője: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
honlapjának elérhetősége: Polgarmesteri hivatal

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap neve: Szentpéteri Krónika
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és 
kiadójának neve és címe:
Szerkesztőség: 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.
E-mail: 
Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
E-mail: 
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: Román Péterné

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefonszám: (46) 512-901
Telefaxszám: (46) 512-903
 Elektronikus levélcím:
Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Ügyfélfogadási idő:
hétfő - csütörtök: 8.00-16.30
péntek: 8.00-13.30