ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Polgármesteri Hivatal

hivatalos név: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
cím: 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.
jegyző: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
e-mail:
telefon: (48) 521-037, 521-039
fax: (48) 521-137
postafiók: 22

Ügyfélfogadás

Központi telefonszám: (48) 521-037, 521-039

Polgármesteri Hivatal hétfő: 8.00-12.00
szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00
péntek: 8.00-12.00
Alpolgármester szerda: 14.00-17.00
Jegyző, aljegyző szerda: 8.00-14.00
Polgármester szerda: 10.00-12.00

Elérhetőségek

Szervezeti egységek

szervezet  telefonszám / e-mail
Igazgatási Osztály
Kálvin tér 31-33.
(48) 521-039
Intézményirányító és Szervezési Osztály
Kálvin tér 4.
(48) 521-037, FAX: (48) 521-137
Közvetlen jegyzői irányítás alá tartozók
Kálvin tér 4.
(48) 521-037, FAX: (48) 521-137
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Kálvin tér 4.
(48) 521-037, 521-960, FAX.: (48)345-778
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Kálvin tér 6.
(48) 521-037, 345-908

Ügykörök

ügykör szervezeti egység
Adó és értékbizonyítvány Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Adóigazolás (Hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyleírás) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Adók módjára behajtandó köztartozások Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Állatvédelmi ügyek Igazgatási Osztály
Anyakönyvi okirat kiállítása Igazgatási Osztály
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, változásáról Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Birtokvédelem Igazgatási Osztály
Családi jogállás rendezése, apai elismerő nyilatkozat Igazgatási Osztály
Egyedi szennyvíztisztító létesítmények engedélyezési eljárása Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Építményadó Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Fakivágási engedélykérelem, bejelentés Igazgatási Osztály
Fakivágási engedélykérelem, bejelentés nyomtatvány Igazgatási Osztály
Fűtési támogatás Igazgatási Osztály
Gépjárműadó Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás Igazgatási Osztály
Hagyatéki, póthagyatéki ügyek Igazgatási Osztály
Haláleset anyakönyvezése Igazgatási Osztály
Hallgatói támogatás Igazgatási Osztály
Hatósági bizonyítványok kiállítása lakcímrendezési eljárásokhoz Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Hazai anyakönyvezés Igazgatási Osztály
Házassági névváltoztatás Igazgatási Osztály
Házassági szándék bejelentése Igazgatási Osztály
Házszám megállapításának kérelmezése Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Helyi iparűzési adó Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Időskorúak pénzbeli támogatása Igazgatási Osztály
Iskoláztatási támogatása Igazgatási Osztály
Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Igazgatási Osztály
Követeléskezelési eljárás Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Közérdekű védekezés Igazgatási Osztály
Közterület felbontásának engedélyezése Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Lakás és helyiséggazdálkodás Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Lakásfenntartási támogatás Igazgatási Osztály
Magánszemély kommunális adója Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Méltányossági , fizetési könnyítés iránti kérelem Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Nem üzleti célú szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos eljárások Igazgatási Osztály
Névváltoztatás Igazgatási Osztály
Rendkívüli települési támogatás Igazgatási Osztály
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása Igazgatási Osztály
Szakmai konzultáció Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Számlaszámaink Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Születés anyakönyvezése Igazgatási Osztály
Talajterhelési díj Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Településképi bejelentési eljárás Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Településképi véleményezési eljárás Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Temetési támogatás Igazgatási Osztály
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem bevallása. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Üzleti célú szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos eljárások Igazgatási Osztály
Zajkibocsátási határérték megállapítása Igazgatási Osztály
Zenés, táncos rendezvény tartása iránti kérelem Igazgatási Osztály

Polgármesteri Hivatal munkatársai

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály


Bubenkó Istvánné

költségvetési ügyintéző


Email: penzugy@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/114

Csohány Csilla

pénztáros


Telefonszám: 06-48/521-037/116

Fax: 48/345-778

Gyöngy Erika

adóügyi ügyintéző


Telefonszám: 48/521-037/115

Kertészné Tátrai Zsuzsanna

adóügyi ügyintéző


Telefonszám: 48/521-037/115

Kolossay Anett

osztályvezető


Email: puov@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/113

Orbánné Boda Erzsébet

főkönyvi ügyintéző


Email: konyveles@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/114

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály


Berentés András

építési, szolgáltatási referens


Telefonszám: 48/521-037/129

Kuchta Sándorné

építési városfenntartási referens


Email: spepites@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-036/121

Fax: 48/345-980

Simon László

osztályvezető


Email: spepites@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/120

Szopkó Dávid

beruházási-városüzemeltetési ügyintéző


Email: spepites@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/122

Üveges Sándorné

ügykezelő


Email: spepites@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/121

Fax: 48/345-980

Igazgatási Osztály


Dr. Gramantik Georgina

osztályvezető


Email: hatov@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 06 48 521 039

Hoczáné Kovács Zsuzsa

igazgatási ügyintéző


Email: hoczane@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-039/111

Juhász Péter

közterület-felügyelő

Moldován Zita

hatósági ügyintéző


Email: hatui@sajoszentpeter.hu

Pásztorné Péter Éva

anyakönyvvezető/népesség


Email: anyakonyv@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-039/123

Intézményirányító és Szervezési Osztály


Dr. Vámos Zsuzsánna Éva

aljegyző


Email: igazgatas@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/104

Kiss Brigitta

iktató / irattáros


Telefonszám: 48/521-037/118

Rémiás Tamás

rendszergazda


Telefonszám: 48/521-037

Szentiványi Enikő

jegyzői igazgatási referens


Email: jegyzoi.igazgatasi.ui@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/112

Urbán Julianna

képviselő-testületi ügyintéző


Email: titkarsag@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-036/127

Zilahy Edina

humánpolitikai ügyintéző


Email: humanpol@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/126

Közvetlen jegyzői irányítás alá tartozók


Czifra-Lukács Vivien

pénzügyi koordinátor


Email: palyazatok@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 06-48/521-037/109

Dr. Guláné Bacsó Krisztina

jegyző


Email: titkarsag@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/102

Erdélyi-Vadászi Szandra

pályázati referens


Email: palyazatok@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/110

Király Istvánné

társulási referens

Lukács Ádám

pályázati referens


Email: palyazatok@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/109

Menyhárt Balázs

projektmenedzser


Email: palyazatok@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/109

Takács Gyula

belső ellenőr

Ujvári Andor

főépítész