ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Polgármesteri Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságLetöltés
390/2020.- (VI.16.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásárólLetöltés
394/2020. (VI.16.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthon Óvoda 2019/2020. nevelési évének értékeléséről szóló tájékoztató tudomásulvételérőlLetöltés
393/2020. (VI.16.)polgármesteri határozat a PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt megvalósítása időtartamának meghosszabbításáról és a munkaszervezeti feladatok elláLetöltés
392/2020. (VI.16.)polgármesteir határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi II. féléves munkatervérőlLetöltés
Melléklet
391/2020. (VI.16.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Hazafias utca 25. szám alatti 1189 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom megszüntetésérőlLetöltés
389/2020. (VI.16.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalárólLetöltés
388/2020. (VI.16.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Tárna u. 7. 1/16. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalárólLetöltés
387/2020. (VI.16.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Kossuth út 185. 4/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalárólLetöltés
386/2020 (06.16.)a Sajószentpéter, Tárna u. 7. 1/16. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetésérőlLetöltés
385/2020. (VI.16.)határozat a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)Letöltés
383/2020. (VI.15.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter, 081/215 helyrajzi számú ingatlanon munkálatok végzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásárólLetöltés
370/2020. (VI.10.)polgármesteri határozat az óvoda 2020. évi nyári zárva tartási rendjéről szóló 9/2020. (I.30.) határozat módosításárólLetöltés
369/2020. (VI.10.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólLetöltés
368/2020. (VI.10.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési SzabályzatárólLetöltés
269/2020. (VI.8.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár sportpályája nyitva tartásának módosításárólLetöltés
114/2020. (VI.4.)polgármesteri határozat a 2020. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés feltételeinek meghatározásáról szóló 54/2020. (IV.23.) határozat módosításárólLetöltés
113/2020. (VI.4.)polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi maradványának felosztásárólLetöltés
105/2020. (V.28.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter, József A. u. 35. szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásárólLetöltés
103/2020. (V.27.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben a III. számú házi gyermekorvosi körzet rendelőjének klímaberendezése kültéri egységének elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásárólLetöltés
102/2020. (V.26.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár sportpályája nyitva tartásának módosításáról (AZ 1. PONTOT MÓDOSÍTOTTA A 269/2020.(VI.8.) HATÁROZAT)Letöltés
97/2020. (V.25.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár sportpályája nyitva tartásának elrendeléséről A HATÁROZAT VISSZAVONÁSRA KERÜLT A 102/2020.(V.26.) polgármesteri határozattalLetöltés
95/2020. (V.22.)polgármesteri határozat bölcsődei és óvodai ellátást végző intézmények újranyitásárólLetöltés
89/2020. (V.21.)polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról (Hatályon kívül helyezte a 46/2023. (III. 23.) határozat)Letöltés
88/2020. (V.21.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 26. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásárólLetöltés
87/2020. (V.21.)polgármesteri határozat Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 151/8 hrsz-ú ingatlant érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatrólLetöltés
86/2020. (V.21.)polgármesteri határozat a 2020/2021. nevelési évben a maximális csportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanLetöltés
85/2020. (V.21.)polgármesteri határozat a 2020/2021. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásárólLetöltés
84/2020. (V.21.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
83/2020. (V.21.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról (hatlyon kívül helyezte: 82/2022. (V. 19.) határozatLetöltés
82/2020. (V.21.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2020. évi üzleti terv elfogadásáraLetöltés
81/2020. (V.21.)polgármesteri határozat a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2020. évi üzleti terv elfogadásáraLetöltés
80/2020. (V.21.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
79/2020. (V.21.)polgármesteri határozat a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásárólLetöltés
78/2020. (V.21.)polgármesteri határozat Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásárólLetöltés
77/2020. (V.21.)polgármesteri határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételérőlLetöltés
75/2020. (V.18.)polgármesteri határozat a város területén lévő játszóterek, a Fitt Liget és a Generációk Kertje nyitva tartásának elrendelésérőlLetöltés
68/2020. (V.5.)polgármesteri határozat az államháztartáson kívüli források átvételérőlLetöltés
60/2020.(IV. 23.)polgármesteri határozat a 2020. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
59/2020.(IV. 23.)polgármesteri határozat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
58/2020.(IV. 23.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Kandó Kálmán utca 928/13 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló légvezetékes hálózat létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásárólLetöltés
57/2020.(IV. 23.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Sport utca 13/A. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásárólLetöltés
56/2020.(IV. 23.)polgármesteri határozat a 2020. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásárólLetöltés
55/2020.(IV. 23.)polgármesteri határozat pályázat benyújtásáról a 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatásraLetöltés
53/2020.(IV. 23.)polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi I. féléves munkatervének módosításárólLetöltés
51/2020.(IV. 23.)polgármesteri határozat a 2019. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólLetöltés
49/2020. (IV.23.)határozat a Sajószentpéter, Semmelweis u. 1/B. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)Letöltés
54/2020.(IV.23.)polgármesteri határozat a 2020. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés feltételeinek meghatározásáról A HATÁROZAT 2. PONTJÁT ÉS 6. PONTJÁT MÓDOSÍTOTTA A 114/2020.(VI.4.) HATÁROZATLetöltés
52/2020.(IV.23.)polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi maradványának felosztásáról A HATÁROZAT VISSZVONÁSRA KERÜLT A 113/2020.(VI.4.) határozattalLetöltés
50/2020.(IV.23.)polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020-2024 közötti Gazdasági Programjának elfogadásárólLetöltés
45/2020.(IV.14.)polgármestei határozat 6 játszótér bontásának elrendelésérőlLetöltés
43/2020.(IV. 8.)polgármesteri határozat a GPON hírközlési optikai földkábeles hálózat kiépítéséhez a 738/1, 739/3, 740/1, 743/1 és 745/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásárólLetöltés
22/2020.(IV.3.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Vörösmarty u. 1. szám alatti, belterület 902 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalárólLetöltés
21/2020.(IV.2.)polgármesteri határozat bölcsődei és óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről A HATÁROZAT VISSZAVONÁSRA KERÜLT A 95/2020. (V.22.) polgármesesteri határozattalLetöltés
20/2020.(III.31.)polgármesteri határozat közterületek fertőtlenítésérőlLetöltés
6/2020. (III. 26.)határozat a Sajószentpéter 081/55 helyrajzi számú külterületi ingatlanból 400 m2 nagyságú ingatlanrész térítésmentes használatba vételéről (zárt ülésen hozott döntés)Letöltés
5/2020. (III.26.)határozat a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatti, belterület 441/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)Letöltés
19/2020.(III.26.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Városnapok ünnepség megrendezésével kapcsolatos döntésrőlLetöltés
18/2020.(III.26.)polgármesteri határozat kérelem benyújtásáról a 2020. évben induló hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban és a Sajószentpéteri VárosgondnokságonLetöltés
17/2020.(III.26.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos döntés meghozatalárólLetöltés
16/2020.(III.26.)polgármesteri határozat támogatási kérelem benyújtásáról a Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai szempontú fejlesztésreLetöltés
15/2020.(III.26.)polgármesteri határozat az Erzsébet telepen és a DNy-i városrészen sebességkorlátozás elrendelésérőlLetöltés
14/2020.(III.26.)polgármesteri határozat a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásárólLetöltés
13/2020.(III.26.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Kodály Zoltán utca 5100/2 helyrajzi számú ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásárólLetöltés
12/2020.(III.26.)polgármesteri határozat 6 db játszótér bontásának elrendeléséről (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 45/2020.(IV.14.) polgármesteri határozat)Letöltés
11/2020.(III.26.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája Somogyi Béla Telephelyét érintő átszervezési javaslat véleményezésérőlLetöltés
10/2020.(III.26.)polgármesteri határozat Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 151/8 hrsz-ú ingatlant érintő módosításárólLetöltés
9/2020.(III.26.)polgármesteri határozat Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásárólLetöltés
8/2020.(III.26.)polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáraLetöltés
7/2020.(III.26.)polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Városgondnokság alapító okiratának módosításárólLetöltés
4/2020 (III.23.)polgármesteri határozat a Kazincbarcikai Regionális Mentő Alapítvány támogatásárólLetöltés
3/2020.(III.18.)polgármesteri határozat a Sajószentpéter város területén lévő valamennyi játszótér lezárása, a Fitt-Liget és a Generációk Kertje bezárása A HATÁROZAT VISSZAVONÁSRA KERÜLT 75/2020. (V.21.) polgármeteri határozattalLetöltés
2/2020.(III.16.)polgármesteri határozat intézmények működtetésérőlLetöltés
1/2020.(III.16.)polgármesteri határozat bölcsődei és óvodai rendkívüli szünet elrendelésérőlLetöltés