ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Igazgatási Osztály

cím: Kálvin tér 31-33.
telefon: (48) 521-039
e-mail:
vezető: Dr. Gramantik Georgina

Az Igazgatási Osztály látja el az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális és gyámügyi igazgatással, anyakönyvi igazgatással, birtokvédelemi ügyekkel, kereskedelmi igazgatással, telepengedélyezési eljárás lefolytatásával, továbbá a környezetvédelmi, növényvédelmi és állatvédelmi ügyekkel, közterület használattal, a közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos feladatokat.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügykörök

Anyakönyvi, népességnyilvántartási ügyek

Anyakönyvi okirat kiállítása

Családi jogállás rendezése, apai elismerő nyilatkozat

Haláleset anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezés

Házassági névváltoztatás

Házassági szándék bejelentése

Névváltoztatás

Születés anyakönyvezése


Birtokvédelem


Hagyatéki, póthagyatéki ügyek


Ipari, kereskedelmi tevékenységgel és szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos ügyek

Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások

Nem üzleti célú szálláshelyüzemeltetéssel kapcsolatos eljárások

Üzleti célú szálláshelyüzemeltetéssel kapcsolatos eljárások

Zajkibocsátási határérték megállapítása


Növény- és állatvédelmi ügyek

Állatvédelmi ügyek

Fakivágási engedélykérelem, bejelentés nyomtatvány

Fakivágási engedélykérelem, bejelentés

Közérdekű védekezés


Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylése

Fűtési támogatás

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás

Hallgatói támogatás

Időskorúak pénzbeli támogatása

Iskoláztatási támogatása

Lakásfenntartási támogatás

Rendkívüli települési támogatás

Temetési támogatás


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása


Zenés, táncos rendezvény tartása iránti kérelem

Igazgatási Osztály munkatársai

Dr. Gramantik Georgina

osztályvezető


Email: hatov@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 06 48 521 039

Hoczáné Kovács Zsuzsa

igazgatási ügyintéző


Email: hoczane@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-039/111

Juhász Péter

közterület-felügyelő

Moldován Zita

hatósági ügyintéző


Email: hatui@sajoszentpeter.hu

Pásztorné Péter Éva

anyakönyvvezető/népesség


Email: anyakonyv@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-039/123