ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Rendkívüli ülés

Időpont: 2019.01.16. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.1.Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis u A. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)
2.0.Előterjesztés a TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002 azonosítószámú Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával” című projekt megvalósításához forrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
3.0.Előterjesztés a 2019. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásáról hozott 208/2018. (XII.13.) határozat módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
4.0.Előterjesztés pályázat benyújtására és tulajdonosi hozzájárulás megadására a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár részéreDr. Faragó Péter (polgármester)
5.0.Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. telephely létesítésére, valamint pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásraDr. Faragó Péter (polgármester)
6.0.Előterjesztés támogatási kérelem benyújtására a TOP-7.1.1-16-H-100-2 kódszámú Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren című pályázati felhívás keretébenDr. Faragó Péter (polgármester)
7.0.Előterjesztés a Berente 539 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
8.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Kassai utca 12. szám alatti, 925/158 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
9.0.Előterjesztés pályázaton való részvételhez tulajdonosi hozzájárulás megadására a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület részéreDr. Faragó Péter (polgármester)
10.0.Előterjesztés a Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás iránti pályázat benyújtásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
Vissza az ülésekhez