ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2019.01.31. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztatás a Sajószentpéter 01. számú egyéni választókerületében 2019. január 13. napján megtartott időközi önkormányzati képviselő választásról és a képviselő eskütételeDr. Faragó Péter (polgármester)
2.0.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
3.1.Előterjesztés Sajószentpéter város arculati tervezéséhez forrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
3.2.Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 187. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.3.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2037/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.4.Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.5.Előterjesztés a köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.6.Előterjesztés a Sajószentpéter, külterület 081/255 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.7.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2952/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.8.Előterjesztés a Sajószentpéter, 441/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
3.9.Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász út 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)
4.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
5.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
6.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletéreDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
7.0.Előterjesztés a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
8.0.Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
9.0.Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól szóló 23/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
10.0.Előterjesztés a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjának megválasztására és Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1-2. függelékének módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
11.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
12.0.Előterjesztés az óvodai általános beiratkozás időpontjának, az óvoda 2019. évi nyári zárva tartási rendjének és az óvodai felvételi körzethatárok meghatározásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
13.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Somogyi Béla utca 9. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan karbantartási munkáinak elvégzésére és az ingatlan használatba adásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
14.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Hegyalja Lovas Egyesület megnevezésben Sajószentpéter városnév használatához hozzájárulásraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
15.0.Előterjesztés a Bocskai utca és a Harica tér közötti 440/26 helyrajzi számú útszakasz forgalmi rendjének megváltoztatására és sebességkorlátozás elrendeléséreDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
16.0.Beszámoló a 2018. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
17.0.Tájékoztató a 65 év feletti személyek részére 2018. december hónapban megállapított egyszeri természetbeni támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtásárólDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
18.0.Előterjesztés pályázat benyújtására az illegális hulladéklerakó felszámolása című felhívásraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
Vissza az ülésekhez