ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2019.02.28. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
2.1.Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra Ferenc út 42. 1/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntések meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.2.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/11/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.3.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/12/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.4.Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel kapcsolatos döntések meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.5.Előterjesztés Sajószentpéter várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából Emléklapok” adományozásáról szóló 43/2019. (II. 7.) határozat módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.6.Előterjesztés konyhai eszközök ingyenes használatba adásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
4.0.Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
5.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
6.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság üzemeltetésében lévő Fitt-liget parkjának karbantartásához szükséges fűnyíró traktor beszerzéséhez forrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
7.0.Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
8.0.Előterjesztés a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Közhasznú Szervezet” támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
9.0.Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
10.0.Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységérőlDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
11.0.Előterjesztés a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2019. éves szolgáltatási terv jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
12.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2018. éves szakmai beszámolójának és a 2019. éves szakmai munkatervének elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
13.0.Előterjesztés a Sajószentpéter 3209 helyrajzi számú földút karbantartásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
14.0.Előterjesztés államháztartáson kívüli források átvételéreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
15.0.Előterjesztés kérelem benyújtására a 2019. évben induló hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban és a Sajószentpéteri VárosgondnokságonDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
16.0.Előterjesztés a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesületbe történő belépésreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
Vissza az ülésekhez