ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2019.03.28. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
2.1.Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 183. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.2.Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.3.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/33/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.4.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/37/A hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.5.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/12/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.0.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
4.0.Előterjesztés Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
5.0.Előterjesztés a Sajószentpéter és Berente területén tervezett üzemanyag-töltő állomás és autómosó építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
6.0.Tájékoztató a 2018. évben megvalósult START közfoglalkoztatási programokrólDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
7.0.Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2018. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységérőlDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
8.0.Előterjesztés a Sajószentpéter Ibolya telepi szennyvízvezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
9.0.Előterjesztés a Generációk kertje” – szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Sajószentpéteren című projekt keretében vásárolt gépjármű üzembentartójának kijelöléséreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
Vissza az ülésekhez