ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2019.04.25. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
2.1.Előterjesztés a 2019. évi Sajószentpéter Város kitüntető díjak” adományozásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
2.2.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 5022 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.3.Tájékoztató a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. fsz. 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos intézkedésrőlDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.4.Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
2.5.Előterjesztés kormányzati támogatás iránti kérelem benyújtására az ibolya-telepi szennyvízhálózat rekonstrukciójáhozDr. Faragó Péter (polgármester)
3.0.Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
4.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat I. féléves munkatervének módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
5.0.Előterjesztés a 80/2019. (IV.8.) és a 81/2019. (IV.8.) határozatok felülvizsgálatáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
6.0.Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 16/2018.(II.22.) határozat módosításáraDr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)Jogi és Ügyrendi Bizottság
7.0.Előterjesztés a 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés feltételeinek meghatározásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
8.0.Előterjesztés a Sajószentpéter 441/1 hrsz-ú ingatlanon lévő Fitt-Liget Sport és Szabadidőközpontban terasz árnyékoló építéséhez forrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
9.0.Előterjesztés a 103/2017. (V.25.) számú határozat visszavonásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
10.0.Előterjesztés személygépkocsik értékesítéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
11.0.Előterjesztés a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
12.0.Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásárólDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
13.0.Beszámoló a 2019. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
14.0.Tájékoztató a lejárt szállítói állományrólDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
15.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
16.0.Előterjesztés támogatási kérelem jóváhagyására a PÁTRIA Sajószentpéter Helyi Közösség pályázati felhívásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
Vissza az ülésekhez