ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2019.05.23. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Kirendeltségének 2018. évi tevékenységérőlDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
2.0.Előterjesztés Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
3.0.Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
4.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
5.0.Tájékoztató a két ülés tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
6.0.Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)Dr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
7.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi maradványának felosztásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
8.0.Előterjesztés a 2018. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
9.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
10.0.Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
11.0.Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2019. évi üzleti terv elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
12.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2019. évi üzleti terv elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
13.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
14.0.Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési év indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
15.0.Előterjesztés a 2019. évi szennyvízrendszer használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
16.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
17.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
18.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
19.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület fejlesztési programjának megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
20.0.Előterjesztés pályázat benyújtására az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
21.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Lévay József Városi Könyvtár épületének beltéri karbantartási munkáihoz forrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
22.1.Előterjesztés a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezése véleményezéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
22.2.Előterjesztés a Sajószentpéter, Hunyadi út 2. szám alatti ingatlan használatba adásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
22.3.Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth L. út 155. 1. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
22.4.Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
22.5.Előterjesztés a Sajószentpéter, 1770 hrsz-ú és 1771 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
22.6.Előterjesztés a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
23.0.Tájékoztató államháztartáson kívüli források átvételérőlDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
24.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által benyújtott, TOP-7.1.1-16-H-100-3 kódszámú Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren című pályázatok megvalósításához saját forrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
25.0.Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye Sajószentpéteri Telephelyének elhelyezéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
Vissza az ülésekhez