ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2019.06.20. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
2.1.Előterjesztés a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezése véleményezéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
2.2.Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlőivel kapcsolatos döntések meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.3.Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
4.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság
5.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi II. féléves munkatervéreDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
6.0.Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság
7.0.Előterjesztés Sajószentpéter város közvilágítási hálózatának és berendezéseinek üzemeltetésére és karbantartására megkötött szerződés megszüntetéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
8.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, István király u. 24. sz. alatti 1445 helyrajzi számú ingatlan gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
9.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Bajcsy- Zsilinszky utca 7. sz. alatti 2536 helyrajzi számú ingatlan gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
10.0.Előterjesztés multifunkciós közlekedési jelzőtábla készlet ingyenes használatba adásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
11.0.Beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkárólDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
12.0.Beszámoló az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsban végzett munkárólDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
13.0.Beszámoló a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2018. évben végzett munkájárólDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
14.0.Tájékoztató a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évének értékelésérőlDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
15.0.Előterjesztés a Sajó Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)
Vissza az ülésekhez