ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2024.03.21. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
2.0.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
3.0.Előterjesztés az Energiamegtakarítási Intézkedési Tervek 2023. évi teljesítéséről szóló jelentések elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
4.0.Előterjesztés Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
5.0.Előterjesztés Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027. végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadására Dr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
6.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
7.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
8.0.Előterjesztés pályázat benyújtására a 2024. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra Dr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
9.0.Előterjesztés államháztartáson kívüli források átvételéreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
10.0.Előterjesztés a 2024. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
11.0.Előterjesztés a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
12.0.Előterjesztés a MOHU MOL Zrt. által kezdeményezett textiltermékek gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény kihelyezéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
13.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
14.0.Előterjesztés kérelem benyújtására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Városgondnokságon és a Sajószentpéteri Polgármesteri HivatalbanDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
15.0.Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről Dr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
16.0.Tájékoztató a Sajószentpéteri Városgondnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolórólDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
17.0.Tájékoztató a 2023. évben megvalósult START közfoglalkoztatási programokrólDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
18.0.Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2023. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységéről Dr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
19.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
20.0.Előterjesztés a 0132/4 hrsz-ú Rózsás érre vonatkozó vízelvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
21.0. Előterjesztés Sajószentpéter belterületén rágcsálóirtás elvégzéséhez szükséges többletforrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
22.0.Előterjesztés közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos tervezői feladatok ellátásához forrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
23.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
Vissza az ülésekhez