ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2019.08.29. 09:00

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
2.1.Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
2.2.Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel kapcsolatos döntések meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.3.Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 8/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntések meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.4.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2080/A hrsz-ú lakóház megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.5.Előterjesztés a Sajószentpéter, 1817/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.6.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2703 hrsz-ú kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételreDr. Faragó Péter (polgármester)
2.7.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2356 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.0.Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
4.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság
5.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
6.0.Előterjesztés a zöldterületek fejlesztéséhez és hulladékgyűjtők beszerzéséhez forrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
7.0.Előterjesztés a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
8.0.Előterjesztés a Sajószentpéter Móra Ferenc utcai lakótelepen GPON optikai kábeles hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
9.0.Előterjesztés 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
10.0.Beszámoló a 2019. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
11.0.Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi teljesülésérőlDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
12.0.Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásával kapcsolatos rendezvények megtartásához önkormányzati intézmény helyiségeinek igénybevételéreDr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
13.0.Előterjesztés a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
14.0.Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközök M-3 jelű, M-2 területre vonatkozó módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
Vissza az ülésekhez