ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Rendkívüli ülés

Időpont: 2019.10.30. 16:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Sajószentpéter Város Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választások eredményérőlDr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)
2.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
3.0.Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
4.1.Előterjesztés alpolgármester megválasztásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
4.2.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
5.0.Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáraDr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)
6.0.Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
7.0.Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáraDr. Faragó Péter (polgármester)
8.0.Előterjesztés önkormányzati társulások társulási tanácsaiba tagok delegálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
9.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1-4. függelékének módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
10.0.Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről, az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrőlDr. Faragó Péter (polgármester)
Vissza az ülésekhez