ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2019.11.21. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
2.1.Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.2.Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna u. 9. II. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.3.Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
2.4.Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 177. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.5.Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4-6-8. számú társasházzal kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.6.Előterjesztés a Sajószentpéter benzinkút és a József Attila utca feletti terület csapadékvíz-elvezető rendszerének felülvizsgálatához és annak átalakításának tervezéséhez forrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.0.Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásárólDr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
4.0.Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáraDr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
5.0.Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítására és a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
6.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáraDr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)Pénzügyi Bizottság
7.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
8.0.Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
9.0.Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
10.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
11.0.Előterjesztés a polgármester 2019. évi időarányos szabadságának ütemezéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
12.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
13.0.Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesülésérőlDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
14.0.Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásával és az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos rendezvények megtartásához önkormányzati intézmény helyiségeinek igénybevételéreDr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
15.0.Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 azonosító számú Játszótér kialakítása a Semmelweis- parkban című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
16.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Mátyás u. 1. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
17.0.Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet működtetését érintő döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
Vissza az ülésekhez