ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2019.09.26. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
2.1.Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 50. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.2.Előterjesztés a Sajószentpéter, Péch Antal u. 1. I. lh. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.3.Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 183. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
2.4.Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)
2.5.Előterjesztés a 186/2019. (VIII. 29.) határozat módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
3.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
4.0.Előterjesztés az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
5.0.Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
6.0.Előterjesztés a 2019/2020. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi – szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
7.0.Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközök M-3 /M-1 jelű módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság
8.0.Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság
9.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
10.0.Előterjesztés a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
11.0.Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átvételéreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
12.0.Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
13.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásra a járási, megyei, országos és nemzetközi hatáskörű közművelődési és közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése” pályázati kiírásraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
14.0.Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 5 éves munkájárólDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
15.0.Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014-2019. évben végzett munkájárólDr. Takács András (Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke)
16.0.Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2014-2019. évben végzett munkájárólKocsi Tibor (Pénzügyi Bizottság elnöke)
17.0.Beszámoló a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság 2014-2019. évben végzett munkájárólBalla Albert (Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság elnöke)
18.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2356 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)
Vissza az ülésekhez