ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2024. (I. 25.) határozata a Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

1.      A Képviselő-testület a Z-36 Postagalambsport Egyesület 2024. évi működéséhez 70.000,- Ft összegű támogatást biztosít az államháztartáson kívüli egyéb működési célú kiadások terhére.  

2.      A támogatás – 2024. december 31. napjáig – az Egyesület működési célú kiadásaira használható fel.  

3.      A támogatás felhasználásáról 2025. január 31. napjáig elszámolást kell benyújtani.  

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályba lépését követően a támogatási szerződés aláírására.  

Felelős: Polgármester       

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető    

Határidő:

  1. pont: 2024. február 1.          
  2. pont: 2024. december 31.         
  3. pont: 2025. január 31.         
  4. pont: 2024. február 9.
Vissza a határozatokhoz