ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Rendeletek
Rendelet számaTárgyaLetöltés
8/2024. (IV. 29.) a játszóterek és a szabadidőparkok használatának rendjérőlRendelet letöltése
6/2024. (IV. 29.)az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásárólRendelet letöltése
3/2024. (I.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésérőlRendelet letöltése
2/2024. (I.29.)a közterületek használatárólRendelet letöltése
27/2023. (XI.28.)az idegenforgalmi adórólRendelet letöltése
15/2023. (V.22.)az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásárólRendelet letöltése
13/2023. (lV.28.)a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairólRendelet letöltése
11/2023. (lll.28.)a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakrólRendelet letöltése
10/2023. (lll.28.)a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésének szabályairólRendelet letöltése
9/2023. (ll.27.)a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeirőlRendelet letöltése
6/2023. (l.30.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésérőlRendelet letöltése
5/2023. (l.30.)a városi piacrólRendelet letöltése
3/2023. (l.30.)a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairólRendelet letöltése
2/2023. (l.30.)a város jelképeiről, a jelképek és a városnév használatárólRendelet letöltése
22/2022. (Xll.19.)a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokrólRendelet letöltése
8/2022. (V.02.)az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásárólRendelet letöltése
4/2022. (ll.28.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásárólRendelet letöltése
2/2022. (l.31.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésérőlRendelet letöltése
22/2021. (Vlll.30.)a gyermekétkeztetésrőlRendelet letöltése
15/2021. (V.21.)kitüntető díjak és elismerések alapításáról, valamint adományozásának szabályairólRendelet letöltése
14/2021. (lV.30.)az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásárólRendelet letöltése
4/2021. (ll.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésérőlRendelet letöltése
9/2020. (Vl.04.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásárólRendelet letöltése
2/2020. (ll.03.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésérőlRendelet letöltése
22/2019. (Xl.26.)a magánszemélyek kommunális adójárólRendelet letöltése
3/2019. (ll.04.)a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjérőlRendelet letöltése
17/2018. (Xl.26.)a helyi közművelődési feladatok ellátásárólRendelet letöltése
23/2017. (Xll.19.)a településkép védelmérőlRendelet letöltése
21/2017. (Xll.19.)a sportrólRendelet letöltése
6/2017. (V.02.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési SzabályzatárólRendelet letöltése
4/2017. (lll.27.)a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékérőlRendelet letöltése
25/2016.(X.28.)az egészségügyi alapellátások körzeteirőlRendelet letöltése
21/2016. (lX.26.)a környezetvédelmi alaprólRendelet letöltése
19/2016.(lX.05.)a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokrólRendelet letöltése
18/2016. (Vlll.01.)Sajószentpéter Város Helyi Építési SzabályzatárólRendelet letöltése
Melléklet
12/2016.(V.30.)a kedvtelésből tartott állatok tartásárólRendelet letöltése
28/2015.(Xll.17.)a helyi népszavazásrólRendelet letöltése
27/2015. (Xl.23.)a helyi iparűzési adórólRendelet letöltése
17/2015.(Vlll.28.)a helyi építményadórólRendelet letöltése
11/2015. (Vl.22.)a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásárólRendelet letöltése
7/2015. (lV.27.)a talajterhelési díjrólRendelet letöltése
19/2014.(Xl.12.)a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásrólRendelet letöltése
18/2014.(X.27.)az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjárólRendelet letöltése
28/2013.(Xll.20.)a füstköd riadó tervrőlRendelet letöltése
15/2013.(lX.09.)az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételérőlRendelet letöltése
11/2013.(Vl.27.)az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairólRendelet letöltése
26/2007.(Xll.18.)a növények telken való elhelyezésére, valamint telepítésére (ültetési) távolságára vonatkozó előírásairólRendelet letöltése
19/1996.(Vlll.22.)a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetéséről, és használatárólRendelet letöltése