ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Intézményirányító és Szervezési Osztály

cím: Kálvin tér 4.
telefon: (48) 521-037, FAX: (48) 521-137
e-mail:
vezető: Dr. Vámos Zsuzsánna Éva

Tevékenységi köre

A közneveléssel kapcsolatos feladatok körében segíti az intézmények működését.
Városi ünnepségek, egyéb rendezvények szervezésének segítése és koordinálása. Összehangolja és szervezi az önkormányzat hatáskörébe tartozó sportpolitikai tevékenységet, szervezi az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait.
Koordinálja az önkormányzat nemzetközi, testvérvárosi kapcsolatait és együttműködését.
Kapcsolatot tart az egyházak képviselőivel, koordinálja azok önkormányzathoz kötődő feladatellátását.
Biztosítja az önkormányzat és a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterét.
Ellátja az egészségügyi és szociális intézmények munkájával kapcsolatos szakmai útmutatási, szervezési, valamint az intézményirányításból adódó döntés-előkészítési, szervezési és végrehajtási, valamint a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatokat.
Ellátja az önkormányzat által fenntartott intézményeknél a hatáskörébe tartozó személyzeti és munkaügyi feladatokat.
A képviselő-testületi ülések anyagának előkészítése, az üléseken elhangzottakról jegyzőkönyvek készítése, határozatok, rendeletek kiadmányainak elkészítése, a keletkezett dokumentumok előírt rendben történő továbbítása, nyilvántartása.
Segíti és összehangolja a képviselő-testület és a tisztségviselők munkáját.
Ellátja a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
Gondoskodik a számítógép hálózat zavartalan működéséről.
Ellátja a Polgármesteri Hivatal központi ügyiratkezelését (iktatás, postázás, irattározás, selejtezés), és biztosítja annak szabályszerűségét.
Szervezi a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, honvédelmi, munkavédelmi feladatokat, biztosítja a végrehajtásukhoz szükséges feltételeket.
Ellátja a Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatait.

Intézményirányító és Szervezési Osztály munkatársai

Dr. Vámos Zsuzsánna Éva

aljegyző


Email: igazgatas@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/104

Kiss Brigitta

iktató / irattáros


Telefonszám: 48/521-037/118

Rémiás Tamás

rendszergazda


Telefonszám: 48/521-037

Szentiványi Enikő

jegyzői igazgatási referens


Email: jegyzoi.igazgatasi.ui@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/112

Urbán Julianna

képviselő-testületi ügyintéző


Email: titkarsag@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-036/127

Zilahy Edina

humánpolitikai ügyintéző


Email: humanpol@sajoszentpeter.hu

Telefonszám: 48/521-037/126