ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
201/2023. (11.13.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozataláról
200/2023. (11.13.)kérelem benyújtásáról a 2023. december 1-től induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban és a Sajószentpéteri Városgondnokságon
199/2023. (11.13.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Városgondnokság behajthatatlan követeléseinek törléséről
198/2023 (10.19.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatáról Melléklet
197/2023 (10.19.)az Újbánya telepi járdaépítéshez anyag biztosításáról
196/2023 (10.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 47/2023. (III. 23.) határozat módosításárólMelléklet
195/2023 (10.19.)a 2023. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
194/2023 (10.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásárólMelléklet
193/2023 (10.19.)a Velünk Szentpéter Civil Egyesület megnevezésében a Szentpéter név, mint Sajószentpéter városnév rövidített formája használatához történő hozzájárulásról
192/2023 (10.19.)a Kossuth Lajos út 19. és 39/A. szám közötti szakasz forgalmi rendjének megváltoztatásáról
191/2023 (10.19.)a Sajószentpéter, Lévay József u. 30. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték kialakításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
190/2023 (10.19.)a Szondy György utcában forgalmi tükör kihelyezéséhez forrás biztosításáról
189/2023 (10.19.)a Sajószentpéter Váci Mihály utcai utasváró fülkék felújításával kapcsolatos döntés meghozataláról
188/2023 (10.19.)a fejlesztési céltartalék (kommunális adó) felhasználásáról
187/2023 (10.19.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító okiratának módosításárólMelléklet
186/2023 (10.19.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
185/2023 (10.19.)a Sajószentpéter III. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalárólMelléklet
184/2023 (10.19.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál a téli igazgatási szünet elrendeléséről
182/2023 (09.21.)a Római Katolikus Plébánia kérelmének elbírálásáról
181/2023 (09.21.)a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
180/2023 (09.21.)a Sajószentpéter, Péch Antal u. 12. I. lh. fsz. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
179/2023 (09.21.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról
178/2023 (09.21.)a 2023/2024. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi – szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséről
173/2023 (08.31.) szúnyoggyérítéshez forrás biztosításáról
175/2023 (08.31.)pályázat benyújtásáról a GLANSYA Kft. által közzétett ÖCIL 1.23.1 kódszámú „Karácsonyi fénydekoráció élménypontok ingyenes bérbeadása karácsonyi időszakra” pályázati kiírásra
174/2023 (08.31.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 39. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
172/2023 (08.24.)a Sajószentpéter, 656 hrsz-ú ingatlanon Barczi Pál emléktábla kihelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
171/2023 (08.24.)a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. szám alatti ingatlanon klímaberendezés létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
170/2023 (08.24.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról „A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatása, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkap
169/2023 (08.24.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Településrendezési Tervben nem szereplő, térségi jelentőségű, Sajószentpéter, külterület 0149/1 és 0149/7 hrsz-ú ingatlanokon tervezett napelemes kiserőmű elhelyezéséhez a „térségi területfelhasználási engedély kérelem” bMelléklet
168/2023 (08.24.)a 2023. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
167/2023 (08.24.)Goór Kristóf támogatási kérelmének elbírálásáról
166/2023 (08.24.)pályázat benyújtására a 2023. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
165/2023 (08.24.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában álló SUZUKI IGNIS 1.3 GLX típusú gépjárművel kapcsolatos döntés meghozataláról
164/2023 (08.24.)a Sajószentpéter, Péch Antal utca 2. szám és Péch Antal utca 4. szám között lévő (hrsz: 750/2) területen járda és kerékpártároló építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
163/2023 (08.24.)a Sajószentpéter, belterület 1767 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
162/2023 (08.24.)a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásárólMelléklet
161/2023 (08.24.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár „Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezésére” kiírt pályázaton való részvételéhez történő ho
160/2023 (08.24.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
159/2023 (08.24.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról
157/2023 (08.17.)a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének módosításárólMelléklet
156/2023 (08.17.)TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 azonosító számú „Iparterület kialakítása Sajószentpéteren” című projekt II. ütemének megvalósításához saját forrás biztosításáról
155/2023 (07.20.)szúnyoggyérítéshez forrás biztosításáról
154/2023 (07.20.)a Sajószentpéter, Tárna utca 11. 8. ajtó alatti ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről
153/2023 (07.20.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” kiírt pályázaton a népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása, a közösségek megerősítése” altémában való részvételéhez történő hoz
152/2023 (07.20.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” kiírt pályázaton a táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, közösségek megerősítése” altémában való részvételéhez történő
151/2023 (07.20.)a Területi Szociális Központ szolgáltatásainak, ellátásainak infrastrukturális fejlesztése című projekt keretében vásárolt gépjármű üzembentartójának kijelöléséről
149/2023 (06.29.)a Sajószentpéter, Petőfi u. 8. 3/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
148/2023 (06.29.)a Sajószentpéter, 855/1 hrsz-ú kivett, saját használatú út” megnevezésű ingatlan korlátozásmentes használatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
147/2023 (06.29.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területrendezési Tervvel való összhang megteremtése érdekében területrendezési hatósági eljárás lefolytatásáról a Sajószentpéter, külterület 0149/1 és 0149/7 hrsz-ú ingatlanokon tervezett napelemes kiserőmű megvalósítása é
145/2023 (06.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 47/2023. (III. 23.) határozat módosításárólMelléklet
144/2023 (06.22.)a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás TársulásiTanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
143/2023 (06.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkárólszóló beszámoló elfogadásáról
142/2023 (06.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
141/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, zártkert 3445 hrsz. alatti ingatlan vízellátását szolgáló ivóvíz vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
140/2023 (06.22.)a Manó Liget Játszóház nyári nyitva tartásáról
139/2023 (06.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Zöld Óvoda” pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
138/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, külterület 0111/33 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
137/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. I. lh. 2/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
136/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 183. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
135/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 183. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történőmegszüntetéséről
134/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
133/2023 (06.22.)a Sajószentpéteri Római Katolikus Plébánia megnevezésű facebook csoport megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
132/2023 (06.22.)az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
131/2023 (06.22.)a Sajószentpéter DSGM Rendelő megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
130/2023 (06.22.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői)feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
124/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításárólMelléklet
123/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításárólMelléklet
122/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Alapító okiratának módosításárólMelléklet
121/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító okiratának módosításárólMelléklet
120/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Alapító okiratának módosításárólMelléklet
119/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításárólMelléklet
118/2023 (05.25.)a BorsodChem Zrt. 2023. évi támogatási összegének felhasználásáról
117/2023 (05.25.)a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. szám alatti (hrsz: 441/1) épületen bérlő által végzendő előtető építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
109/2023 (05.25.)a Sajószentpéter, belterület 2547/24/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről
108/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
107/2023 (05.25.)a 2023/2024. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
106/2023 (05.25.)a 2023/2024. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásáról
105/2023 (05.25.)a Miértünk” Sajószentpéterért Kulturális- és Sportcélú Alapítvány megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
104/2023 (05.25.)a Péteri Páholy megnevezésű facebook csoport megnevezésében a Péteri név, mint Sajószentpéter városnév rövidített formája használatához történő hozzájárulásról
103/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Üveggyár Sporthorgász Egyesülete megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
102/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
101/2023 (05.25.)a Sajószentpéter megnevezésű facebook csoport megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
100/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Motorosok megnevezésben a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
99/2023 (05.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának9. számú módosításárólMelléklet
98/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2022. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, és a 2023. évi üzleti terv elfogadásáról
97/2023 (05.25.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és a 2023. évi üzleti terv elfogadásáról
96/2023 (05.25.)a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
95/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
94/2023 (05.25.)Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
93/2023 (04.27.)a Magyar Állam tulajdonban álló Sajószentpéter belterület 1489/6, 2951/1, 2951/2 és a 2951/5 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházására vonatkozó felajánlás elfogadásáról
92/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 197. szám alatti ingatlanon klímaberendezések létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
91/2023 (04.27.)a 158/2022. (IX. 29.) határozat módosításáról
90/2023 (04.27.)a 2023. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
89/2023 (04.27.)a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
88/2023 (04.27.)a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ Sajószentpéter 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
87/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
86/2023 (04.27.)a 2023. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
85/2023 (04.27.)a Sajószentpéter belterület 2757 hrsz-ú ingatlan 550 m2 területű részének bérbeadásáról
84/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Ady Endre u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
83/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 183. 3/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
82/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
81/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 40. 1/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
80/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Bercsényi utca 2. fsz. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
79/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Bercsényi utca 2. fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
78/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői)feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
77/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte: 123/2023 (05.25.)Melléklet
76/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Alapító okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte: 122/2023 (05.25.)Melléklet
75/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte: 121/2023 (05.25.)Melléklet
74/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Alapító okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte: 120/2023 (05.25.)Melléklet
73/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte: 119/2023 (05.25.)Melléklet
72/2023 (04.27.)Őri Fülep Gábor emlékművének felállításához forrás biztosításáról
71/2023 (04.27.)Őri Fülep Gábor emlékművének felállításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
70/2023 (04.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi maradványának felosztásárólMelléklet
69/2023 (04.27.)a 2022. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólMelléklet
62/2023 (04.12.)a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének módosításárólMelléklet
61/2023 (04.12.)a Sajószentpéter, Harica utca 8. számú társasházzal kapcsolatos döntés meghozataláról
60/2023 (04.12.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek földgáz beszerzéséről
59/2023 (04.12.)az LKK 680 forgalmi rendszámú SUZUKI GRAND VITARA személygépkocsi értékesítéséről
58/2023 (04.12.)az NCL 866 forgalmi rendszámú DACIA SANDERO személygépkocsi üzembentartójának kijelöléséről
56/2023 (03.23.)a járóbeteg-szakellátás kapacitásainak a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény keretében történő működtetéséről
55/2023 (03.23.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
54/2023 (03.23.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
53/2023 (03.23.)Sajószentpéter belterületén rágcsálóirtás elvégzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
52/2023 (03.23.)a Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
51/2023 (03.23.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
50/2023 (03.23.)pályázat benyújtására a 2023. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
49/2023 (03.23.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye Sajószentpéteri Telephelyét érintő átszervezési javaslat véleményezéséről
48/2023 (03.23.)az Energiamegtakarítási Intézkedési Tervek 2022. évi teljesítéséről szóló jelentések elfogadásárólMelléklet
47/2023 (03.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMelléklet
46/2023 (03.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásárólMelléklet
45/2023 (03.23.)Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027. végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásáról
43/2023 (03.09.)a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására” irányuló pályázat benyújtásáról
41/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
40/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői)feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
39/2023 (02.23.)a fejlesztési céltartalék felhasználásáról
38/2023 (02.23.)kérelem benyújtásáról a 2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban
37/2023 (02.23.)a Kinizsi utca forgalmi rendjével kapcsolatos döntés meghozataláról
36/2023 (02.23.)a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatási kérelmének elbírálásáról
35/2023 (02.23.)a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
34/2023 (02.23.)a Sajószentpéter, belterület 5020 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
33/2023 (02.23.)a Sajószentpéter, belterület 2055/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről
32/2023 (02.23.)a 138/2022. (VIII.25.) határozat visszavonásáról
31/2023 (02.23.)a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
30/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2023. évi szakmai munkatervének elfogadásárólMelléklet
29/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadásárólMelléklet
28/2023 (02.23.)a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2023. évi szolgáltatási tervjóváhagyásárólMelléklet
27/2023 (02.23.)az Iparterület kialakítása Sajószentpéteren” című projekt megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás előkészítésének és lefolytatásának jóváhagyásáról
26/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
25/2023 (02.23.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséhez többlet forrás biztosításáról
24/2023 (02.23.)a járóbeteg szakellátás finanszírozásához többlet forrás biztosításáról
23/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatójával (intézményvezetőjével) kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
22/2023 (02.23.)a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
21/2023 (02.23.)a Sajószentpéter 081/256 helyrajzi számú külterületi ingatlan megvásárlásáról (zárt ülésen hozott döntés)
20/2023 (02.23.)a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs Rendészeti Alosztály körzeti megbízottja kinevezésének véleményezéséről (zárt ülésen hozott döntés)
19/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) feladatokat ellátó személy illetményének megállapításáról (zárt ülésen hozott döntés)
18/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) feladatok ellátását érintő döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
17/2023 (02.23.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról
16/2023 (01.26.)a 2022. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
15/2023 (01.26.)a Sajószentpéter, Somogyi Béla utca 6-8. szám alatti ingatlanon templom és közösségi épület kivitelezéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
14/2023 (01.26.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 183. 3/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
13/2023 (01.26.)a Sajószentpéter, Semmelweis u. 1/A. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
12/2023 (01.26.)az óvoda 2023. évi nyári zárva tartási rendjérőlMelléklet
11/2023 (01.26.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
10/2023 (01.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma NemzetiségiÖnkormányzat közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálatárólMelléklet
9/2023 (01.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német NemzetiségiÖnkormányzat közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálatárólMelléklet
8/2023 (01.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel NemzetiségiÖnkormányzat közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálatárólMelléklet
7/2023 (01.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásárólMelléklet
6/2023 (01.26.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
5/2023 (01.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések módosításárólMelléklet
4/2023 (01.26.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (zárt ülésen hozott döntés)
3/2023 (01.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat földgáz kereskedelmi szerződésének meghosszabbításáról (zárt ülésen hozott döntés)
2/2023 (01.26.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 183. 3/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
1/2023 (01.26.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) feladatok ellátását érintő döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)