ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
317/2009 (12.17.)többletforrás biztosításáról
316/2009 (12.17.)ÉMOP pályázat benyújtásáraHatályon kívül
315/2009 (12.17.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkáról
314/2009 (12.17.)pénzeszközök átcsoportosításáról
313/2009 (12.17.)pénzeszközök átcsoportosítása Kossuth-Bocskai tér kialakításához
312/2009 (12.17.)lakbérhátralékból származó követelésről történő lemondásról
311/2009 (12.17.)a Sajószentpéter, Zalka Máté u. 1. és 3. szám alatti ingatlanok telephellyé történő kijelöléséről
310/2009 (12.17.)a TÁMOP 3.2.3/09/2 Építő közösségek”- közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában c. pályázat benyújtásáról és a pályázathoz kapcsolódó fenntartói nyilatkozatok kia
309/2009 (12.17.)magasabb vezetők és vezetők munkáltatói döntésen alapuló illetményrésze fedezetének biztosításáról
308/2009 (12.17.)2 db tehergépjármű beszerzésről a közétkeztetési feladatok ellátásához
307/2009 (12.17.)a Városgondnokság egy betöltetlen álláshelyének elvonásáról
306/2009 (12.17.)a Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. megalapításárólMelléklet
305/2009 (12.17.)a Területi Szociális Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtásának 2010. évi működtetéséreMelléklet
304/2009 (12.17.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
303/2009 (12.17.)a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
302/2009 (12.17.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
301/2009 (12.17.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
300/2009 (12.17.)a Városgondnokság Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
299/2009 (12.17.)a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratainak módosításárólHatályon kívül
Melléklet
298/2009 (12.17.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
297/2009 (12.17.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2009. II. féléves munkatervének módosításáról
296/2009 (12.17.)a közétkeztetésben alkalmazott nyersanyagnormák és eladási árak meghatározásárólHatályon kívül
Melléklet
295/2009 (12.17.)az ÉRV Zrt. 2010. évre vonatkozó szerződés módosításárólMelléklet
292/2009 (11.19.)Polgármesteri Hivatal ideiglenes áthelyezéséhez többletforrás biztosításáról
291/2009 (11.19.)az adórendeletek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
290/2009 (11.19.)Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójáról
289/2009 (11.19.)közétkeztetési feladatok ellátásárólMelléklet
288/2009 (11.19.)a SAJÓ TV Kft. részére pénzügyi forrás biztosításáról
287/2009 (11.19.)pénzügyi forrás átcsoportosításáról és felhasználásáról
286/2009 (11.19.)Sajószentpéter 1698 hrsz-ú országos közút ( Somogyi utca ) megnevezésű ingatlan tulajdonjogilag történő átvételéről
285/2009 (11.19.)Sajószentpéter Tárna úti járda felújításához TEKI pályázati önerő biztosításárólMelléklet
284/2009 (11.19.)Sajószentpéter Tárna úti járda felújítás TEKI pályázati önerő változás miatt pénzösszeg átcsoportosításáról
283/2009 (11.19.)Sajószentpéter Király úti járda felújításáhozTEKI pályázati önerő biztosításárólMelléklet
282/2009 (11.19.)Sajószentpéter Tárna- Bányász-Bükkalja és Péch A. utcák felújításánakTEUT pályázati önerő biztosításárólMelléklet
281/2009 (11.19.)Sajószentpéter Attila úti vízelvezető árok MÁV vasúti pályatest alatti átvezetés szabályozása CÉDE pályázati önerő biztosításárólMelléklet
280/2009 (11.19.)Sajószentpéter Zrínyi, Somogyi és Semmelweis út felújítása TEUT pályázati önerő biztosításáraMelléklet
279/2009 (11.19.)Sajószentpéter Zrínyi, Somogyi és Semmelweis út felújításaTEUT pályázati önerő változás miatt pénzösszeg átcsoportosításáról
278/2009 (11.19.)Sajószentpéter Vörösmarty úti buszöböl TEKI pályázati önerő biztosításárólMelléklet
277/2009 (11.19.)Sajószentpéter Vörösmarty úti buszöbölTEKI pályázati önerő változás miatt pénzösszeg átcsoportosításáról
276/2009 (11.19.)Sajószentpéter város végleges Akcióterületi Tervének jóváhagyásárólMelléklet
275/2009 (11.19.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. 3/3. szám alatti . önkormányzati lakás felújítási munkáiról
274/2009 (11.19.)a Sajószentpéter Újbánya telep 10/4. szám alatti önkormányzati lakás felújítási munkáiról
273/2009 (11.19.)polgármester jutalmazásáról
272/2009 (11.19.)a VI.sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről
271/2009 (11.19.)a Városgondnokság tartósan betöltetlen álláshelyének elvonásáról, valamint az MSK-ban új álláshely létesítéséről
270/2009 (11.19.)a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata10. számú módosításának jóváhagyásárólHatályon kívül
269/2009 (11.19.)Projektmenedzsment Szervezet létrehozására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólMelléklet
268/2009 (11.19.)a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződés módosításárólMelléklet
267/2009 (11.19.)Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének Szerkezeti Terv módosításáról
266/2009 (11.17.)az ÉMOP-3.1.2/A-2008-0028 jelű, Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” megnevezésű pályázathoz többlet saját forrás biztosításáról
265/2009 (10.22.)a Sajószentpéter, Kossuth út 140. szám alatti 369 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
264/2009 (10.22.)a 203/2009. (IX. 15.) KT határozat módosításárólMelléklet
263/2009 (10.22.)a sajószentpéteri 081/144/H hrsz-ú pince tulajdonjogának rendezésére
262/2009 (10.22.)Városgondnokság 2009. évi költségeinek biztosítására
261/2009 (10.22.)a Sajószentpéter 0137 hrsz-ú árok megnevezésű ingatlanból történő területértékesítésre
260/2009 (10.22.)a sajószentpéteri 1027 hrsz ingatlan értékesítése tárgyában
259/2009 (10.22.)a Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésérőlHatályon kívül
258/2009 (10.22.)Bajcsy-Zsilinszky utcai kapubejárók készítésére és fedezet biztosításáról
257/2009 (10.22.)közbeszerzési eljárás költségeihez többletforrás biztosítására
256/2009 (10.22.)Sajószentpéter Tárna- Bányász, Bükkalja és Péch A. utak felújításánakTEUT pályázati önerő biztosításárólHatályon kívül
Melléklet
255/2009 (10.22.)Sajószentpéter Tárna- Bányász, Bükkalja és Péch A. utak felújításánakTEUT pályázati önerő változás miatt pénzösszeg átcsoportosításárólHatályon kívül
254/2009 (10.22.)Sajószentpéter Zrínyi, Somogyi és Semmelweis út felújítása TEUT pályázati önerő biztosításárólHatályon kívül
253/2009 (10.22.)Sajószentpéter Zrínyi, Somogyi és Semmelweis út felújításaTEUT pályázati önerő változás miatt pénzösszeg átcsoportosításárólHatályon kívül
252/2009 (10.22.)Sajószentpéter Király úti járda felújításaTEKI pályázati önerő biztosításárólHatályon kívül
Melléklet
251/2009 (10.22.)Sajószentpéter Király úti járda felújítása TEKI pályázati önerő változás miatt pénzösszeg átcsoportosításárólHatályon kívül
250/2009 (10.22.)Sajószentpéter Vörösmarty úti buszöbölTEKI pályázati önerő biztosításárólHatályon kívül
Melléklet
249/2009 (10.22.)Sajószentpéter Vörösmarty úti buszöböl TEKI pályázati önerő változás miatt pénzösszeg átcsoportosításárólHatályon kívül
248/2009 (10.22.)Sajószentpéter Tárna úti járda felújításTEKI pályázati önerő biztosításárólHatályon kívül
Melléklet
247/2009 (10.22.)Sajószentpéter Tárna úti járda felújítás TEKI pályázati önerő változás miatt pénzösszeg átcsoportosításárólHatályon kívül
246/2009 (10.22.)Sajószentpéter Attila úti vízelvezető árok MÁV vasúti pályatest alatti átvezetés szabályozása CÉDE pályázati önerő biztosításárólHatályon kívül
Melléklet
245/2009 (10.22.)Sajószentpéter Attila úti vízelvezető árok MÁV vasúti pályatest alatti átvezetés szabályozása CÉDE pályázati önerő változás miatt pénzösszeg átcsoportosításárólHatályon kívül
244/2009 (10.22.)bontási költségek fedezetének biztosításáról
243/2009 (10.22.)jogszabályban meghatározott jubileumi jutalom fedezetének biztosítására
242/2009 (10.22.)Sajószentpéter Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése érdekében szükséges informatikai rendszer átalakítása, valamint a működést biztosító optikai gerinc vezeték kiépítésére fedezet biztosításáról
241/2009 (10.22.)Sajószentpéter történeti monográfiája II. kötetének megjelentetéséről
240/2009 (10.22.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
239/2009 (10.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2010. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célokról
238/2009 (10.22.)Sajószentpéter Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési ütemtervérőlMelléklet
237/2009 (10.22.)a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról
236/2009 (10.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
233/2009 (09.30.)a TÁMOP-3.4.4/B-08/1 a Társadalmi Megújulás Operatív Program Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program című pályázattal kapcsolatban nyilatkozat megadása elvi támogatásról.
232/2009 (09.30.)Móra lakótelepi nevelési-oktatási intézmények fűtés és melegvíz korszerűsítéshez szükséges fedezet biztosításáról
231/2009 (09.30.)Sajószentpéter Ady, Borsvezér, Kandó Kálmán, Lévay és Váci Mihály utcák közvilágítási hálózatának bővítéséhez
230/2009 (09.30.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat európai uniós társfinanszírozással megvalósuló projektjeihez szükséges önrész rendelkezésre állásárólMelléklet
229/2009 (09.30.)a Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja”című, ÉMOP-3.1.2/A-2008-0028 számú projekthez saját forrás biztosításárólMelléklet
228/2009 (09.24.)Sajószentpéter Város végleges Akcióterületi Tervének elfogadásárólMelléklet
227/2009 (09.24.)Sajószentpéter város 2009. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról
226/2009 (09.24.) Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása”, ÉMOP-4.2.1/B-2008-0009 számú projekthez saját forrás biztosításárólMelléklet
225/2009 (09.24.) Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ integrálása”című, ÉMOP-4.2.1/C-2008-0010 számú projekthez saját forrás biztosításárólMelléklet
224/2009 (09.24.)a 2008. II. félévi és 2009. I. félévi építéshatósági tevékenységről
223/2009 (09.24.)a közfoglalkoztatás előirányzatánakmódosításáról
222/2009 (09.24.)üzemfenntartási művezető és fenntartási ügyintéző Városgondnokságnálfoglalkoztatott közalkalmazottakmunkáltatói döntésen alapuló illetményrészekhez szükséges fedezet átcsoportosításáról
221/2009 (09.24.)függő és átfutó kiadás rendezéséről
220/2009 (09.24.)szerződéses buszjárat szervezéséről a lakosság számára halottak napja alkalmából
219/2009 (09.24.)a bölcsőde kialakítására vonatkozó pályázattal – ÉMOP-4.2.1/B-2008-0009 - kapcsolatos feladatokról
218/2009 (09.24.)Sajószentpéter Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási ÖnkormányzatiÖsztöndíjrendszerhez 2010. évre történő csatlakozásárólMelléklet
217/2009 (09.24.)maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Általános IskolábanMelléklet
216/2009 (09.24.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában egy pedagógus álláshely elvonásáról
215/2009 (09.24.)a Területi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
214/2009 (09.24.)Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
213/2009 (09.24.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
212/2009 (09.24.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
211/2009 (09.24.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólMelléklet
210/2009 (09.24.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólMelléklet
209/2009 (09.24.)a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
208/2009 (09.24.)a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
205/2009 (09.15.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár módosított, hétéves továbbképzési ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
204/2009 (09.15.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. megalapításárólMelléklet
203/2009 (09.15.)a Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” című, ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-08 számú projekthez saját forrás biztosítMelléklet
202/2009 (09.15.)fűnyíró traktor vásárlásáról
201/2009 (09.15.)az őstermelői elárusítóhely létesítéséről
200/2009 (09.15.)a 1817/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésérőlMelléklet
199/2009 (09.15.)az ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021 Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető út felújítása” című pályázathoz szükséges saját forrás rendelkezésre állásárólMelléklet
198/2009 (09.15.)a Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése”című, ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 számú projekthez saját forrás biztosításárólMelléklet
197/2009 (08.24.)biztonsági gyermekülés magasító beszerzéséhez forrás biztosításáról
196/2009 (08.24.)a Városgondnokság, mint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Területi Szociális Központ, mint az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás rendjére vonatkozó megállapodásrólHatályon kívül
Melléklet
195/2009 (08.24.)a Városgondnokság, mint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda, mint az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás rendjére vonatkozó megállapodásrólHatályon kívül
Melléklet
194/2009 (08.24.)a Városgondnokság, mint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola, mint az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás rendjére vonatkozó megállapodásrólHatályon kívül
Melléklet
193/2009 (08.24.)Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár, mint az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás rendjére vonatkozó megállapodásrólHatályon kívül
Melléklet
192/2009 (08.24.)a Városgondnokság, mint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Gyógyító-Megelőző Intézmény, mint az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás rendjére vonatkozó megállapodásrólHatályon kívül
Melléklet
191/2009 (08.24.)a Városgondnokság, mint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (SEPSZ), mintaz önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás rendjére vonatkozó megállapodásrólMelléklet
190/2009 (08.24.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
189/2009 (08.24.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadásárólMelléklet
188/2009 (08.24.)az óvodai csoportok számának meghatározásáról, valamint a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
187/2009 (08.24.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
186/2009 (08.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési gazdálkodásának teljesüléséről
185/2009 (08.19.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
184/2009 (08.19.)Városgondnokság dologi előirányzat növeléséről
183/2009 (08.19.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft-vet kötött megbízási szerződés jóváhagyásáról és üzleti tervének elfogadásárólMelléklet
182/2009 (08.19.)a sajószentpéteri 2930 hrsz ingatlan értékesítéséről szóló 72/2009.(IV.23.) KT határozat módosításáról
181/2009 (08.19.)a Római Katolikus templom külső díszvilágításáhoznyújtandó támogatásról
180/2009 (08.19.)önkormányzati tulajdonú bérlemény kazán cseréjéről
179/2009 (08.19.)Sajószentpéter város 2009. évi Közbeszerzési Tervének módosításárólHatályon kívül
Melléklet
178/2009 (08.19.)a Területi Szociális Központ Szakmai Programjának módosításárólMelléklet
170/2009 (07.15.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2009. évi II. féléves munkatervének módosításáról
169/2009 (07.15.)pályázati önerő átcsoportosításáról
168/2009 (07.15.)önkormányzati vagyon térítésmentes átadásáról
167/2009 (06.18.)a közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés, illetve az eladási árak felülvizsgálatáról
166/2009 (06.18.)pályázati előkészítő és kiegészítő tervezésekre költségkeret biztosítása
165/2009 (06.18.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2009. I. féléves munkatervének módosításáról
164/2009 (06.18.)Miskolc környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának aláírására
163/2009 (06.18.) A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” konstrukcióban megvalósítandó KEOP-2.2.0/1F-2008. pályázat benyújtására
162/2009 (06.18.)szemétszállaítási díj kiadásának növeléséről
161/2009 (06.18.)kovácsoltvas-fa padok telepítéséről a Kossuth utca Semmelweislakótelep részére
160/2009 (06.18.)a Sajószentpéter, Hunyadi u. 9. sz. alatti ingatlanon fennálló közüzemi tartozások kiegyenlítésére
159/2009 (06.18.)a Sajószentpéter, Hunyadi u. 9. sz. alatti ingatlanon fennálló használat megszüntetésére
158/2009 (06.18.)Sajószentpéter, Bányász u. 2. 2/4. sz. alatti önkormányzati lakás értékesítéséről
157/2009 (06.18.)Sajószentpéter, Sport u. 9. fsz/1. sz. alatti önkormányzati bérlakás felújításáról
156/2009 (06.18.)inert hulladéklerakó területének értékesítéséről
155/2009 (06.18.)2008. évi TRFC pályázat támogatási maradványának lemondásáról
154/2009 (06.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2009. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
153/2009 (06.18.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény ingatlanának kiváltásáról
152/2009 (06.18.)tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres óvodába járását megkönnyítő szerződéses buszjárat szervezéséről
151/2009 (06.18.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában a 2009/2010-es tanévbenbiztosítandó órakedvezmények meghatározásáról
150/2009 (06.18.)a Sajószentpéter Városi ÖnkormányzatTelepülési Közoktatási Esélyegyenlőségi Akciótervének végrehajtásáról a 2008/2009-es tanévbenMelléklet
149/2009 (06.18.)a 2008. évi Országos kompetenciamérés eredményeiből következőintézkedési terv elfogadásárólMelléklet
148/2009 (06.18.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának 2008/2009-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásárólMelléklet
147/2009 (06.18.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának 2008/2009-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásárólMelléklet
146/2009 (06.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának a 2008/2009-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
145/2009 (06.18.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaSzervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólMelléklet
143/2009 (06.18.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaNevelési Programjának elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
142/2009 (06.18.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
141/2009 (06.18.)a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. számú módosításárólHatályon kívül
Melléklet
140/2009 (06.18.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról
139/2009 (06.18.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának megválasztásáról
138/2009 (06.18.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának megválasztásáról
137/2009 (06.18.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának megválasztásáról
136/2009 (06.18.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
135/2009 (06.18.)a Sajó Televízió Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításárólMelléklet
134/2009 (06.18.)a Területi Szociális Központ Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
133/2009 (06.18.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
132/2009 (06.18.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
131/2009 (06.18.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
130/2009 (06.18.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
129/2009 (06.18.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
128/2009 (06.18.)a Városgondnokság Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
127/2009 (06.18.)a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
125/2009 (05.28.)Sajószentpéter csapadékvíz hálózat korszerűsítési tervezési felülvizsgálatára költségkeret biztosításáról
124/2009 (05.28.)Sajószentpéter Üveggyár melletti hulladéklerakó felszámolásának költségeiről
122/2009 (05.28.)intézmények karbantartási munkáira többletforrás biztosításáról
123/2009 (05.21.)Művelődési és Sportközpont rekonstrukció tervezési feladatainak költségéről
121/2009 (05.21.)a Polgárőrség szakmai munkájáról szóló beszámolóról
120/2009 (05.21.)beszámoló a GYÓMI 2008. évi szakmai munkájának eredményességéről
119/2009 (05.21.)a Városgondnokság 2008. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
118/2009 (05.21.)a Sajó TV Kht. tevékenységéről szóló 2008. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés és mérleg elfogadásáról
117/2009 (05.21.)a Városgondnokság motoros fűkasza vásárlásáról
116/2009 (05.21.)a 49/2009. (III.19.) KT határozat módosításáról
115/2009 (05.21.)Sajószentpéter, Újbánya telep 18/3. sz. alatti lakás vételárhátralékának késedelmi kamat elengedéséről
114/2009 (05.21.)a Területi Szociális Központ Szakmai Programjának jóváhagyásárólMelléklet
113/2009 (05.21.)a Területi Szociális Központ Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
112/2009 (05.21.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
111/2009 (05.21.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
110/2009 (05.21.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
109/2009 (05.21.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
108/2009 (05.21.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
107/2009 (05.21.)a Városgondnokság Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
106/2009 (05.21.)a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
105/2009 (05.21.)CÉDE pályázat beadására és önrész biztosítására az Attila úti vízelvezető árok MÁV vasúti pályatest alatti átvezetés szabályozásáhozMelléklet
104/2009 (05.21.)TEKI pályázat beadására és önrész biztosítására a Vörösmarty úti buszöböl építésérőlMelléklet
103/2009 (05.21.)TEKI pályázat beadására és önrész biztosítására a Király úti járda felújításárólMelléklet
102/2009 (05.21.)TEKI pályázat beadására és önrész biztosítására a Tárna úti járda felújításárólMelléklet
101/2009 (05.21.)TEUT pályázat beadására és önrész biztosítására a Tárna – Bányász – Bükkalja és Péch Antal út felújításáhozMelléklet
100/2009 (05.21.)TEUT pályázat beadására és önrész biztosítására a Zrínyi – Somogyi és Semmelweis út felújításáhozMelléklet
99/2009 (05.21.)CÉDE pályázat beadására és önrész biztosítására gépkocsi vásárlásáról Sajószentpéter I. fokú építéshatósága részéreMelléklet
95/2009 (05.21.)a Sajószentpéter város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
94/2009 (05.21.)Sajószentpéter 096/4, 096/13, 096/14, 096/16 hrsz-ú területek Településrendezési tervének módosításáról
93/2009 (05.21.)közbeszerzési feladatok ellátása fedezetének biztosításáról
92/2009 (05.21.)a Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésérőlHatályon kívül
91/2009 (05.21.)KEOP pályázathoz energetikai megvalósíthatósági tanulmány készítésének fedezet biztosításáról
90/2009 (05.21.)inert hulladéklerakó értékesítésérőlHatályon kívül
89/2009 (05.21.)a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltató által érvényesíthető díj peren kívüli egyezségi megállapodásának elfogadásárólMelléklet
88/2009 (05.21.)a Sajószentpéter, Zalka Máté u. 3. sz. alatti 2514 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
87/2009 (05.06.)illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására benyújtandó pályázatról
86/2009 (05.06.)a 2009/2010-es tanévben indítható első osztályok számának meghatározásáról
80/2009 (04.23.)Sajószentpéteri Város Napok rendezvénysorozat megtartásáról
79/2009 (04.23.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat közvilágítási díjáról
78/2009 (04.23.)a Városgondnokság tervezett átvilágításáról
77/2009 (04.23.)beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
76/2009 (04.23.)Bányász Utcai Tagóvoda járda helyreállítási költségéről
75/2009 (04.23.)Bányász Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréjének többletköltségéről
74/2009 (04.23.)Környezetvédelmi Felügyelőséghez benyújtott állapot felmérési dokumentáció jóváhagyásának eljárási díjáról
73/2009 (04.23.)a 0104/5 hrsz ingatlan egy részének termelésből történő kivonására
72/2009 (04.23.)a sajószentpéteri 2930 hrsz ingatlan értékesítéséről
71/2009 (04.23.)Sajószentpéter, Újbánya telep 4/3. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról
70/2009 (04.23.)a Területi Szociális Központ ingatlanainak kiváltásáról
69/2009 (04.23.)a 2009. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
68/2009 (04.23.)az óvodai és általános iskolai feladatellátási helyek felvételi körzethatárainak felülvizsgálatáraMelléklet
67/2009 (04.23.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában engedélyezett nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyek számának növelésérőlMelléklet
66/2009 (04.23.)tagintézményvezető-helyettes megbízására a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Kossuth Lajos Iskolájában
65/2009 (04.23.)az ÁROP-1.A.2/A-2008-0269 Sajószentpéter Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” című pályázat visszavonásáról
64/2009 (04.23.)felhasználási szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosításárólMelléklet
63/2009 (04.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2009. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásárólHatályon kívül
62/2009 (04.23.)a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. számú módosításárólHatályon kívül
Melléklet
61/2009 (04.23.)a 2008. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
60/2009 (04.23.)a 2008. évi pénzmaradvány felosztásáraMelléklet
59/2009 (03.19.)az ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021 Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése” című pályázathoz szükséges saját forrás rendelkezésre állásárólMelléklet
58/2009 (03.19.)a 8/2009. (II.26.) ÖM rendeletben kiírt közoktatási intézmény infrastrukturálisfejlesztésére kiírt hazai pályázat benyújtására a Semmelweis Utcai Tagóvodára vonatkozóan
57/2009 (03.19.)a 8/2009. (II.26.) ÖM rendeletben kiírt közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztésére kiírt hazai pályázat benyújtására a Pécsi Sándor Tagiskolára vonatkozóan
56/2009 (03.19.)a helyi önkormányzatok érdekeltségnövelő pályázatának beadásáról
55/2009 (03.19.)a SAJÓ Tv ügyvezető igazgatója foglalkoztatási jogviszonyának módosításáról
54/2009 (03.19.)ATLASZ térképgyűjteményben való megjelenéshez forrás biztosításáról
53/2009 (03.19.)Sajószentpéter, Tárna u. 7. 1/2. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról
52/2009 (03.19.)a Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésérőlHatályon kívül
51/2009 (03.19.)31/2008. (XII. 23.) KT rendelet végrehajtásához költségkeret biztosításáról
50/2009 (03.19.)a Városgondnokság dologi előirányzatának növeléséről
49/2009 (03.19.)közterület fenntartási művezető és mezőőr Városgondnokságnál foglalkoztatott közalkalmazottak munkáltatói döntésen alapuló illetményrésze fedezetének biztosításáról
48/2009 (03.19.)a Városgondnokság SZMSZ-ének módosításárólMelléklet
47/2009 (03.19.)az általános iskolai feladat-ellátási helyek felvételi körzethatárainak felülvizsgálatára az integráció eddigi tapasztalatai alapján
46/2009 (03.19.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában engedélyezettpedagógiai munkát segítő álláshelyek számának növelésérőlMelléklet
45/2009 (03.19.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában engedélyezettpedagógus álláshelyek számának csökkentésérőlMelléklet
44/2009 (03.19.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában engedélyezett osztály és napközis csoport számának a 2009/2010-es tanévre történő meghatározásárólMelléklet
43/2009 (03.19.)a 2009/2010-es tanévben indítható első osztályok számának meghatározásárólHatályon kívül
42/2009 (03.19.)a 271/2008. (XII. 18.) KT határozattal elfogadott 2009. évi I. féléves munkaterv módosításáról
41/2009 (03.19.) Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” c. pályázaton való részvételről
40/2009 (03.19.)Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási tervérőlMelléklet
39/2009 (03.19.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. megalapításárólMelléklet
38/2009 (03.19.)Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének Szerkezeti Terv módosításáról
37/2009 (03.19.)a sajószentpéteri 1495/6 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
34/2009 (02.19.)Sajószentpéter, KEOP-2-3-0 jelű, hulladéklerakó rekultivációja című pályázat további munkarészeire forrás biztosításáról
33/2009 (02.19.)a települési német kisebbségi önkormányzat 2008. évi kulturális és sport tevékenységéről
32/2009 (02.19.)a települési lengyel kisebbségi önkormányzat 2008. évi kulturális és sport tevékenységéről
31/2009 (02.19.)a települési cigány kisebbségi önkormányzat 2008. évi kulturális és sport tevékenységéről
30/2009 (02.19.)az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról
29/2009 (02.19.)beszámoló a Területi Szociális Központ 2008. évi szakmai munkájáról
28/2009 (02.19.)TEUT pályázat visszavonásáról
27/2009 (02.19.)2007. évi TEKI pályázat támogatási maradványa lemondásáról
26/2009 (02.19.)a Sajószentpéter, Péch A. u. 12. 1. lh. 2/4. szám alatti önkormányzati lakás hasznosításáról
25/2009 (02.19.)magasabb vezetők és vezetők munkáltatói döntésen alapuló illetményrésze fedezetének biztosításáról
24/2009 (02.19.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásárólMelléklet
23/2009 (02.19.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásárólMelléklet
22/2009 (02.19.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
21/2009 (02.19.)a Nemzetiségek Sajószentpéteren című könyv megjelentetéséről
20/2009 (02.19.)laptopok beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról
12/2009 (01.22.)a Provideál Kft-vel történő egyezségi megállapodásrólMelléklet
11/2009 (01.22.)Sajószentpéter, Bányász u. 2. 3/1. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás fűtéskorszerűsítéséhez forrás biztosításáról
10/2009 (01.22.)a SAJÓ TV Kht ügyvezetője illetményének megállapításáról
9/2009 (01.22.)2008. évi Téli közmunkaprogram” meghosszabbításában való részvétel támogatásáról
8/2009 (01.22.)Kálvin téri Tájház és Lévay ház korszerűségi felülvizsgálatára forrás biztosításáról
7/2009 (01.22.)lemondás a 2007. évi TEKI pályázat támogatási maradványárólHatályon kívül
6/2009 (01.22.)TEUT pályázat visszavonásárólHatályon kívül
5/2009 (01.22.)Sajószentpéter, Petőfi u. 8. 3/2. és a Petőfi u. 4. 3/1. sz. alatti önkormányzati lakások tetőtéri ablakainak cseréjéről
4/2009 (01.22.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény feladatellátásának bővítéséreMelléklet
3/2009 (01.22.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
2/2009 (01.22.)a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú módosításárólHatályon kívül
Melléklet