ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
317/2012 (12.20.)a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület és Településfejlesztés Társulás, valamint Sajószentpéter Város Önkormányzata közötti jogvita rendezéséhez forrás biztosításáról
316/2012 (12.20.)a Városgondnokság 2013. évi működési feltételeirőlMelléklet
315/2012 (12.20.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra és Semmelweis Utcai Tagóvodák előtetőinek helyreállítási munkáihoz forrás biztosításáról
314/2012 (12.20.)az elkülönített lakásalap átmeneti finanszírozási célú felhasználásának engedélyezéséről
313/2012 (12.20.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. támogatásáról
312/2012 (12.20.)a Városgondnokság Alapító Okiratának felülvizsgálatárólHatályon kívül
Melléklet
311/2012 (12.20.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
310/2012 (12.20.)a 2012. évi III. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
309/2012 (12.20.)beszámoló a Projektiroda 2012. évi munkájáról
308/2012 (12.20.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület és Sajószentpéter Városi Önkormányzat együttműködéséről szóló 96/2012. (V.21.) határozat módosításáról
307/2012 (12.20.)a KYA 032 forgalmi rendszámú Ford Tranzit használatba adásáról
306/2012 (12.20.)a Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2013. évi működési feltételeirőlMelléklet
305/2012 (12.20.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár 2013. évi működési feltételeirőlMelléklet
304/2012 (12.20.)a Sajó Televízió áthelyezéséről
303/2012 (12.20.)a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0863 azonosító számú pályázatban beszerzett laptop pótlásához forrás biztosításáról
302/2012 (12.20.)az Épületenergetikai fejlesztések” című KEOP-5.5.0/C kódszámú pályázat benyújtásárólHatályon kívül
301/2012 (12.20.)a Sajószentpéter Árpád u. 7. sz. alatti ingatlanra érkezett ajánlattal kapcsolatos döntésről
300/2012 (12.20.)társasházak közgyűlésein Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint lakástulajdonos általános képviseletéről
299/2012 (12.20.)a reorganizációs célú kölcsön és folyószámlahitel futamidejének meghosszabbításáról
298/2012 (12.20.)OTP részvények értékesítéséről
297/2012 (12.20.)OTP Banknál vezetett számlák megszüntetéséről
296/2012 (12.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
295/2012 (12.20.)a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára, valamint szakértői felülvizsgálatához forrás biztosításárólMelléklet
294/2012 (12.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
293/2012 (12.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatárólMelléklet
292/2012 (12.20.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálatárólMelléklet
291/2012 (12.20.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Alapító Okiratának felülvizsgálatárólMelléklet
290/2012 (12.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
289/2012 (12.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező 2013. évre szóló kiemelt célok meghatározásáról
288/2012 (12.20.)Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
287/2012 (12.20.)a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálatárólHatályon kívül
Melléklet
286/2012 (12.20.)a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása tárgyában létrejött Közszolgáltatási Szerződés módosításárólMelléklet
276/2012 (12.12.)intézményfenntartó társulási megállapodás megszüntetésérőlMelléklet
275/2012 (12.12.)a Sajószentpéter Központi Általános Iskola és a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átadásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
274/2012 (12.12.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola és Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére vonatkozó döntés meghozataláról
273/2012 (11.29.)a Fecskeszög Tanoda Sajószentpéter program pályázatához történő hozzájárulásrólMelléklet
272/2012 (11.29.)a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásárólHatályon kívül
271/2012 (11.29.)a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
270/2012 (11.29.)téli átmeneti közfoglalkoztatáshoz forrás biztosításáról
269/2012 (11.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
268/2012 (11.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I-III. negyedévi pénzügyi teljesüléséről
267/2012 (11.22.)az adórendeletek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
266/2012 (11.22.)Sajószentpéter Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
265/2012 (11.22.)a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. I/3. sz. alatti önkormányzati bérlakás kombi kazán cseréjéhez forrás biztosításáról
264/2012 (11.22.)a Sajószentpéter, Semmelweis u. A sz. alatti önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiség átadás-átvételével kapcsolatos elszámolásról
263/2012 (11.22.)a Sajószentpéter, Somogyi Béla u. 9. sz. alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodás módosításáról
262/2012 (11.22.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
261/2012 (11.22.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési SzabályzatánakjóváhagyásárólMelléklet
260/2012 (11.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi II. féléves munkatervéről szóló 165/2012.(VI.21.) határozat módosításáról
259/2012 (11.22.)a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres óvodába járásátmegkönnyítő szerződéses buszjárat működtetéséről
258/2012 (11.22.)a helyi adórendeletek felülvizsgálatához szükséges döntések meghozataláról
257/2012 (11.22.)a jelző rendszeres házi segítségnyújtás 2013. évben történő ellátásáról
256/2012 (11.22.)a belső ellenőrzési feladatok 2013. évben történő ellátásáról
255/2012 (11.22.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás tagságának feltételeiről és annak keretében vállalt feladatokról
254/2012 (11.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójárólMelléklet
253/2012 (11.22.)a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti segélyezéséhez forrás biztosításáról
247/2012 (10.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásáról szóló 13/2012. (II.23.) határozat módosításárólMelléklet
246/2012 (10.18.)reorganizációs célú kölcsön és folyószámlahitel futamidejének meghosszabbításárólHatályon kívül
245/2012 (10.18.)a Kassai és a Kandó Kálmán utcák csapadékvíz elvezetésének tervezéséhez forrás biztosításáról
244/2012 (10.18.)a Sajószentpéter Semmelweis u. A sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és újbóli bérbeadásáról
243/2012 (10.18.)a Sajószentpéter Rákóczi út 2. sz. alatti ingatlan tulajdoni hányadának megvételre történő felajánlásáról
242/2012 (10.18.)a Sajószentpéter Kossuth u. 155. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásárólHatályon kívül
241/2012 (10.18.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda szoftver beszerzéséhez forrás biztosításáról
240/2012 (10.18.)a Bursa Hungarica Felsőoktatási ÖnkormányzatiÖsztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról a 2013. évi fordulóra
239/2012 (10.18.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola működtetésére vonatkozó döntés meghozataláról
238/2012 (10.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
237/2012 (10.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadásárólMelléklet
235/2012 (10.11.) A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása –Tanoda típusú programok támogatása” című TÁMOP-3.3.9.A-12/2 kódszámú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásárólMelléklet
234/2012 (10.11.)a Parisat Kft-vel kötött megállapodás megszüntetéséről
232/2012 (09.27.)a Sajószentpéter, Kossuth út 177-187. Társasház felújításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
231/2012 (09.27.)2011. év II. félévi és 2012. év I. félévi építéshatósági tevékenységről
230/2012 (09.27.)balesetveszélyes járdák és útburkolatok javításához forrás biztosításárólMelléklet
229/2012 (09.27.)a Városgondnokság telephelyén tárolt használaton kívüli, üzemképtelen, nem felújítható fűtőtestek értékesítéséről
228/2012 (09.27.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 187. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
227/2012 (09.27.)a Sajószentpéter, Tárna u. 9. 2. lh. 4/3 sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról
226/2012 (09.27.)a Sajószentpéter, 081/192 hrsz-ú présház tulajdonjogának rendezéséről
225/2012 (09.27.)a Sajószentpéter, 825/001 hrsz-ú ingatlan értékesítésérőlHatályon kívül
224/2012 (09.27.)a 232/2011. (X.20.) határozat módosításáról
223/2012 (09.27.)a 198/2011.(VIII.25.) határozat módosításáról
222/2012 (09.27.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár közművelődési és népművészeti pályázatainak benyújtásáról
221/2012 (09.27.)a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésérőlMelléklet
220/2012 (09.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
219/2012 (09.27.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola feleslegessé vált eszközeinek térítésmentes átadásáról
218/2012 (09.27.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról
217/2012 (09.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
216/2012 (09.27.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
213/2012 (08.30.)a 2012. évi II. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
212/2012 (08.30.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyásárólMelléklet
211/2012 (08.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyásárólMelléklet
210/2012 (08.30.)a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési TervAkciótervének felülvizsgálatárólMelléklet
209/2012 (08.30.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyásárólMelléklet
208/2012 (08.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyásárólMelléklet
207/2012 (08.30.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásárólMelléklet
206/2012 (08.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásárólMelléklet
205/2012 (08.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
204/2012 (08.30.)maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Általános IskolábanMelléklet
203/2012 (08.30.)a Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása” című TÁMOP - 3.3.8-12/2 azonosító számú pályázat Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda által történő benyújtásához hozzájárulásról
202/2012 (08.30.)a Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása” című TÁMOP - 3.3.8-12/2 azonosító számú pályázat Sajószentpéteri Központi Általános Iskola által történő benyújtásához hozzájárulásról
201/2012 (08.30.)az Innovatív iskolák támogatása” című TÁMOP - 3.1.4-12/2 azonosító számú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásról
200/2012 (08.30.)a 2013. évi START közmunkaprogramban történő részvételrőlMelléklet
199/2012 (08.30.)hulladékudvar kialakításának szándékáról
198/2012 (08.30.)Újbánya-telepi önkormányzati tulajdonú lakások tetőfelújításához forrás biztosításáról
197/2012 (08.30.)a Sajószentpéter, II. akna 5011 és 5025 hrsz alatti lakosok kerítésépítéséhez tulajdonosi hozzájárulásról
196/2012 (08.30.)a Sajószentpéter Kossuth u. 185. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
195/2012 (08.30.)a Sajószentpéter, Kossuth út 185. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
194/2012 (08.30.)az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
193/2012 (08.30.)ingatlanforgalmazó cég megbízásáról szóló 104/2012. (V.29.) határozat módosításáról
192/2012 (08.30.)a Sajószentpéter Kálvin tér 7. szám alatti ingatlan (volt Lévay József Tagiskola) értékesítésre történő kijelölésérőlHatályon kívül
191/2012 (08.30.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 179. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítéséről szóló 134/2012. (V.29.) határozat módosításáról
190/2012 (08.30.)MoLaRi rendszer bővítésének engedélyezéséről
189/2012 (08.30.)a Művelődési és Sportközpont tornacsarnoka működésének időszakos korlátozásáról
188/2012 (08.30.)a köztemetési szolgáltatásrólMelléklet
187/2012 (08.30.)szociális ellátások természetben történő nyújtásának bevezetéséről
186/2012 (08.30.)a szociális földprogram végrehajtásáról szóló szervezeti és működési szabályzat elfogadásárólMelléklet
185/2012 (08.30.)az Esély Európába Szociális Szövetkezettel kötött együttműködési megállapodás elfogadásárólMelléklet
184/2012 (08.30.)a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás elfogadásárólMelléklet
183/2012 (08.30.)szociális földprogram végrehajtásához szükséges földterület biztosításárólMelléklet
182/2012 (08.30.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározásárólHatályon kívül
Melléklet
181/2012 (08.30.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
180/2012 (08.30.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi pénzügyi teljesüléséről
169/2012 (07.25.)az Óvodafejlesztés”című TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázat benyújtásáról
168/2012 (07.25.)a Hunyadi utca útburkolat javításához szükséges fedezet biztosításáról
167/2012 (06.21.)reorganizációs célú kölcsön és folyószámlahitel futamidejének meghosszabbításáról
166/2012 (06.21.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
165/2012 (06.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
164/2012 (06.21.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011/2012-es tanéve értékeléséről szóló intézményi beszámoló elfogadásáról
163/2012 (06.21.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2011/2012-es nevelési éve értékeléséről szóló intézményi beszámoló elfogadásáról
162/2012 (06.21.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola 2011/2012-es tanéve értékelésérőlszóló intézményi beszámoló elfogadásáról
161/2012 (06.21.)Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Akciótervének végrehajtásáról a 2011/2012-es tanévben
160/2012 (06.21.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programjának 2011/2012-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásárólMelléklet
159/2012 (06.21.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának 2011/2012-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásárólMelléklet
158/2012 (06.21.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának 2011/2012-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
157/2012 (06.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának 2011/2012-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
156/2012 (06.21.)a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
155/2012 (06.21.)a Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólMelléklet
154/2012 (06.21.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
153/2012 (06.21.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
152/2012 (06.21.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólMelléklet
151/2012 (06.21.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
150/2012 (06.21.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
149/2012 (06.21.)az egészségügyi szolgáltatók magánrendeléséhez történő hozzájárulásról
148/2012 (06.21.)a Sajószentpéter Kossuth u 39. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségbe bérlőtárs befogadásáról
147/2012 (06.21.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 149. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
146/2012 (06.21.)a Sajószentpéter szennyvízhálózat és szennyvíztisztító művek üzemeltetési szerződés módosításának jóváhagyásárólMelléklet
145/2012 (06.21.)a SAJӔ Közalapítvány megszüntetéséről szóló 262/2011.(XII.15.) határozat visszavonásáról
144/2012 (06.21.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által elnyert 2012. évi parlagfű-mentesítési országos közfoglalkoztatási programhoz szükséges pályázati hozzájárulás (önrész) biztosításáról
143/2012 (06.21.)Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott START közfoglalkoztatási pályázathoz szükséges előfinanszírozás biztosításáról és a 93/2012. (V.21.) határozat visszavonásáról
142/2012 (06.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat6 3 éves kötelezettségei finansz6írozási forrásainak bemutatásáról
140/2012 (05.29.)önkéntes kormányablakok kialakításáról, ügysegéd közreműködéséről
139/2012 (05.29.)a Polgármesteri Hivatal számára időkorlát nélküli használatot biztosító költségvetés készítő program beszerzéséhez forrás biztosításáról
138/2012 (05.29.)Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által bonyolított 2010. évi közmunkaprogram postaköltségének megtérítéséről
137/2012 (05.29.)Sajószentpéter, Somogyi B. u. 9. szám alatti épület használatba adásárólMelléklet
136/2012 (05.29.)a Sajószentpéter 1769/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan értékesítéséről
135/2012 (05.29.)a Sajószentpéter, Petőfi u. 12. 1/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesítéséről
134/2012 (05.29.)a Sajószentpéter Kossuth u. 179. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésérőlHatályon kívül
133/2012 (05.29.)a Sajószentpéter Kossuth u. 155. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
132/2012 (05.29.)a Területi Szociális Központ ingatlanainak kiváltásáról szóló 70/2009.(IV.23.) határozat módosításáról
131/2012 (05.29.)Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének módosításáról
130/2012 (05.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
129/2012 (05.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
128/2012 (05.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
127/2012 (05.29.)a bölcsőde 2012. évi nyári nyitvatartási rendjéről
126/2012 (05.29.)a Területi Szociális Központ és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításárólMelléklet
125/2012 (05.29.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
124/2012 (05.29.)a Városgondnokság Alapító Okiratának felülvizsgálatárólHatályon kívül
Melléklet
123/2012 (05.29.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
122/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai SzakszolgálatAlapító Okiratának módosításárólMelléklet
121/2012 (05.29.)a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálatárólHatályon kívül
Melléklet
120/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálatárólHatályon kívül
Melléklet
119/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Alapító Okiratának felülvizsgálatárólHatályon kívül
Melléklet
118/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda működtetésére vonatkozóintézményfenntartói társulási megállapodás módosításárólMelléklet
117/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodaengedélyezett alkalmazotti létszámáról a 2012/2013-as nevelési évbenMelléklet
116/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda négy álláshelyének elvonásárólMelléklet
115/2012 (05.29.)a 2012/2013-as nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában vezetői megbízások engedélyezésére és órakedvezmény meghatározásáraMelléklet
114/2012 (05.29.)a 2012/2013-as nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
113/2012 (05.29.)a 2012/2013-as nevelési évben Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásárólMelléklet
112/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda átszervezésérőlMelléklet
111/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola engedélyezett alkalmazotti létszámárólMelléklet
110/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola üres álláshelyének elvonásárólMelléklet
109/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben felhasználható órakeret meghatározásáról
108/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben magasabb vezetői és vezetői megbízások engedélyezéséről és órakedvezmények meghatározásárólMelléklet
107/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola osztály és napközis csoport számának meghatározásáról a 2012/2013-as tanévbenMelléklet
106/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola átszervezéséről
105/2012 (05.29.)az aljegyzői állás betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
101/2012 (05.29.)a 2012. évi I. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
100/2012 (05.29.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft 2011. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2012. évi üzleti terv elfogadásáról
99/2012 (05.29.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2011. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról
98/2012 (05.29.)a Polgárőrség 2011-2012. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
97/2012 (05.29.)beszámoló a Sajószentpéteri Rendőrőrs2011. évben végzett munkájáról
96/2012 (05.21.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület és Sajószentpéter Városi Önkormányzat együttműködéséről
95/2012 (05.21.)a 7/2012.(I.26.) határozat visszavonásáról
94/2012 (05.21.)a 33/2012.(II.23.) határozat módosításáról
93/2012 (05.21.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott START közfoglalkoztatási pályázathoz szükséges előfinanszírozás biztosításárólHatályon kívül
92/2012 (05.21.)az Állami Számvevőszék által Sajószentpéter Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentés intézkedési tervének elfogadásárólMelléklet
91/2012 (05.04.)a Sajószentpéter Bányász u. 6. szám alatti ingatlan bérbeadásárólHatályon kívül
90/2012 (05.04.)a fogorvosi szolgálatok működtetésének módosításárólMelléklet
89/2012 (05.04.)a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
88/2012 (05.04.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott START közfoglalkoztatási pályázathoz szükséges előfinanszírozás biztosításárólHatályon kívül
87/2012 (04.27.)a Sajószentpéter Kossuth u. 179. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésérőlHatályon kívül
86/2012 (04.27.)a Sajószentpéter, Somogyi B. utca 9. szám alatti ingatlan használatáról,a 153/2009. (VI.18.) határozat módosításáról
85/2012 (04.27.) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlődés lokális programja”(Local Agenda 21) elfogadásárólMelléklet
84/2012 (04.27.)a 2012. évi kátyúzási feladatainak végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításárólMelléklet
83/2012 (04.27.)az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
82/2012 (04.19.)az elkülönített lakásalap átmeneti finanszírozási célú felhasználásának engedélyezéséről
81/2012 (04.19.)a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
80/2012 (04.19.)értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hirdetési költségeire forrás biztosításáról
79/2012 (04.19.)a Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség ravatalozó használatáról
78/2012 (04.19.)polgármester felhatalmazása elvi nyilatkozat kiadásáról a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére
77/2012 (04.19.)a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
76/2012 (04.19.)a Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú pályázat benyújtásáról
75/2012 (04.19.)Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című TÁMOP - 3.2.13-12/1 azonosító számú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásról
74/2012 (04.19.)a Sajószentpéter belterület 1769/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének értékesítéséről
73/2012 (04.19.)a rádiófrekvenciás elektromágneses sugárzást mérő műszerek elhelyezéséről
72/2012 (04.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátásáról, tárgyi eszközeinek használatba adásáról
71/2012 (04.19.)Sajószentpéter Csemetekert” hasznosítására vonatkozó megállapodás előkészítéséről
70/2012 (04.19.)társasházak közgyűlésein Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint lakástulajdonos általános képviseletéről
69/2012 (04.19.)társasházak közgyűlésein Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint lakástulajdonos általános képviseletéről
68/2012 (04.19.)a XI. Testvérvárosi Ifjúsági Sporttalálkozón való részvételhezforrás biztosításáról
67/2012 (04.19.)a Sajószentpéter, Semmelweis u. A. önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
66/2012 (04.19.)a 2012/2013-as tanévben indítható első osztályok számának meghatározásárólMelléklet
65/2012 (04.19.)a Területi Szociális Központ és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításárólMelléklet
64/2012 (04.19.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
63/2012 (04.19.)a Városgondnokság Alapító Okiratának felülvizsgálatárólHatályon kívül
Melléklet
62/2012 (04.19.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
61/2012 (04.19.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai SzakszolgálatAlapító Okiratának módosításárólMelléklet
60/2012 (04.19.)a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálatárólHatályon kívül
Melléklet
59/2012 (04.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat2011. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadásárólMelléklet
58/2012 (04.19.)a 89/2009.(V.21.) határozattal elfogadott peren kívüli egyezségi megállapodás módosításárólMelléklet
57/2012 (04.19.)a 15/2012.( II.23.) határozat visszavonásáról
56/2012 (04.19.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztásárólMelléklet
55/2012 (04.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról
52/2012 (04.02.)a Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című BGA-12-HA-01 azonosító számú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásról
51/2012 (04.02.)a Sajószentpéteri Rendőrőrs épületének felújításához szükséges önkormányzati saját forrás biztosításáról
50/2012 (03.22.)a Művelődési és Sportközpont működésének időszakos korlátozásáról szóló 246/20111.(XI.24.) határozat módosításáról
49/2012 (03.22.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár könyvtári pályázatának benyújtásáról
48/2012 (03.22.)görög katolikus óvoda indításához szükséges ingatlan biztosításárólMelléklet
47/2012 (03.22.)a Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2011. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
46/2012 (03.22.)a Sajószentpéter, Nyögő patak gyaloghíd, járda és csapadékvíz elvezetésének építése” című,ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124 számú projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosításárólMelléklet
45/2012 (03.22.)iskolai tehetséggondozás című TÁMOP - 3.4.3-11/2 azonosító számú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásról
44/2012 (03.22.)a Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” című TÁMOP-6.2.2/A/11/1 kódszámú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásról
43/2012 (03.22.)a Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó 38/2011. (II.24.) és a 105/2011. (V.19.) határozatok visszavonásárólMelléklet
42/2012 (03.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvoda épületének felújításához szükséges önkormányzati saját forrás biztosításáról
41/2012 (03.22.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola közalkalmazotti létszámának csökkentésérőlMelléklet
40/2012 (03.22.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár közalkalmazotti létszámának csökkentéséről szóló 22/2012. (II.23.) határozat módosításárólMelléklet
39/2012 (03.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásárólMelléklet
38/2012 (03.22.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola átszervezésére vonatkozószándéknyilatkozat elfogadásárólMelléklet
37/2012 (03.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMelléklet
36/2012 (03.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
34/2012 (02.27.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Alapító okiratának kiadásáról
33/2012 (02.23.)a Sajószentpéteri Városi Sportegyesület támogatásáról
32/2012 (02.23.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár közművelődési pályázatainak benyújtásáról
31/2012 (02.23.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény 2011. év szakmai munkájáról szóló beszámolóról
30/2012 (02.23.)felhatalmazás Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere számára
29/2012 (02.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számára a TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0012 azonosító számú projektben való közreműködésre történő felhatalmazásról
28/2012 (02.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számára azÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124 azonosító számú projektben való közreműködésre történő felhatalmazásról
27/2012 (02.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számára azÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 azonosító számú projektben való közreműködésre történő felhatalmazásról
26/2012 (02.23.)az aljegyzői állás betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
25/2012 (02.23.)tárgyi eszköz használatba adásáról
24/2012 (02.23.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. végelszámolás alatt” megszűnéséről, a végelszámoló, egyéb tisztségviselők felmentéséről
23/2012 (02.23.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. végelszámolás alatt” adóbevallásainak, beszámolójának, vagyonfelosztási javaslatának, zárójelentésének elfogadásáról
22/2012 (02.23.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár közalkalmazotti létszámának csökkentésérőlMelléklet
21/2012 (02.23.)hozzájárulás a közoktatásban tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
20/2012 (02.23.)hozzájárulás a 2011-2012. tanévben megrendezendő művészeti és sportversenyek támogatásárakiírt pályázat benyújtásáról
19/2012 (02.23.)hozzájárulás a 2011-2012. tanévben megrendezendő művészeti és sportversenyek támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
18/2012 (02.23.)a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásárólMelléklet
17/2012 (02.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal függő kiadásainak rendezéséről
16/2012 (02.23.)az önkormányzat és az ÉRV ZRt. között fennálló üzemeltetési szerződés módosításárólMelléklet
15/2012 (02.23.)a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása tárgyában létrejött Közszolgáltatási Szerződés módosításárólHatályon kívül
Melléklet
14/2012 (02.23.)a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres óvodába járásátmegkönnyítő szerződéses buszjárat működtetéséről
13/2012 (02.23.)adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásárólMelléklet
12/2012 (02.10.)szociális célú tűzifa támogatásról
11/2012 (01.26.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről és a működési költségeihez történő hozzájárulásrólMelléklet
10/2012 (01.26.)Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Feladat-ellátási ésEsélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról
9/2012 (01.26.)a ravatalozók üzemeltetésérőlMelléklet
8/2012 (01.26.)Sajószentpéter 1892 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
7/2012 (01.26.)a Sajószentpéter 2514 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölésérőlHatályon kívül
6/2012 (01.26.)a Településszerkezeti Tervről szóló 194/2004. (X.14.) határozat módosításáról
2/2012 (01.26.)közfoglalkoztatást támogató kérelem benyújtásáról
1/2012 (01.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi közfoglalkoztatási koncepciójának elfogadásárólMelléklet