ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
264/2023. (12.14.)a TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 azonosító számú „Iparterület kialakítása Sajószentpéteren” című projekt keretében megvalósult iparterület hasznosításával kapcsolatos döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)Melléklet
263/2023. (12.14.)a 2024. évi energiatakarékossági intézkedések meghozataláról
262/2023. (12.14.)a 2024. évi járási startmunka programok indításárólMelléklet
261/2023. (12.14.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
260/2023. (12.14.)a Sajószentpéter külterület 0166/65 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról
259/2023. (12.14.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 39. szám alatti ingatlanon klímaberendezés létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
258/2023. (12.14.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 257/2023. (XII. 14.) határozata a BorsodChem Zrt. 2023. évi támogatási összegének felhasználásáról szóló 118/2023. (V. 25.) határozat módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-t
257/2023. (12.14.)a BorsodChem Zrt. 2023. évi támogatási összegének felhasználásáról szóló 118/2023. (V. 25.) határozat módosításáról
256/2023. (12.14.)az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezéséről
255/2023. (12.14.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programjának jóváhagyásárólMelléklet
254/2023. (12.14.)a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi támogatásárólMódosította:
1/2024. (01.16.)
253/2023. (12.14.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2024. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódó döntésekrőlMódosította:
1/2024. (01.16.)
252/2023. (12.14.)a civil szervezetek támogatásáról
251/2023. (12.14.)a 2024. évi Testvérvárosi Találkozón való részvételhez szükséges forrás biztosításáról
250/2023. (12.14.)az ünnepi testületi ülés lebonyolításához forrás biztosításárólMódosította:
1/2024. (01.16.)
249/2023. (12.14.)a 2024. évi önként vállalt feladatokról
248/2023. (12.14.)a képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzéséről
247/2023. (12.14.)a 2024. évi magánszemélyek kommunális adójának felhasználásáról
246/2023. (12.14.)az általános tartalék és a sportcélú működési céltartalék előirányzatainak 2024. évi meghatározásárólMódosította:
1/2024. (01.16.)
245/2023. (12.14.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 2024. évi meghatározásáról
244/2023. (12.14.)a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megtervezéséről
243/2023. (12.14.)a Manó liget Játszóház 2024. évi működéséről és fenntartásáról
242/2023. (12.14.)a Fitt-liget 2024. évi működéséről és fenntartásáról
241/2023. (12.14.)a GLASS PARK 2024. évi működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről
240/2023. (12.14.)a zöldterület karbantartásával kapcsolatos feladatok 2024. évi ellátásáról
239/2023. (12.14.)az illegális hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról
238/2023. (12.14.)a 2024. évi karbantartási feladatokról
237/2023. (12.14.)a 2024. évi kármentesítési monitoring tevékenységekről
236/2023. (12.14.)a 2024. évi dologi kiadásokrólMódosította:
1/2024. (01.16.)
235/2023. (12.14.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről
234/2023. (12.14.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2024. évi bérrendezéséről
233/2023. (12.14.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár dolgozóinak 2024. évi bérrendezéséről
232/2023. (12.14.)a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottainak 2024. évi bérrendezéséről
231/2023. (12.14.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat közhatalmi bevételi előirányzatának 2024. évi meghatározásáról
230/2023. (12.14.)a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
229/2023 (11.27.)a város jelképeiről, a jelképek, és a városnév használatáról szóló 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
228/2023 (11.27.)a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00051 azonosító számú projekt kivitelezője kérelmének elbírálásáról (zárt ülésen hozott döntés)
227/2023 (11.23.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 187. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
226/2023 (11.23.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 187. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
225/2023 (11.23.)a fejlesztési céltartalék (kommunális adó) felhasználásáról szóló 188/2023. (X. 19.) határozat módosításáról
224/2023 (11.23.)karitatív célú területhasználat engedélyezéséről
223/2023 (11.23.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155/1. szám alatti ingatlanon vizesblokk átalakításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
222/2023 (11.23.)a Z-36 Postagalambsport Egyesület részére ingatlan használatba adásáról
221/2023 (11.23.)a Sajószentpéter, Táncsics Mihály utca 19. szám alatti 2825 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
220/2023 (11.23.)a 2517-es számú úton utasváró fülkék felújításával kapcsolatos döntés meghozataláról
219/2023 (11.23.)Sajószentpéter, 2952/18 hrsz-ú, Baross Gábor utca 20. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
218/2023 (11.23.)a Sajószentpéter, Sírkert oldal 1. és a Sajószentpéter – Dusnok, Mária út 5. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
217/2023 (11.23.)a Sajószentpéter, belterület 2547/41/A és 2547/28/A hrsz-ú lakóházak (önálló építmények) megnevezésű ingatlanokra vonatkozó nyilatkozattételről
216/2023 (11.23.)a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 534,06 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
215/2023 (11.23.)a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 28,33 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
214/2023 (11.23.)Péteri Piac üzemeltetéséről szóló 193/2022. (XI. 30.) határozat módosításáról
213/2023 (11.23.)államháztartáson kívüli forrás átvételéről
212/2023 (11.23.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2023. évi beszámoló elfogadásáról
211/2023 (11.23.)a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérőlMelléklet
210/2023 (11.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi ellenőrzési tervének elfogadásárólMelléklet
209/2023 (11.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat helyi adókról szóló önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálatáról
208/2023 (11.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
207/2023 (11.23.)a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésének szabályairól szóló 10/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
206/2023 (11.23.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatokat ellátó személy illetményének megállapításáról (zárt ülésen hozott döntés)Hatályon kívül
205/2023 (11.23.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátására vonatkozó megbízásról (zárt ülésen hozott döntés)
204/2023 (11.23.)a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
203/2023 (11.13.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat gázenergia beszerzéséről (zárt ülésen hozott döntés)
202/2023 (11.13.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat villamos energia beszerzéséről (zárt ülésen hozott döntés)
201/2023 (11.13.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozataláról
200/2023 (11.13.)kérelem benyújtásáról a 2023. december 1-től induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban és a Sajószentpéteri Városgondnokságon
199/2023 (11.13.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Városgondnokság behajthatatlan követeléseinek törléséről
198/2023 (10.19.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatáról Melléklet
197/2023 (10.19.)az Újbánya telepi járdaépítéshez anyag biztosításáról
196/2023 (10.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 47/2023. (III. 23.) határozat módosításárólMelléklet
195/2023 (10.19.)a 2023. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
194/2023 (10.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásárólMelléklet
193/2023 (10.19.)a Velünk Szentpéter Civil Egyesület megnevezésében a Szentpéter név, mint Sajószentpéter városnév rövidített formája használatához történő hozzájárulásrólMódosította:
214/2023 (11.23.)
192/2023 (10.19.)a Kossuth Lajos út 19. és 39/A. szám közötti szakasz forgalmi rendjének megváltoztatásáról
191/2023 (10.19.)a Sajószentpéter, Lévay József u. 30. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték kialakításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
190/2023 (10.19.)a Szondy György utcában forgalmi tükör kihelyezéséhez forrás biztosításáról
189/2023 (10.19.)a Sajószentpéter Váci Mihály utcai utasváró fülkék felújításával kapcsolatos döntés meghozataláról
188/2023 (10.19.)a fejlesztési céltartalék (kommunális adó) felhasználásárólMódosította:
225/2023 (11.23.)
187/2023 (10.19.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító okiratának módosításárólMelléklet
186/2023 (10.19.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
16/2024. (01.25.)
Melléklet
185/2023 (10.19.)a Sajószentpéter III. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalárólMelléklet
184/2023 (10.19.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál a téli igazgatási szünet elrendeléséről
183/2023 (10.19.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió közötti ellátási szerződés módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
182/2023 (09.21.)a Római Katolikus Plébánia kérelmének elbírálásáról
181/2023 (09.21.)a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
180/2023 (09.21.)a Sajószentpéter, Péch Antal u. 12. I. lh. fsz. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
179/2023 (09.21.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról
178/2023 (09.21.)a 2023/2024. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi – szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséről
177/2023 (09.21.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában álló gépjárművekkel kapcsolatos döntések módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
176/2023 (09.21.)a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének véleményezéséről (zárt ülésen hozott döntés)
173/2023 (08.31.) szúnyoggyérítéshez forrás biztosításáról
175/2023 (08.31.)pályázat benyújtásáról a GLANSYA Kft. által közzétett ÖCIL 1.23.1 kódszámú „Karácsonyi fénydekoráció élménypontok ingyenes bérbeadása karácsonyi időszakra” pályázati kiírásra
174/2023 (08.31.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 39. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
172/2023 (08.24.)a Sajószentpéter, 656 hrsz-ú ingatlanon Barczi Pál emléktábla kihelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
171/2023 (08.24.)a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. szám alatti ingatlanon klímaberendezés létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
170/2023 (08.24.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról „A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatása, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkap
169/2023 (08.24.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Településrendezési Tervben nem szereplő, térségi jelentőségű, Sajószentpéter, külterület 0149/1 és 0149/7 hrsz-ú ingatlanokon tervezett napelemes kiserőmű elhelyezéséhez a „térségi területfelhasználási engedély kérelem” bMelléklet
168/2023 (08.24.)a 2023. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
167/2023 (08.24.)Goór Kristóf támogatási kérelmének elbírálásáról
166/2023 (08.24.)pályázat benyújtására a 2023. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
165/2023 (08.24.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában álló SUZUKI IGNIS 1.3 GLX típusú gépjárművel kapcsolatos döntés meghozataláról
164/2023 (08.24.)a Sajószentpéter, Péch Antal utca 2. szám és Péch Antal utca 4. szám között lévő (hrsz: 750/2) területen járda és kerékpártároló építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
163/2023 (08.24.)a Sajószentpéter, belterület 1767 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
162/2023 (08.24.)a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásárólMelléklet
161/2023 (08.24.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár „Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezésére” kiírt pályázaton való részvételéhez történő ho
160/2023 (08.24.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
159/2023 (08.24.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról
158/2023 (08.24.)a Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatói (magasabb vezetői) megbízásáról (zárt ülésen hozott döntés)
157/2023 (08.17.)a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének módosításárólMelléklet
156/2023 (08.17.)TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 azonosító számú „Iparterület kialakítása Sajószentpéteren” című projekt II. ütemének megvalósításához saját forrás biztosításáról
155/2023 (07.20.)szúnyoggyérítéshez forrás biztosításáról
154/2023 (07.20.)a Sajószentpéter, Tárna utca 11. 8. ajtó alatti ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről
153/2023 (07.20.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” kiírt pályázaton a népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása, a közösségek megerősítése” altémában való részvételéhez történő hoz
152/2023 (07.20.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” kiírt pályázaton a táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, közösségek megerősítése” altémában való részvételéhez történő
151/2023 (07.20.)a Területi Szociális Központ szolgáltatásainak, ellátásainak infrastrukturális fejlesztése című projekt keretében vásárolt gépjármű üzembentartójának kijelöléséről
150/2023 (07.20.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatokat ellátó személy illetményének megállapításáról (zárt ülésen hozott döntés)
149/2023 (06.29.)a Sajószentpéter, Petőfi u. 8. 3/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
148/2023 (06.29.)a Sajószentpéter, 855/1 hrsz-ú kivett, saját használatú út” megnevezésű ingatlan korlátozásmentes használatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
147/2023 (06.29.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területrendezési Tervvel való összhang megteremtése érdekében területrendezési hatósági eljárás lefolytatásáról a Sajószentpéter, külterület 0149/1 és 0149/7 hrsz-ú ingatlanokon tervezett napelemes kiserőmű megvalósítása é
146/2023 (06.29.)a védőnői ellátás állami működtetésbe történő átvételével kapcsolatos háromoldalú megállapodásról (zárt ülésen hozott döntés)
145/2023 (06.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 47/2023. (III. 23.) határozat módosításárólMelléklet
144/2023 (06.22.)a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás TársulásiTanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
143/2023 (06.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkárólszóló beszámoló elfogadásáról
142/2023 (06.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
141/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, zártkert 3445 hrsz. alatti ingatlan vízellátását szolgáló ivóvíz vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
140/2023 (06.22.)a Manó Liget Játszóház nyári nyitva tartásáról
139/2023 (06.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Zöld Óvoda” pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
138/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, külterület 0111/33 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
137/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. I. lh. 2/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
136/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 183. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
135/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 183. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történőmegszüntetéséről
134/2023 (06.22.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
133/2023 (06.22.)a Sajószentpéteri Római Katolikus Plébánia megnevezésű facebook csoport megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
132/2023 (06.22.)az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
131/2023 (06.22.)a Sajószentpéter DSGM Rendelő megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
130/2023 (06.22.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői)feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
129/2023 (06.22.)a védőnői ellátás állami működtetésbe történő átvételével kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
128/2023 (06.22.)a 2024. évre vonatkozó közvilágítási célú villamos energia beszerzéséről (zárt ülésen hozott döntés)
127/2023 (06.22.)a közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges forrás biztosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
126/2023 (06.22.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatokat ellátó személy illetményének megállapításáról (zárt ülésen hozott döntés)
125/2023 (06.22.)Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátására vonatkozó megbízásról (zárt ülésen hozott döntés)
124/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításárólMelléklet
123/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításárólMelléklet
122/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Alapító okiratának módosításárólMelléklet
121/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító okiratának módosításárólMelléklet
120/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Alapító okiratának módosításárólMelléklet
119/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításárólMelléklet
118/2023 (05.25.)a BorsodChem Zrt. 2023. évi támogatási összegének felhasználásárólMódosította:
257/2023. (12.14.)
117/2023 (05.25.)a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. szám alatti (hrsz: 441/1) épületen bérlő által végzendő előtető építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
116/2023 (05.25.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 149. szám alatti 49 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)
115/2023 (05.25.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 149. szám alatti 49 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
114/2023 (05.25.)a 72/2023. (IV. 27.) határozat felülvizsgálatáról (zárt ülésen hozott döntés)
113/2023 (05.25.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 167. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő 4. számú nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)
112/2023 (05.25.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 167. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő 4. számú nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülésen hozott döntés)
111/2023 (05.25.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 1. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)
110/2023 (05.25.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 1. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
109/2023 (05.25.)a Sajószentpéter, belterület 2547/24/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről
108/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
107/2023 (05.25.)a 2023/2024. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
106/2023 (05.25.)a 2023/2024. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásáról
105/2023 (05.25.)a Miértünk” Sajószentpéterért Kulturális- és Sportcélú Alapítvány megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
104/2023 (05.25.)a Péteri Páholy megnevezésű facebook csoport megnevezésében a Péteri név, mint Sajószentpéter városnév rövidített formája használatához történő hozzájárulásról
103/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Üveggyár Sporthorgász Egyesülete megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
102/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
101/2023 (05.25.)a Sajószentpéter megnevezésű facebook csoport megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
100/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Motorosok megnevezésben a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásról
99/2023 (05.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának9. számú módosításárólMelléklet
98/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2022. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, és a 2023. évi üzleti terv elfogadásáról
97/2023 (05.25.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és a 2023. évi üzleti terv elfogadásáról
96/2023 (05.25.)a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
95/2023 (05.25.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
94/2023 (05.25.)Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
93/2023 (04.27.)a Magyar Állam tulajdonban álló Sajószentpéter belterület 1489/6, 2951/1, 2951/2 és a 2951/5 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházására vonatkozó felajánlás elfogadásáról
92/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 197. szám alatti ingatlanon klímaberendezések létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
91/2023 (04.27.)a 158/2022. (IX. 29.) határozat módosításáról
90/2023 (04.27.)a 2023. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
89/2023 (04.27.)a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
88/2023 (04.27.)a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ Sajószentpéter 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
87/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
86/2023 (04.27.)a 2023. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
85/2023 (04.27.)a Sajószentpéter belterület 2757 hrsz-ú ingatlan 550 m2 területű részének bérbeadásáról
84/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Ady Endre u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
83/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 183. 3/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
82/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
81/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 40. 1/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
80/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Bercsényi utca 2. fsz. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
79/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Bercsényi utca 2. fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
78/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői)feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
77/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte:
123/2023 (05.25.)
Melléklet
76/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Alapító okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte:
122/2023 (05.25.)
Melléklet
75/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte:
121/2023 (05.25.)
Melléklet
74/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Alapító okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte:
120/2023 (05.25.)
Melléklet
73/2023 (04.27.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte:
119/2023 (05.25.)
Melléklet
72/2023 (04.27.)Őri Fülep Gábor emlékművének felállításához forrás biztosításáról
71/2023 (04.27.)Őri Fülep Gábor emlékművének felállításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
70/2023 (04.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi maradványának felosztásárólMelléklet
69/2023 (04.27.)a 2022. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólMelléklet
68/2023 (04.27.)a 163/2018. (X. 25.) határozat módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
67/2023 (04.27.)államháztartáson kívüli forrás átvételéről (zárt ülésen hozott döntés)
66/2023 (04.27.)a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 azonosító számú projekt megvalósítása során keletkezett bevétel felhasználásáról (zárt ülésen hozott döntés)
65/2023 (04.27.)a Sajószentpéter, Péch Antal utca 1. II. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
64/2023 (04.27.)a magán egészségügyi szolgáltató bérleti jogviszonyához való hozzájárulásról (zárt ülésen hozott döntés)
63/2023 (04.27.)a 2023. évi „Sajószentpéter Város kitüntető díjak és elismerések” adományozásáról (zárt ülésen hozott döntés)
62/2023 (04.12.)a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének módosításárólMelléklet
61/2023 (04.12.)a Sajószentpéter, Harica utca 8. számú társasházzal kapcsolatos döntés meghozataláról
60/2023 (04.12.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek földgáz beszerzéséről
59/2023 (04.12.)az LKK 680 forgalmi rendszámú SUZUKI GRAND VITARA személygépkocsi értékesítéséről
58/2023 (04.12.)az NCL 866 forgalmi rendszámú DACIA SANDERO személygépkocsi üzembentartójának kijelöléséről
57/2023 (04.12.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) kinevezésére (zárt ülésen hozott döntés)
56/2023 (03.23.)a járóbeteg-szakellátás kapacitásainak a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény keretében történő működtetéséről
55/2023 (03.23.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
54/2023 (03.23.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
53/2023 (03.23.)Sajószentpéter belterületén rágcsálóirtás elvégzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
52/2023 (03.23.)a Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
51/2023 (03.23.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
50/2023 (03.23.)pályázat benyújtására a 2023. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
49/2023 (03.23.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye Sajószentpéteri Telephelyét érintő átszervezési javaslat véleményezéséről
48/2023 (03.23.)az Energiamegtakarítási Intézkedési Tervek 2022. évi teljesítéséről szóló jelentések elfogadásárólMelléklet
47/2023 (03.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMódosította:
196/2023 (10.19.)
Melléklet
46/2023 (03.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
48/2024.(03.21.)
Melléklet
45/2023 (03.23.)Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027. végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásáról
43/2023 (03.09.)a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására” irányuló pályázat benyújtásáról
42/2023 (02.28.)a 18/2023. (II.23.) határozat módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
41/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
40/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői)feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
39/2023 (02.23.)a fejlesztési céltartalék felhasználásáról
38/2023 (02.23.)kérelem benyújtásáról a 2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban
37/2023 (02.23.)a Kinizsi utca forgalmi rendjével kapcsolatos döntés meghozataláról
36/2023 (02.23.)a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatási kérelmének elbírálásáról
35/2023 (02.23.)a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
34/2023 (02.23.)a Sajószentpéter, belterület 5020 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
33/2023 (02.23.)a Sajószentpéter, belterület 2055/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről
32/2023 (02.23.)a 138/2022. (VIII.25.) határozat visszavonásáról
31/2023 (02.23.)a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
30/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2023. évi szakmai munkatervének elfogadásárólMelléklet
29/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadásárólMelléklet
28/2023 (02.23.)a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2023. évi szolgáltatási tervjóváhagyásárólMelléklet
27/2023 (02.23.)az Iparterület kialakítása Sajószentpéteren” című projekt megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás előkészítésének és lefolytatásának jóváhagyásáról
26/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
16/2024. (01.25.)
Melléklet
25/2023 (02.23.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséhez többlet forrás biztosításáról
24/2023 (02.23.)a járóbeteg szakellátás finanszírozásához többlet forrás biztosításáról
23/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatójával (intézményvezetőjével) kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
22/2023 (02.23.)a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
21/2023 (02.23.)a Sajószentpéter 081/256 helyrajzi számú külterületi ingatlan megvásárlásáról (zárt ülésen hozott döntés)
20/2023 (02.23.)a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs Rendészeti Alosztály körzeti megbízottja kinevezésének véleményezéséről (zárt ülésen hozott döntés)
19/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) feladatokat ellátó személy illetményének megállapításáról (zárt ülésen hozott döntés)
18/2023 (02.23.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) feladatok ellátását érintő döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)Módosította:
42/2023 (02.28.)
17/2023 (02.23.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról
16/2023 (01.26.)a 2022. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
15/2023 (01.26.)a Sajószentpéter, Somogyi Béla utca 6-8. szám alatti ingatlanon templom és közösségi épület kivitelezéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
14/2023 (01.26.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 183. 3/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
13/2023 (01.26.)a Sajószentpéter, Semmelweis u. 1/A. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
12/2023 (01.26.)az óvoda 2023. évi nyári zárva tartási rendjérőlMelléklet
11/2023 (01.26.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
10/2023 (01.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma NemzetiségiÖnkormányzat közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálatárólMelléklet
9/2023 (01.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német NemzetiségiÖnkormányzat közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálatárólMelléklet
8/2023 (01.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel NemzetiségiÖnkormányzat közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálatárólMelléklet
7/2023 (01.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásárólMelléklet
6/2023 (01.26.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
16/2024. (01.25.)
Melléklet
5/2023 (01.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések módosításárólMelléklet
4/2023 (01.26.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (zárt ülésen hozott döntés)
3/2023 (01.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat földgáz kereskedelmi szerződésének meghosszabbításáról (zárt ülésen hozott döntés)
2/2023 (01.26.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 183. 3/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
1/2023 (01.26.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) feladatok ellátását érintő döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)