ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
266/2011 (12.15.)az alpolgármester költségátalányának megállapításáról szóló 210/2010.(X.11.) KT határozat módosításáról
265/2011 (12.15.)a polgármester költségátalányának megállapításáról szóló 208/2010.(X.11.) KT határozat módosításáról
264/2011 (12.15.)2012. évre szóló reorganizációs, likvid hitel felvételéről
263/2011 (12.15.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény eszköz beszerzéséről
262/2011 (12.15.)a SAJӔ Közalapítvány megszüntetésérőlHatályon kívül
261/2011 (12.15.)a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres óvodába járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működtetéséről
260/2011 (12.15.)a ravatalozók használatáról
259/2011 (12.15.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. végelszámolás alatt” könyvvizsgálójának megválasztásáról
258/2011 (12.15.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. végelszámolás alatt” Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztásáról
257/2011 (12.15.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. végelszámolás alatt” Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztásáról
256/2011 (12.15.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. végelszámolás alatt” Felügyelő Bizottsága elnökének megválasztásáról
255/2011 (12.15.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. végelszámolás alatt” tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadásáról
254/2011 (12.15.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
253/2011 (12.15.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
252/2011 (12.15.)a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása tárgyában létrejött Közszolgáltatási Szerződés módosításárólHatályon kívül
Melléklet
251/2011 (12.15.)a Településszerkezeti Tervről szóló 194/2004. (X.14.) KT. határozat módosításáról
250/2011 (12.15.)az önkormányzat és az ÉRV.Zrt. között fennálló üzemeltetési szerződés módosításárólHatályon kívül
Melléklet
247/2011 (11.24.)Sajószentpéter, Tulipán u. 25. sz. alatti ingatlan felajánlásáról
246/2011 (11.24.)a Művelődési és Sportközpont tornacsarnoka működésének időszakos korlátozásáról
245/2011 (11.24.)önrész biztosítása közfoglalkoztatás támogatásához a város intézményeiben
244/2011 (11.24.)önrész biztosítása közfoglalkoztatás támogatásához a Polgármesteri Hivatalban
243/2011 (11.24.)jubileumi jutalom kifizetéséhez pénzügyi fedezet biztosításáról
242/2011 (11.24.)242/2011. ( XI. 24. ) KT határozataa Gyógyító-Megelőző Intézmény két álláshelyének elvonásárólMelléklet
241/2011 (11.24.)a Városgondnokság egy álláshelyének elvonásárólMelléklet
240/2011 (11.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
239/2011 (11.24.)beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2011. I-III. negyedévi pénzügyi teljesüléséről
238/2011 (11.24.)a helyi adórendeletek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
237/2011 (11.24.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. 2. lh. 3/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújításáról
236/2011 (11.24.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célokról
235/2011 (10.20.)a Sajószentpéter 504, 505 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
234/2011 (10.20.)a ravatalozó használatára vonatkozó megállapodás megszüntetéséről és további használatáról
233/2011 (10.20.)beszámoló az új közfoglalkoztatási rendszer 2011. I-III. negyedévi tapasztalatairól
232/2011 (10.20.)a Sajószentpéter, Margit kapu 4. szám alatti ingatlan értékesítéséről
231/2011 (10.20.)a Bükk II. Társasház önkormányzati támogatás iránti kérelméről
230/2011 (10.20.)az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 számú Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról
229/2011 (10.20.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. végelszámolójának megválasztásáról
228/2011 (10.20.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről
227/2011 (10.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadásárólMelléklet
226/2011 (10.20.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) állás betöltésére irányuló pályázat kiírásárólMelléklet
224/2011 (10.11.)a 137/2011. (VI.23.) KT határozat módosításárólMelléklet
223/2011 (10.11.)a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséről szóló 175/2011.(VIII.25.) KT határozat kiegészítésérőlMelléklet
222/2011 (10.11.)a Bursa Hungarica Felsőoktatási ÖnkormányzatiÖsztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történő csatlakozásáról
221/2011 (09.22.)a Polgármesteri Hivatal számára informatikai beszerzéshez szükséges felhalmozási forrás biztosításáról
220/2011 (09.22.)oktatási esélyegyenlőséget szolgáló pályázat benyújtásáról
219/2011 (09.22.)2011. I. féléves építéshatósági tevékenységről
218/2011 (09.22.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
217/2011 (09.22.)közművelődési pályázatok benyújtásáról
216/2011 (09.22.)Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Minőségirányítási Programjánakmódosításáról
215/2011 (09.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási ProgramjánakmódosításárólMelléklet
214/2011 (09.22.)a Sajószentpéter, Harica út 1. szám alatti ingatlan kamerás vagyonvédelmi rendszerének kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
213/2011 (09.22.)a 7721. igénylésazonosító számú vis maior támogatás támogatási maradványának lemondásárólMelléklet
207/2011 (08.25.)a Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület támogatásáról
206/2011 (08.25.)maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
205/2011 (08.25.)maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Általános IskolábanMelléklet
204/2011 (08.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
203/2011 (08.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
202/2011 (08.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
201/2011 (08.25.)a Sajószentpéteri Központi Általános IskolaSzervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
200/2011 (08.25.)a Sajószentpéteri Központi Általános IskolaIntézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
199/2011 (08.25.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
198/2011 (08.25.)a Sajószentpéter Harica út 1. szám alatti ingatlan (volt Pécsi Sándor Általános Iskola) értékesítéséről
197/2011 (08.25.)a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
196/2011 (08.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 122/2011.(V.30.) KT határozat kiegészítésérőlHatályon kívül
Melléklet
195/2011 (08.25.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról szóló 124/2011.(V.30.) KT határozat kiegészítésérőlHatályon kívül
Melléklet
194/2011 (08.25.)a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozó társulási megállapodások felülvizsgálatárólMelléklet
193/2011 (08.25.)a Sajószentpéter 5022 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó elővásárlási jogról történő lemondásról
192/2011 (08.25.)Edelény, Szentpéteri út. 24. fsz/1. sz. alatti lakás megvételre történő felajánlásáról
191/2011 (08.25.)a Sajószentpéter belterület 925/596 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének értékesítéséről
190/2011 (08.25.)a Sajószentpéter, Tárna u. 9. 2lh. 4/3 sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról
189/2011 (08.25.)a Sajószentpéter belterület 1709/53 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének értékesítéséről
188/2011 (08.25.)a Sajószentpéter Péch Antal út 1., a Bükkalja út 1. és a Sport út 5-7. társasházak felé fennálló hiteltartozás rendezéséről
187/2011 (08.25.)az IKR Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft.-vel történő földhaszonbérleti szerződés megkötése tárgyábanMelléklet
186/2011 (08.25.)a Takarékszövetkezeti Hitelintézet által kért tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
185/2011 (08.25.)az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásárólMelléklet
184/2011 (08.25.)a Támogató Szolgálat 2012-2014. évi működtetéséről
183/2011 (08.25.)hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogató pályázat benyújtásáról
182/2011 (08.25.)a Lévay emlékház gázkazán áthelyezéséhez pénzügyi forrás biztosításáról
181/2011 (08.25.)az ÉMOP-2011- 3.2.1./D pályázat benyújtásáról és előkészítő költség biztosításáról szóló 168/2011.(VIII.08.) KT határozat visszavonásáról
180/2011 (08.25.)a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0061 azonosítószámú Mit tehetnék érted?” Esélyegyenlőségi program Sajószentpéteren című pályázat támogatási maradványának lemondásáról
179/2011 (08.25.)felhalmozási forrás biztosításáról
178/2011 (08.25.)felhalmozási forrás biztosításáról
177/2011 (08.25.)a 95/2011. (V.19.) KT határozat kiegészítéséről
176/2011 (08.25.)a 92/2011. (V.19.) KT határozat kiegészítéséről
175/2011 (08.25.)a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésérőlMelléklet
174/2011 (08.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2011. I. félévi pénzügyi teljesüléséről
168/2011 (08.08.)az ÉMOP-2011- 3.2.1./D pályázat benyújtásáról és előkészítő költség biztosításárólHatályon kívül
167/2011 (08.08.)jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásrólMelléklet
166/2011 (08.08.)előfinanszírozó hitel futamidejének meghosszabbításáról
165/2011 (08.08.)reorganizációs hitel felvételéről
164/2011 (08.04.)a Sajószentpéter, Dankó Pista út 18. szám alatti ingatlanon engedély nélküli építkezés tárgyában
163/2011 (08.04.)a szociális földprogram működtetésére irányuló pályázat támogatásárólMelléklet
162/2011 (07.13.)az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 számú Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című pályázat keretében megkötött Konzorciumi együttműködési megállapodás módosításárólMelléklet
161/2011 (06.23.)a Sajó-Rima Eurorégió Egyesületből történő kilépésről
160/2011 (06.23.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
159/2011 (06.23.)Árpád u.2. sz. alatti ingatlan udvar használatáról
158/2011 (06.23.)ÉMOP- 3.1.2/E-11 pályázat benyújtására és önerő biztosításárólHatályon kívül
157/2011 (06.23.)felhalmozási forrás biztosításáról
156/2011 (06.23.)tőketartozás törléséről
155/2011 (06.23.)a rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret megemelésére vonatkozó felhatalmazásrólHatályon kívül
154/2011 (06.23.)a Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyásárólMelléklet
153/2011 (06.23.)a Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
152/2011 (06.23.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
151/2011 (06.23.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011-es tanéve értékeléséről, 2011/2012-es tanév előkészítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
150/2011 (06.23.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es nevelési éve értékeléséről, 2011/2012-es nevelés év előkészítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
149/2011 (06.23.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola 2010/2011-es tanéve értékeléséről, 2011/2012-es tanév előkészítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
148/2011 (06.23.)a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Akciótervének felülvizsgálatárólMelléklet
147/2011 (06.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévbenMelléklet
146/2011 (06.23.)a 2010. évi Országos kompetenciamérés eredményeiből következőintézkedési terv elfogadásárólMelléklet
145/2011 (06.23.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programjának 2010/2011-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásárólMelléklet
144/2011 (06.23.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának 2010/2011-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásárólMelléklet
143/2011 (06.23.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának 2010/2011-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásárólMelléklet
142/2011 (06.23.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények teljes körű fenntartói intézményértékeléséről
141/2011 (06.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának2010/2011-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
140/2011 (06.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
139/2011 (06.23.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár álláshelyének elvonásárólMelléklet
138/2011 (06.23.)Sajószentpéteri Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
137/2011 (06.23.)Sajószentpéteri Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala két álláshelyének elvonásárólMelléklet
136/2011 (06.23.)Sajószentpéter Város Településrendezési Terve Szerkezeti Tervének módosításáról
130/2011 (05.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
129/2011 (05.30.)a sajószentpéteri Katolikus Caritas Egyesület részére ingatlan használat biztosításáról a Kossuth u. 127. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületben
128/2011 (05.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola engedélyezett alkalmazotti létszámárólMelléklet
127/2011 (05.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben felhasználható órakeret meghatározásáról
126/2011 (05.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben magasabb vezetői és vezetői megbízások engedélyezéséről és órakedvezmények meghatározásárólMelléklet
125/2011 (05.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola osztály és napközis csoport számának meghatározásáról a 2011/2012-es tanévbenMelléklet
124/2011 (05.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
123/2011 (05.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola átszervezéséről
122/2011 (05.30.)Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaAlapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
121/2011 (05.30.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda működtetésére vonatkozóintézményfenntartói társulási megállapodás módosításárólHatályon kívül
Melléklet
120/2011 (05.30.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola működtetésére vonatkozóintézményfenntartói társulási megállapodás módosításárólMelléklet
119/2011 (05.30.)az aljegyzői állás betöltésére irányuló pályázat kiírásárólMelléklet
118/2011 (05.30.)Sajószentpéteri Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólMelléklet
115/2011 (05.19.)Berente-Sajószentpéter összekötő út új nyomvonalának kialakításáról
114/2011 (05.19.)az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 számú Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című pályázat keretében megkötött Konzorciumi együttműködési megállapodás módosításárólMelléklet
113/2011 (05.19.)vészhelyzet elhárítása alkalmával szálláshely-pihenőhely, valamint meleg étkeztetés biztosítására vonatkozó keretmegállapodás jóváhagyásárólMelléklet
112/2011 (05.19.)Sajószentpéter, Kossuth út 127. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adásárólMelléklet
111/2011 (05.19.)a Polgárőrség 2010-2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
110/2011 (05.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi I. féléves munkatervének módosításáról
109/2011 (05.19.)a Sajószentpéter, Újbánya telep 8/5. sz. alatti lakáshoz kapcsolódó elővásárlási jogról történő lemondásról
108/2011 (05.19.)a 279/1-279/23 hrsz-ú Patak utca déli részén lévő garázstelkek (23 db) értékesítéséről
107/2011 (05.19.)a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
106/2011 (05.19.)saját forrás biztosításáról a Szivárványos gyermekálom a Pipiske-domb alján!”A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bővítése című, ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 számú projekthez kapcsolódóanMelléklet
105/2011 (05.19.)a Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosításáról szóló 38/2011. (II.24.) KT határozat felülvizsgálatárólHatályon kívül
104/2011 (05.19.)Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények fenntartóival megkötött megállapodás módosításáraMelléklet
103/2011 (05.19.)Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának általános felülvizsgálatárólMelléklet
102/2011 (05.19.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény 2010. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról
101/2011 (05.19.)a VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről szóló 98/2010.(IV.22.) KT határozat felülvizsgálatáról
100/2011 (05.19.)a II. sz. fogorvosi szolgálat működtetésére vonatkozótámogatási szerződés módosításáról
99/2011 (05.19.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft tevékenységéről szóló 2010. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés és mérleg jóváhagyásáról
98/2011 (05.19.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. tevékenységéről szóló 2010. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés és 2011. évi üzleti terv jóváhagyásáról
97/2011 (05.19.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft 2010. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2011. évi üzleti terv elfogadásárólMelléklet
96/2011 (05.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat2010. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadásárólMelléklet
95/2011 (05.19.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodaengedélyezett alkalmazotti létszámárólMelléklet
94/2011 (05.19.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában vezetői megbízások engedélyezésére és órakedvezmény meghatározására
93/2011 (05.19.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda csoport számának meghatározása a 2011/2012-es nevelési évbenMelléklet
92/2011 (05.19.)a Városgondnokság közalkalmazotti létszámának csökkentésérőlMelléklet
91/2011 (05.19.)a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
90/2011 (05.19.)a Városgondnokság két álláshelyének elvonásárólMelléklet
89/2011 (05.19.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában két álláshely elvonásárólMelléklet
88/2011 (05.19.)a Területi Szociális Központ és Bölcsőde részmunkaidős álláshelyének elvonásárólMelléklet
87/2011 (05.19.)a közétkeztetés helyi szabályainak meghatározásárólMelléklet
86/2011 (05.19.)a szociális étkeztetés biztosításának módosításáról
83/2011 (05.19.)beszámoló a Sajószentpéteri Rendőrőrs2010. évben végzett munkájáról
82/2011 (04.27.)az ÉMOP- 3.2.1/E-11 pályázat tervezési költségek pénzeszközeinek biztosításáról
81/2011 (04.27.)az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásárólMelléklet
80/2011 (04.27.)a 2010. évi pénzmaradvány felosztásárólMelléklet
79/2011 (04.27.)kistérségi belső ellenőrzés 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
78/2011 (04.27.)a 2010. évről készült ellenőrzési jelentés elfogadásáról
77/2011 (04.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadásárólMelléklet
76/2011 (04.20.)a VI. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetéséről
75/2011 (04.20.)beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
74/2011 (04.20.)beszámoló a Területi Szociális Központ 2010. évi szakmai munkájáról
73/2011 (04.20.)a Sajószentpéter, Újbánya telep 8/4. sz. alatti lakás elővásárlási jogának gyakorlásáról
72/2011 (04.20.)a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. sz. alatti önkormányzati lakást használó Ragály Ferenc bérleti szerződésének megkötéséről
71/2011 (04.20.)Sajószentpéter, Petőfi út 8. 3/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás teraszának felújításáról
70/2011 (04.20.)Sajószentpéter Város Település Rendezési Tervénekmódosításáról
69/2011 (04.20.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola átszervezésére vonatkozószándéknyilatkozat elfogadásárólMelléklet
68/2011 (04.20.)a 2011/2012-es tanévben indítható első osztályok számának meghatározásárólMelléklet
67/2011 (04.20.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról
66/2011 (04.20.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztásáról
65/2011 (04.20.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztásáról
64/2011 (04.20.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének megválasztásáról
63/2011 (04.20.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
62/2011 (04.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010-2014 évekre vonatkozó Gazdasági programjának elfogadásárólMelléklet
59/2011 (03.24.)önkormányzati feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésére beadandó pályázatról és önerő biztosításáról
58/2011 (03.24.)az önkormányzat által biztosított 2010. évi támogatások felhasználásáról
56/2011 (03.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi I. féléves munkatervének módosításáról
55/2011 (03.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMelléklet
54/2011 (03.24.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának választásáról
53/2011 (03.24.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának megválasztásáról
52/2011 (03.24.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának megválasztásáról
51/2011 (03.24.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának megválasztásáról
50/2011 (03.24.)a Városgondnokság igazgatói állás betöltésére irányuló pályázati kiírásárólMelléklet
49/2011 (03.24.)Dudra József, a Városgondnokság igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről
48/2011 (03.24.)Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség részére visszatérítendő fejlesztési célú támogatás biztosításáról
46/2011 (03.11.)előfinanszírozó hitel felvételérőlMelléklet
42./2011 (02.24.)Miskolc Kistérség Többcélú Társulás stratégiai belső ellenőrzési tervérőlMelléklet
45/2011 (02.24.)2010. II. féléves építéshatósági tevékenységről
44/2011 (02.24.)az Állami Számvevőszék vizsgálatának megállapításai, javaslatai alapján készült intézkedési terv elfogadásáraMelléklet
43/2011 (02.24.)munkaterv módosításáról
41/2011 (02.24.)a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről
40/2011 (02.24.)a Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
39/2011 (02.24.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
38/2011 (02.24.)a Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosításárólHatályon kívül
37/2011 (02.24.)Sajószentpéter Településrendezési Terv karbantartásának és módosításának elkészítéséhezforrás biztosításáról
36/2011 (02.24.)Bercsényi u.2. 1/3. szám alatti önkormányzati lakás felújításárólMelléklet
35/2011 (02.24.)Sport u. 5. 3/2. szám alatti önkormányzati lakás felújításárólMelléklet
34/2011 (02.24.)a központi orvosi ügyelet 2011. évi működtetésről
33/2011 (02.24.)a közétkeztetésben alkalmazott nyersanyagnormák és eladási árak meghatározásárólHatályon kívül
Melléklet
30/2011 (02.24.)aljegyző kinevezéséről
29/2011 (02.09.)a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”c. pályázathoz többletforrás biztosításáról
28/2011 (02.09.)a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”c. pályázaton történő részvételről
27/2011 (01.20.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének választásáról
26/2011 (01.20.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról
25/2011 (01.20.)megbízási szerződés módosításához szükséges többletforrás biztosításáról
24/2011 (01.20.)felhalmozási forrás biztosításáról
23/2011 (01.20.)a Területi Szociális Központ 2011. évi működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló186/2010.(IX.16.) KT határozat módosításárólHatályon kívül
Melléklet
22/2011 (01.20.)a Sajószentpéter, Kossuth út 155. sz. alatti bérlemény volt bérlőjére kiszabott késedelmi kamat elengedésére
21/2011 (01.20.)külterületi (zártkerti) földfelajánlás elfogadásáról
20/2011 (01.20.)a Sajószentpéter, Petőfi u. 12. 1/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról
19/2011 (01.20.)Sajószentpéter Város Településrendezési Tervénekkarbantartásáról és módosításáról
18/2011 (01.20.)a Művelődési Központ térburkolásáhozforrás biztosításáról
17/2011 (01.20.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásárólMelléklet
16/2011 (01.20.)a bölcsődei ellátás szakmai programjárólMelléklet
15/2011 (01.20.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai SzakszolgálatSzervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
14/2011 (01.20.)az aljegyzői állás betöltésére irányuló pályázat kiírásárólMelléklet
13/2011 (01.20.)Sajószentpéteri Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
12/2011 (01.20.)a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításárólMelléklet
11/2011 (01.20.)A Városgondnokság Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
10/2011 (01.20.)a Gyógyító-Megelőző IntézményAlapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
9/2011 (01.20.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
8/2011 (01.20.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításárólMelléklet
7/2011 (01.20.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek módosításáról
6/2011 (01.20.)Aleva Mihályné Területi Szociális Központ vezető magasabb vezetői megbízásáról
5/2011 (01.20.)hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást támogató pályázat benyújtásárólMelléklet
4/2011 (01.20.)rövid időtartamú közfoglalkoztatást támogató pályázat benyújtásárólMelléklet
3/2011 (01.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásárólMelléklet
2/2011 (01.20.)a Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. végelszámolás alatt” megszűnéséről, a végelszámoló, egyéb tisztségviselők felmentéséről
1/2011 (01.20.)a Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. végelszámolás alatt” adóbevallásainak, beszámolójának, vagyonfelosztási javaslatának, zárójelentésének elfogadásáról