ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
90/2024. (05. 15.)a Kandó Kálmán utcai Gólya Játszótérrel kapcsolatos döntésről
89/2024. (05. 15.)a Sajószentpéter 1494 helyrajzi számú ingatlanon található Ibolya telepi szennyvíztisztító telep rendeltetésének megváltoztatásáról
88/2024. (05. 15.)a 2024/2025. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában
87/2024. (05. 15.)a 2024/2025. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásáról
86/2024. (05. 15.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma „Olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő táborok szervezése” című pályázati kiírá
85/2024. (05. 15.)az 57/2024. (III. 21.) határozat módosításáról
84/2024. (05. 15.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 47/2024. (III. 21.) határozat módosításárólMelléklet
83/2024. (05. 15.)kiegészítő műszaki tartalom jóváhagyásáról a „Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Sajószentpéter városban” című projekt keretében
82/2024. (04. 25.)a 2024. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
81/2024. (04. 25.)a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
80/2024. (04. 25.) a Felsőzsolca-Sajóivánka II-III. 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés létesítésének engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozataláról
79/2024. (04. 25.)a játszótéri balesetmegelőzési és elsősegélynyújtó információs táblák/plakátok játszótereken, szabadidőparkokban történő kihelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
77/2024. (04. 25.) a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda igazgatói beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
76/2024. (04. 25.) a Dusnoki Közösségi Ház udvarán található játszótér üzemeltetőjének kijelöléséről
75/2024. (05. 25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi maradványának felosztásárólMelléklet
74/2024. (04. 25.)a 2023. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólMelléklet
66/2024. (04.16.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma „Hazai kamarajellegű 80-120 fős közösségépítő terasz-rendezvények megrendezése, helyi és országos
65/2024. (04.16.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma „Járási, vármegyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezv
64/2024. (04.16.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma „Közművelődési intézmények infrastrukturális fejlesztése, a szakmai feladatellátás színvonalának
63/2024. (04.16.)„Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat benyújtásáról
78/2024. (04. 25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda és a Semmelweis Utcai Tagóvodája pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
60/2024. (03.21.)közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos tervezői feladatok ellátásához forrás biztosításáról
59/2024. (03.21.)Sajószentpéter belterületén rágcsálóirtás elvégzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
58/2024. (03.21.)a 0132/4 hrsz-ú Rózsás érre vonatkozó vízelvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntés meghozataláról
57/2024. (03.21.)a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport támogatási kérelmének elbírálásárólMódosította:
85/2024. (05. 15.)
56/2024. (03.21.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Melléklet
55/2024. (03.21.)kérelem benyújtásáról hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Városgondnokságon és a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban
54/2024. (03.21.)a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
53/2024. (03.21.)a MOHU MOL Zrt. által kezdeményezett textiltermékek gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény kihelyezéséről
52/2024. (03.21.)a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének módosításárólMelléklet
51/2024. (03.21.)a 2024. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
50/2024. (03.21.)államháztartáson kívüli forrás átvételéről
49/2024.(03.21.) pályázat benyújtására a 2024. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
48/2024.(03.21.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásárólMelléklet
47/2024.(03.21.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMódosította:
84/2024. (05. 15.)
Melléklet
46/2024. (03.21.)Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027. végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásáról
45/2024. (03.21.)Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elfogadásárólMelléklet
44/2024. (03.21.)az Energiamegtakarítási Intézkedési Tervek 2023. évi teljesítéséről szóló jelentések elfogadásárólMelléklet
43/2024. (02.28.) a Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról szóló 21/2024. (I. 25.) határozat módosításáról
42/2024. (02.28.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatokat ellátó személy illetményének megállapításáról
41/2024. (02.22.)a Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról
40/2024. (02.22.)a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról
39/2024. (02.22.)a Sajószentpéter, Kossuth L. út 185. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
38/2024. (02.22.)a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 42. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
37/2024.(02.22.) a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
36/2024. (02.22.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
35/2024. (02.22.)Kontor Zoltán támogatási kérelmének elbírálásáról
34/2024. (02.22.)a Sajószentpéter, zártkert 3453 hrsz. alatti ingatlan vízellátását szolgáló ivóvíz vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
33/2024. (02.22.)a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásával kapcsolatos rendezvények megtartásához önkormányzati intézmény helyiségeinek igénybevételéről
32/2024. (02.22.)a magánszemélyek 2024. évi kommunális adójának felhasználásához szükséges többletforrás biztosításáról
31/2024. (02.22.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és költségvetési szervei ivóvíz és szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéhez többletforrás biztosításáról
30/2024. (02.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi I. féléves munkatervének módosításáról
28/2024. (02.22.)a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
27/2024. (02.22.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2024. évi szakmai munkatervének elfogadásáról Melléklet
26/2024. (02.22.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadásárólMelléklet
25/2024. (02.22.)a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2024. évi szolgáltatási terv jóváhagyásáraMelléklet
24/2024. (02.22.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál igazgatási szünet elrendeléséről
23/2024. (01.25.)a 73/2022. (IV. 28.) határozat módosításáról
22/2024. (01.25.)a 2023. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
21/2024. (01.25.)a Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
20/2024. (01.25.)a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
19/2024. (01.25.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
18/2024. (01.25.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
17/2024. (01.25.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 46. szám alatti 151/6 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
16/2024. (01.25.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólMelléklet
15/2024. (01.25.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
14/2024. (01.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója illetményének megállapításáról
13/2024. (01.25.)az óvoda 2024. évi nyári zárva tartási rendjéről
12/2024. (01.25.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
11/2024. (01.25.)az óvodai felvételi körzethatárokrólMelléklet
10/2024. (01.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításárólMelléklet
9/2024. (01.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólMelléklet
8/2024. (01.25.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Tagiskolái beiskolázási körzeteinek véleményezéséről
7/2024. (01.25.)a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásárólMelléklet
6/2024. (01.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásárólMelléklet
2/2024. (01.16.)Szemléletformálási kampány megvalósításához támogatás felhasználásáról
1/2024. (01.16.)a 2024. évi költségvetést megalapozó döntések felülvizsgálatáról