ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2024. (I. 25.) határozata a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről   Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

1.A Képviselő-testület hozzájárul Nagy Kálmánné bérlővel a Sajószentpéter Kossuth Lajos út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés 2024. január 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.  

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.  

Felelős: Polgármester              

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető  

Határidő: 2024. január 31.  

Vissza a határozatokhoz