ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás

Kapcsolat

telefon: (48) 521-037 / 114
fax: (48) 521-137
e-mail:

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás - 10 taggal - helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásaként jött létre 2013. július 1. napjától határozatlan időre.

A társulás székhelye 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
A társulás tagjainak száma 2016. január 1. napjától tíz tagról nyolc tagra csökkent.
A társulás működési területe 2016. január 1. napjától a társulásban résztvevő – Alacska, Kondó, Sajókápolna, Sajólászlófalva, Radostyán, Parasznya, Varbó, Sajószentpéter - települési önkormányzatok közigazgatási területe.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás célja a társult önkormányzatoknak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.), az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározott feladataik hatékonyabb, célszerűbb ellátása.

A társulás által fenntartott intézmény útján ellátott feladatok:

A társulás, mint önálló jogi személy által ellátott feladatok:

A belső ellenőrzési feladat ellátása a belső ellenőrzési feladat ellátást igénybevevő önkormányzatok számára a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 56.§ rendelkezései szerint történik.