ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója


Éves költségvetések

2014

Sajószentpéter Város 2014. évi költségvetése

2015

Sajószentpéter Város 2015. évi költségvetése

2016

Sajószentpéter Város 2016. évi költségvetése

2017

Sajószentpéter Város 2017. évi költségvetése
Sajószentpéter Város 2017. évi költségvetésének módosítása 1
Sajószentpéter Város 2017. évi költségvetésének módosítása 2
Sajószentpéter Város 2017. évi költségvetésének módosítása 3
Sajószentpéter Város 2017. évi költségvetésének módosítása 4
Sajószentpéter Város 2017. évi költségvetésének módosítása 5
Sajószentpéter Város 2017. évi költségvetésének módosítása 6
Sajószentpéter Város 2017. évi költségvetésének módosítása 7

2018

Sajószentpéter Város 2018. évi költségvetése
Sajószentpéter Város 2018. évi költségvetésének módosítása 1.
Sajószentpéter Város 2018. évi költségvetésének módosítása 2.
Sajószentpéter Város 2018. évi költségvetésének módosítása 3.
Sajószentpéter Város 2018. évi költségvetésének módosítása 4.
Sajószentpéter Város 2018. évi költségvetésének módosítása 5.
Sajószentpéter Város 2018. évi költségvetésének módosítása 6.
Sajószentpéter Város 2018. évi költségvetésének módosítása 7.
Sajószentpéter Város 2018. évi költségvetésének módosítása 8.

2019

Sajószentpéter Város 2019. évi költségvetése
Sajószentpéter Város 2019. évi költségvetésének módosítása 1.
Sajószentpéter Város 2019. évi költségvetésének módosítása 2.
Sajószentpéter Város 2019. évi költségvetésének módosítása 3.

2020

Sajószentpéter Város 2020. évi költségvetése
Sajószentpéter Város 2020. évi költségvetésének módosítása 1.
Sajószentpéter Város 2020. évi költségvetésének módosítása 2.
Sajószentpéter Város 2020. évi költségvetésének módosítása 3.
Sajószentpéter Város 2020. évi költségvetésének módosítása 4.
Sajószentpéter Város 2020. évi költségvetésének módosítása 5.

2021

Sajószentpéter Város 2021. évi költségvetése
Sajószentpéter Város 2021. évi költségvetésének módosítása 1.
Sajószentpéter Város 2021. évi költségvetésének módosítása 2.
Sajószentpéter Város 2021. évi költségvetésének módosítása 3.
Sajószentpéter Város 2021. évi költségvetésének módosítása 4.
Sajószentpéter Város 2021. évi költségvetésének módosítása 5.
Sajószentpéter Város 2021. évi költségvetésének módosítása 6.
Sajószentpéter Város 2021. évi költségvetésének módosítása 7.

2022

Sajószentpéter Város 2022. évi költségvetése
Sajószentpéter Város 2022. évi költségvetésének módosítása 1.
Sajószentpéter Város 2022. évi költségvetésének módosítása 2.
Sajószentpéter Város 2022. évi költségvetésének módosítása 3.
Sajószentpéter Város 2022. évi költségvetésének módosítása 4.
Sajószentpéter Város 2022. évi költségvetésének módosítása 5.
Sajószentpéter Város 2022. évi költségvetésének módosítása 6.

2023

Sajószentpéter Város 2023. évi költségvetése
Sajószentpéter Város 2023. évi költségvetésének módosítása 1.
Sajószentpéter Város 2023. évi költségvetésének módosítása 2.
Sajószentpéter Város 2023. évi költségvetésének módosítása 3.
Sajószentpéter Város 2023. évi költségvetésének módosítása 4.
Sajószentpéter Város 2023. évi költségvetésének módosítása 5.
Sajószentpéter Város 2023. évi költségvetésének módosítása 6.

2024

Sajószentpéter Város 2024. évi költségvetése
Sajószentpéter Város 2024. évi költségvetésének módosítása 1.

Éves költségvetési beszámolók (a költségvetés végrehajtása, zárszámadás)

2012

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

2013

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2018

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2019

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2020

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023

Beszámoló Sajószentpéter Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve


3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond


4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.


5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések


8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)