ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Rendelet-tervezetek társadalmi véleményezése

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 27. §-a szerint:

Az elkészített rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal társadalmi egyeztetés céljából az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati  szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak a titkarsag@sajoszentpeter.hu elektronikus levélcímen. A rendelet-tervezeteket legkésőbb az azt tárgyaló képviselő-testületi ülés összehívásával egyidejűleg közzé kell tenni. A vélemények elküldésére a képviselő-testületi ülést megelőző nap 10 óráig van lehetőség.

Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

A beérkezett véleményekről a jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet és javaslatot tesz a rendelet-tervezet esetleges módosítására.

Tárgy Határidő
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 2024.03.21