ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a magánszemélyek 2024. évi kommunális adójának felhasználásához szükséges többletforrás biztosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (II. 22.) határozata a magánszemélyek 2024. évi kommunális adójának felhasználásához szükséges többletforrás biztosításáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:              

1.      A Képviselő-testület a magánszemélyek 2024 évi kommunális adójának felhasználásához szükséges 1.642.698.- Ft többletforrást a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.  

2. Tekintettel arra, hogy a beruházások 2024. első félévében várhatóan megvalósulnak, ezért szükséges, hogy a Képviselő-testület a vállalkozói szerződésekben rögzített fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a szükséges forrást a fejlesztési céltartalék terhére engedélyezze kifizetni. A kommunális adó előirányzatának teljesülése esetén a Képviselő-testület elrendeli a megelőlegezett összeg fejlesztési céltartalékra történő visszavezetését.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.  

Felelős: Polgármester  

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető  

Határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz