ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatokat ellátó személy illetményének megállapításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2024. (II. 28.) határozata a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatokat ellátó személy illetményének megállapításáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

1.      A Képviselő-testület Szilasiné Péter Ágnes illetményét 2024. március 1. napjától a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátásának időtartamára az alábbiak szerint állapítja meg:              

Illetmény:                                                                                           592 800 Ft               I

lletményen felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész            

2024. március 1. napjától a magasabb vezetői beosztás ellátására            

vonatkozó pályázati eljárás eredményes lefolytatásának időtartamára,             

legfeljebb 2024. december 31. napjáig:                                                     9 000 Ft              

Illetmény összesen:                                                                             601 800 Ft  

2.      A Képviselő-testület a 206/2023. (XI. 23.) határozatát visszavonja.  

3.      A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetőjét, hogy a támogatási összeg igényléséről 2024. március 19. napjáig intézkedjen.  

Felelős: polgármester              

intézményvezető  

Határidő: azonnal 

Vissza a határozatokhoz