ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
235/2015 (12.15.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde alapító okiratának módosításárólMelléklet
234/2015 (12.15.)a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. hálózati fejlesztésének elvi támogatásáról
233/2015 (12.15.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi I. félévi munkatervérőlMelléklet
232/2015 (12.15.)a Miértünk” Sajószentpéterért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról
231/2015 (12.15.)a Sajószentpéter, belterület 2037/A. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásról
230/2015 (12.15.)a Sajószentpéter belterület 1266 hrsz-ú, természetben Sajószentpéter, Hegyalja utca 40. szám alatti ingatlan vonatkozásában önkormányzati nyilatkozat megadásáról
229/2015 (12.15.)az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezésére
228/2015 (12.15.)követelések behajthatatlanná történő minősítésérőlMelléklet
227/2015 (12.15.)az Állami Számvevőszék által Sajószentpéter Városi Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentés intézkedési tervének elfogadásáról szóló 92/2012. (V.21.) határozat módosításáról
226/2015 (12.15.)a 2016. évben induló út-őr közfoglalkoztatási programban való részvételrőlMelléklet
225/2015 (12.15.)a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres nevelési intézménybe járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működtetéséről
224/2015 (12.15.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
48/2017 (03.23.)
Melléklet
223/2015 (12.15.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
157/2017 (08.24.)
Melléklet
212/2015 (11.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzati adórendeletinek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
211/2015 (11.19.)a Sajószentpéter, belterület 5012 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatról
210/2015 (11.19.)a Sajószentpéter, Semmelweis u. A. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
209/2015 (11.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
208/2015 (11.19.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjával összefüggő 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Akcióterv elfogadásárólMelléklet
207/2015 (11.19.)a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérőlMelléklet
206/2015 (11.19.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosításárólMelléklet
205/2015 (11.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság között létrejövő települési támogatásra vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásárólMelléklet
204/2015 (11.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt, valamint az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. között létrejövő települési támogatásra vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásárólMelléklet
203/2015 (11.19.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejövő települési támogatásra vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásárólMelléklet
202/2015 (11.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólMelléklet
201/2015 (11.19.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016-2020. évi belső ellenőrzési stratégiai tervének elfogadásárólMelléklet
200/2015 (11.19.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal és a Sajószentpéter Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó önálló költségvetési szervek között belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
199/2015 (11.19.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
198/2015 (11.19.)az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés 2015. év decemberében történő biztosításáról
196/2015 (11.19.)a polgármester jutalmazásáról
195/2015 (10.22.)a Sajószentpéter, Péch Antal u. 12. I. lh. 3/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz való hozzájárulásról
194/2015 (10.22.)a Sajószentpéter, József Attila (hrsz. 32 és 49) utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
193/2015 (10.22.)Sajószentpéter, Katalin utca 66. számú ingatlan előtti járda felújításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
192/2015 (10.22.)a 2015. évi III. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
191/2015 (10.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről
190/2015 (10.22.) Tanoda programok támogatása” című EFOP-3.3.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásrólMelléklet
189/2015 (10.22.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár részére hozzájárulás a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása keretében benyújtandó pályázathoz
188/2015 (10.22.)a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása keretében pályázat be-nyújtásáról
187/2015 (10.22.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői beosztás ellátására szóló pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról
186/2015 (10.22.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői beosztás ellátására irányuló pályázat kiírásárólMelléklet
185/2015 (10.22.)a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának meghatározásáról
184/2015 (10.22.)a Sajószentpéter, Bercsényi utca 4. szám alatti 1711/4/A/27 hrsz-úönkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségbe szellőzőrendszer kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
183/2015 (10.22.)intézményi épületek energetikai tervéhez, valaminta Kristály étterem felújítási tervéhez forrás biztosításáról
182/2015 (10.22.)MikroVoks szavazatszámláló rendszer karbantartásához és MikorVoks 7 szoftverfrissítéshez forrás biztosításáról
181/2015 (10.22.)számítógépek beszerzéséhez forrás biztosításáról
180/2015 (10.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
179/2015 (10.22.)a Sajószentpéteri Városgondnokság és a gazdálkodási körébe utalt intézmények behajthatatlan díjhátralékainak törléséről
178/2015 (10.22.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
4/2017 (01.26.)
Melléklet
176/2015 (10.22.)Sajószentpéter város Integrált Településfejlesztési Stratégia fejlesztési irányainak elfogadásárólMelléklet
175/2015 (09.24.)az Intézményi OTP Bank Bozsik Program”-ba való nevezéshez történő hozzájárulásról
174/2015 (09.24.)a Sajószentpéteri Városgondnokság kisteher–gépjármű beszerzéséről
173/2015 (09.24.)a Sajószentpéter, Kossuth út 191. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz való hozzájárulásról
172/2015 (09.24.)a 2016. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásárólMelléklet
171/2015 (09.24.)a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozásrólHatályon kívül helyezte:
132/2015 (07.30.)
170/2015 (09.24.)a Nemzeti Tehetség Program keretében pályázatok benyújtásához történő hozzájárulásról
169/2015 (09.24.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatainak benyújtásáról a Nemzeti Kulturális Alaphoz és a Nemzeti Tehetség Programhoz
168/2015 (09.24.)a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. 1/3. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás közös költség kötelezettség egy részének átvállalásáról
167/2015 (09.24.)a Sajószentpéter, Péch Antal u. 12. 1. lh. III/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásra történő kijelöléséről
166/2015 (09.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
165/2015 (09.24.)Sajószentpéter Város új Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásárólMelléklet
160/2015 (08.26.)a 132/2015.(VII.30.) határozat módosításáról
159/2015 (08.26.)a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásának elszámolásáról
158/2015 (08.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi pénzügyi teljesüléséről
157/2015 (08.26.)a 2015. évi II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
156/2015 (08.26.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos u. 197. szám alatti épülettetőfelújításához forrás biztosításáról
155/2015 (08.26.)a Sajószentpéter, Kálvin tér 16. szám alatti épület (Varga-ház) tető- és homlokzat felújításához forrás biztosításáról
154/2015 (08.26.)megállapodás az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel a Sajószentpéter 1495/3 helyrajzi számú ingatlanigénybevételérőlMelléklet
153/2015 (08.26.)a Sajószentpéter névtelen utca” megjelölésű ingatlanok nevének meghatározásárólMelléklet
152/2015 (08.26.)Sajószentpéter I. tr. állomás és 16. tr. állomás közötti, valamint az I. tr. állomás és 18. tr. állomás közötti20 kV-os földkábelek cseréjéhez nyilatkozatmegadásáról
151/2015 (08.26.)a 3482 helyrajzi szám alatti Sajószentpéter, Despán dűlő (zártkert) megnevezésű ingatlan villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
150/2015 (08.26.)kerékpárút tervezéséhez forrás biztosításáról
149/2015 (08.26.)a Suzuki Wagon R 1.3 GLX típusú gépjármű üzemben tartásra történő átadásáról
148/2015 (08.26.)a 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
147/2015 (08.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
146/2015 (08.26.)Sajókeresztúr Község Önkormányzata Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásból történő kiválásának jóváhagyásáról
145/2015 (08.26.)Sajóbábony Város Önkormányzata Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásból történő kiválásának jóváhagyásáról
144/2015 (08.26.)szándéknyilatkozat az Önkormányzati ASP Központhoz való csatlakozásról
143/2015 (08.26.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
158/2017 (08.24.)
Melléklet
142/2015 (08.26.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólMelléklet
136/2015 (07.30.)az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez forrás biztosításáról
135/2015 (07.30.)a tervezési feladatokhoz forrás biztosításáról
134/2015 (07.30.)az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról
133/2015 (07.30.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
132/2015 (07.30.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület kérelmének elbírálásárólMelléklet
131/2015 (07.30.)az I. Haris László Ökölvívó Emlékverseny lebonyolításához forrás biztosításáról
130/2015 (07.30.)a 46/2015. (III.19.) határozat módosításáról
129/2015 (07.30.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde biztonságának növelését szolgáló kamerarendszer telepítéséhez forrás biztosításáról
128/2015 (07.30.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 185. 4/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról
127/2015 (07.30.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 185. 4/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
126/2015 (07.30.)a Sajószentpéteri Gyógyító–Megelőző Intézmény labor és gyógytorna helyiségeiben klíma berendezés beszerzéséhez szükséges forrás átcsoportosításáról
125/2015 (07.30.)a Majális park 081/215 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
124/2015 (07.30.)a Móricz Zsigmond és Kökény utcák közötti járda felújításához forrás biztosításáról
123/2015 (07.30.)a Kossuth (hrsz. 126) és Gyöngyvirág (hrsz. 75 és 98) utcai ivóvíz vezetékek rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
122/2015 (07.30.)a Kossuth utca 26. és 36. szám közötti járdaszakasz tanulmánytervének elkészítéséhez forrás biztosításáról
121/2015 (07.30.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetésének vállalásáról
120/2015 (06.18.)a sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport kérelmének elbírálásáról
119/2015 (06.18.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
118/2015 (06.18.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
117/2015 (06.18.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
116/2015 (06.18.)Sajószentpéter város új Településfejlesztési Koncepcióját megalapozó vizsgálatnak és a koncepció fejlesztési irányainak elfogadásáról
115/2015 (06.18.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 127. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásra történő kijelölésről
114/2015 (06.18.)a 26-os számú főút átkelési szakaszán (Kossuth Lajos utca) lévő szennyvíz és csapadékvíz aknák javításához szükséges forrás biztosításárólMelléklet
113/2015 (06.18.)járdák felújításához biztosított forrás felhasználásáról
112/2015 (06.18.)a Sajószentpéter, Bükkalja utca 2. 1. lph. 4/4. és a Bükkalja utca 1. II. lph. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás erkélyének helyreállításához szükséges forrás biztosításáról
111/2015 (06.18.)a Sajószentpéter belterület 325/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlásáról
110/2015 (06.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
109/2015 (06.18.)a VI. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére vonatkozó feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálatárólMelléklet
108/2015 (06.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
103/2015 (06.11.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola működtetésére vonatkozó döntés meghozataláról
102/2015 (06.04.) önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”kiírt pályázat benyújtásáról
101/2015 (06.04.)Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadásárólMelléklet
99/2015 (05.21.)a Suzuki Ignis 1.3 GLX típusú gépjármű üzemben tartásra történő átadásáról
98/2015 (05.21.) a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”kiírt pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról
97/2015 (05.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat épületei épületenergetikai auditjának elkészítéséről és forrás biztosításáról
96/2015 (05.21.)járdák felújításához forrás biztosításáról
95/2015 (05.21.)a Sajószentpéter 1728/23 helyrajzi számú ingatlan (volt üveggyár) villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
94/2015 (05.21.)a Daru utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
93/2015 (05.21.)a Sajószentpéter belterület 2830 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlásáról
92/2015 (05.21.)a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan térítésmentes kaszáláshoz szükséges engedély megadásáról
91/2015 (05.21.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. I. lh. 2/4. sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő lakás felújítási munkálataihoz szükséges forrás biztosításáról
90/2015 (05.21.)a Sajószentpéter, Kossuth út 181. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozataláról
89/2015 (05.21.)a Sajószentpéter, Sport u. 11. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás nyílászáróinak cseréjéhez szükséges forrás biztosításárólHatályon kívül
88/2015 (05.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
87/2015 (05.21.)a 2015/2016. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
86/2015 (05.21.)a 2015/2016. nevelési évben Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásárólMelléklet
85/2015 (05.21.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2014. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2015. évi üzleti terv elfogadásáról
84/2015 (05.21.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és 2015. évi üzleti terv elfogadásáról
83/2015 (05.21.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény 2014. évi szakmai munkájának eredményességéről szóló beszámolóról
82/2015 (05.21.)beszámoló a Sajószentpéteri Polgárőrség (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület) 2014. évi munkájáról
81/2015 (05.21.)a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Sajószentpéter városban
80/2015 (05.05.) a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”kiírt pályázattal összefüggő tervezési feladatok megoldására forrás biztosításáról
79/2015 (05.05.)a 2015. évi ingyenes nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
78/2015 (04.23.)a 2015. évi I. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
77/2015 (04.23.)a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
76/2015 (04.23.)a Sajószentpéter, Semmelweis u. A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség közös költség kötelezettség egy részének átvállalásáról
75/2015 (04.23.)a Sajószentpéter belterület 1752/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlásáról
74/2015 (04.23.)az 1057 hrsz-ú, természetben Sajószentpéter, Zsigmond király utca 16. szám alatti ingatlanra bejegyzett építési tilalom megszüntetéséről
73/2015 (04.23.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
142/2015 (08.26.)
Melléklet
72/2015 (04.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadásárólMelléklet
71/2015 (04.23.)Sajószentpéter Város Települési Környezetvédelmi Programjának éves felülvizsgálatáról
70/2015 (04.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
69/2015 (04.23.)az Állami Számvevőszék vizsgálatára készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
68/2015 (04.23.)tájékoztató a lejárt szállítói állományról
67/2015 (04.23.)a 2011-2014. évi időszak eszközpótlás összegéről, az eszközök elhasználódási fokárólMelléklet
66/2015 (04.23.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi maradványának felosztásárólMelléklet
65/2015 (04.23.)a 2014. évi költségvetési beszámolóról
64/2015 (04.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015-2019 közötti Gazdasági Programjának elfogadásárólMelléklet
60/2015 (04.14.)a Sajószentpéter, Kossuth u 181. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségbe bérlőtárs befogadásáról
59/2015 (04.14.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény részére személygépkocsi beszerzéséről
58/2015 (04.14.)rendkívüli szociális támogatási igény benyújtásáról
57/2015 (03.19.)a Majális Park elektromos energia ellátásához forrás biztosításáról
56/2015 (03.19.)utasváró fülkében okozott kár részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
55/2015 (03.19.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület székhelyeként önkormányzati ingatlan ingyenes használatba adásáról
54/2015 (03.19.)Településrendezési Terv felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatáshozforrás biztosítására
53/2015 (03.19.)a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó szerződésrőlMelléklet
52/2015 (03.19.)a 2014. évben megvalósult közfoglalkoztatási programokról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
51/2015 (03.19.)a Sajószentpéter optikai kábelépítés, Vodafone leágazás kivitelezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
50/2015 (03.19.)a Margit kapu és Bánkút utcák útépítésének és csapadékvíz elvezetésének, valamint a Margit kapui ivóvízvezeték kiváltásának tervezéséhez forrás biztosításáról
49/2015 (03.19.)mezőőri feladatok ellátására vonatkozó feladat átadás-átvételi szerződés-tervezet” elfogadásárólMelléklet
48/2015 (03.19.)sajószentpéteri ingatlanokat érintő települési szilárd-hulladék lerakó rekultivációját követő monitoring rendszer üzemeltetési feladatainak teljes körű ellátásához forrás biztosításáról
47/2015 (03.19.)a bölcsődei gondozási díj felülvizsgálatáról
46/2015 (03.19.)a helyi önkormányzatok részére biztosított 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről
45/2015 (03.19.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatainak a Nemzeti Kulturális Alaphoz történő benyújtásáról
44/2015 (03.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 4. függelékénekfelülvizsgálatárólMelléklet
43/2015 (03.19.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Alapító okiratának kiadásárólMelléklet
42/2015 (03.19.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Alapító okiratának kiadásárólMelléklet
41/2015 (03.19.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának kiadásárólMelléklet
40/2015 (03.19.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Alapító okiratának kiadásárólMelléklet
39/2015 (03.19.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának kiadásárólMelléklet
38/2015 (03.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
37/2015 (03.19.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának felülvizsgálatárólMelléklet
36/2015 (03.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMelléklet
33/2015 (02.26.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásTársulási Megállapodásának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
10/2017 (01.26.)
Melléklet
32/2015 (02.26.)az Európai Bizottság Európa a polgároké” Program keretében XIV. Testvérvárosi Ifjúsági Sporttalálkozó projektjavaslat benyújtásáról
31/2015 (02.26.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
30/2015 (02.26.)a hagyományos közfoglalkoztatás 2015. évi támogatásárólMelléklet
29/2015 (02.26.)a Sajószentpéter, belterület 5011 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásról
28/2015 (02.26.)testvér-települési kapcsolatok erősítésének támogatására vonatkozó Sajószentpéteri Városnapok projektjavaslat benyújtásáról
27/2015 (02.26.)testvér-települési kapcsolatok erősítésének támogatására vonatkozó XIV. Testvérvárosi Ifjúsági Sporttalálkozó projektjavaslat benyújtásáról
26/2015 (02.26.)nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és ártalmatlanítása tárgyú közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásáról
25/2015 (02.26.)a VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére benyújtott pályázatrólMelléklet
24/2015 (02.26.)a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
23/2015 (02.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Reorganizációs Programjának elfogadásárólMelléklet
22/2015 (02.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásárólMelléklet
18/2015 (01.29.)a Belügyminisztérium börtön férőhely bővítésére kiírt pályázati felhívásának megtárgyalásáról
17/2015 (01.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
16/2015 (01.29.)a 2014. évi III-IV. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
15/2015 (01.29.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 185. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
14/2015 (01.29.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 39. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
13/2015 (01.29.)az Ady Endre utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
12/2015 (01.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépéséről
11/2015 (01.29.)a Sajószentpéteri Városgondnokság kéményseprő-ipari eszközeinek értékesítéséről szóló283/2014.(XII.18.) határozat módosításáról
10/2015 (01.29.)a nyilvános könyvtári feladat ellátásához kapcsolódófenntartói nyilatkozat kiadásárólMelléklet
9/2015 (01.29.)az óvoda 2015. évi nyári zárva tartási rendjérőlMelléklet
8/2015 (01.29.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásárólMelléklet
7/2015 (01.29.)a 2015. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásárólMelléklet
6/2015 (01.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések meghozatalárólMelléklet