ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
269/2010 (12.29.)ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021 azonosító számú Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető út felújítása” elnevezésű projekt támogatási maradványának lemondásáról
268/2010 (12.29.)a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása tárgyában létrejött Közszolgáltatási Szerződés módosításárólMelléklet
261/2010 (12.16.)a szemétszállítási díjak megállapításáról, valamint a 16/1995.(VI.22.) KT rendelet módosításáról szóló döntés elnapolása
260/2010 (12.16.)Városgondnokság részére többletforrás biztosításáról
259/2010 (12.16.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
258/2010 (12.16.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési Német Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
257/2010 (12.16.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési Lengyel Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
256/2010 (12.16.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
255/2010 (12.16.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
254/2010 (12.16.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
253/2010 (12.16.)Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének karbantartásáról és módosításárólMelléklet
252/2010 (12.16.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál ügyviteli alkalmazott álláshely engedélyezéséről
251/2010 (12.16.)a Területi Szociális Központ 2011. évi működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló186/2010.(IX.16.) KT határozat módosításárólMelléklet
250/2010 (12.16.)a bölcsődei ellátás nyersanyagnormájárólHatályon kívül
Melléklet
249/2010 (12.16.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ integrálása” című, ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 azonosító számú projekt gépjármű beszerzéséhez többletforrás biztosításáról
248/2010 (12.16.)a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres iskolába/óvodába járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működtetéséről
247/2010 (12.16.)az egyes önállóan működő intézmények energia felhasználásáhoztöbblet forrás biztosításárólMelléklet
246/2010 (12.16.)Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójaMelléklet
245/2010 (12.16.)az ÉRV Zrt. 2011. évre vonatkozó szerződés módosításárólMelléklet
241/2010 (11.29.) Sajószentpéter funkcióbővítő városrehabilitáció projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról
240/2010 (11.29.)a 2011. évi közhasznú foglalkoztatáshoz saját forrás biztosításáról
239/2010 (11.23.) a Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása” című ÉMOP– 4.2.1/B – 2f- 2009-0004 azonosító számú projekt eszközbeszerzéséhez többletforrás biztosításáról
238/2010 (11.18.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási ülésén hozott határozatok elfogadásáról
237/2010 (11.18.) a Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása” című ÉMOP– 4.2.1/B – 2f- 2009-0004 azonosító számú projekt eszközbeszerzéséhez többletforrás biztosításárólHatályon kívül
236/2010 (11.18.)az adórendeletek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
235/2010 (11.18.)polgármester jutalmazásáról
234/2010 (11.18.)pénzügyi forrás felhasználásáról
233/2010 (11.18.)az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum vezetőjének és tagjainak megválasztásáról
232/2010 (11.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába foglalkoztatott köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célokról.
231/2010 (11.18.)a Pályázati Döntőbizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
230/2010 (11.18.)a Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. zárlómérlegéről
226/2010 (10.28.)a TÁMOP 3.2.3/09/2-2010-0012 kódszámú Építő közösségek” pályázat előkészítő tevékenységének finanszírozására
225/2010 (10.28.)Sajószentpéter 081/5 és 081/220 hrsz-ú terület Településrendezési Tervének módosításáról
224/2010 (10.28.)Sajószentpéter, Sport út csapadékvíz elvezetés megoldásához többletforrás biztosításáról
223/2010 (10.28.)Sajószentpéter Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési ütemtervérőlMelléklet
222/2010 (10.28.)a 204/2010.(IX.16.) KT határozat módosításáról
221/2010 (10.28.)magánóvoda létesítéséhez elvi engedély kiadásáról
220/2010 (10.28.)a Sajószetnpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. záró mérlegének elfogadására vonatkozó döntés elnapolásáról
219/2010 (10.28.)a képviselő-testület véleményéről a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetője kinevezéséhez
218/2010 (10.28.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat dologi és személyi előirányzatai közötti átcsoportosításról
217/2010 (10.28.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaSzervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
216/2010 (10.28.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
215/2010 (10.28.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosításárólMelléklet
214/2010 (10.13.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai személyi összetételének változásárólMelléklet
213/2010 (10.11.)a Hunyadi utca 2. szám alatti ingatlan kiváltásáról
212/2010 (10.11.) Szivárványos gyermekálom a Pipiske-domb alján!” a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bővítése című, ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 számú projekt európai uniós fejlesztésének saját forrás kiegészítésére vonatkozó pályázat benyújtásár
211/2010 (10.11.)saját forrás biztosításáról a Szivárványos gyermekálom a Pipiske-domb alján!” A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bővítése című, ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 számú projekthez kapcsolódóanHatályon kívül
Melléklet
210/2010 (10.11.)alpolgármester költségátalányának megállapításáról
209/2010 (10.11.)főállású alpolgármester illetményének megállapításáról
208/2010 (10.11.)polgármester költségátalányának megállapításáról
207/2010 (10.11.)polgármester illetményének megállapításáról
204/2010 (09.16.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény részére visszatérítendő támogatás biztosításárólHatályon kívül
203/2010 (09.16.)Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség részére visszatérítendő fejlesztési célú támogatás biztosításáról
202/2010 (09.16.)önkormányzati utak karbantartásához többletforrás biztosításáról
201/2010 (09.16.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításárólMelléklet
200/2010 (09.16.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításárólMelléklet
199/2010 (09.16.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda működtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül
Melléklet
198/2010 (09.16.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola működtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül
Melléklet
197/2010 (09.16.)beszámoló a hivatal 4 éves munkájáról
196/2010 (09.16.)beszámoló a Német Kisebbségi Önkormányzat elmúlt 4 éves munkájárólHatályon kívül
195/2010 (09.16.)beszámoló a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elmúlt 4 éves munkájáról
194/2010 (09.16.)beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elmúlt 4 éves munkájáról
193/2010 (09.16.)beszámoló a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 4 éves munkájáról
192/2010 (09.16.)beszámoló a Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság 2006-2010. közötti munkájáról
191/2010 (09.16.)beszámoló az Építési, Fejlesztési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság 2006-2010. évi munkájáról
190/2010 (09.16.)beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 éves munkájáról
189/2010 (09.16.)beszámoló a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 4 éves munkájáról
188/2010 (09.16.)beszámoló az alpolgármester elmúlt 4 éves munkájáról
187/2010 (09.16.)beszámoló a polgármester 4 éves munkájáról
186/2010 (09.16.)a Területi Szociális Központ 2011. évi működtetésével kapcsolatos feladatokrólMelléklet
185/2010 (09.16.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosításárólHatályon kívül
184/2010 (09.16.)Sajószentpéter Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási ÖnkormányzatiÖsztöndíjrendszerhez történő csatlakozására 2010. évreMelléklet
183/2010 (09.16.)maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
182/2010 (09.16.)maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Általános IskolábanMelléklet
181/2010 (09.16.)a Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában kiírt közbe
180/2010 (08.26.)a 2010. évi II. féléves munkaterv módosításáról
179/2010 (08.26.)közfoglalkoztatás-szervezők bértámogatásánakelőirányzat módosításáról
178/2010 (08.26.)a 2010. I. féléves építéshatósági tevékenységről
177/2010 (08.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásának teljesüléséről
176/2010 (08.26.)gépjárművek értékesítéséről
175/2010 (08.26.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaNevelési Programjának elfogadásárólHatályon kívül
174/2010 (08.26.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadásárólHatályon kívül
173/2010 (08.26.)a 89/2010. (IV.22.) KT határozat kiegészítéséről
172/2010 (08.26.)a 85/2010. (IV.22.) KT határozat kiegészítéséről
171/2010 (08.26.)a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséről
170/2010 (08.26.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
169/2010 (08.26.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaSzervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
168/2010 (08.26.)a 92/2009. (05.21.) KT határozat módosításáról
164/2010 (08.16.)a Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” című, ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0008 számú projekt kivitelezésénél szüksé
163/2010 (08.16.)a Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása”című, ÉMOP– 4.2.1/B–2f-2009-0004 számúprojekt kivitelezésénél szükséges pótmunkák fedezet kiegészítésének biztosításáról és tárgyalásos közbeszerzési eljárásának engedélyezéséről
162/2010 (08.16.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása” című, ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001számú projekt kivitelezésénél szükséges pótmunkák tárgyalásos közbeszerzési eljárásának engedélyezéséről
161/2010 (08.16.)a B-A-Z Megyei Bányásznap megrendezésére és a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár részére forrás biztosításáról
157/2010 (06.30.) Sajószentpéter funkcióbővítő városrehabilitáció projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról
156/2010 (06.30.) Sajószentpéter funkcióbővítő városrehabilitáció projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról
155/2010 (06.30.) Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása ÉMOP-4.2.1/C-2f- 2009 -0001 és a Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása ÉMOP– 4.2.1/B – 2f- 2009-0004 projektek építési kivitelezési munkái” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés Melléklet
154/2010 (06.30.) Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 projekt” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosí
153/2010 (06.30.) Sajószentpéter funkcióbővítő városrehabilitáció projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról
152/2010 (06.30.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár részére többletforrás biztosításáról
151/2010 (06.30.)a 2010. évi vis maior tartalék terhére történő támogatás igénylésérőlMelléklet
150/2010 (06.30.)a 2010. évi vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosításáról
149/2010 (06.30.)a 2010. évi vis maior pályázatban el nem számolható, de a 2010. június hónapban bekövetkezett árvízi védekezés érdekében felmerült költségek fedezetének biztosításáról
148/2010 (06.17.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egy éves munkájáról, a beindulásról, az ellátott gyermekek számáról,a fejlesztések tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról
147/2010 (06.17.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
146/2010 (06.17.)TSZK-bölcsőde intézményhez vezető út megépítése illetve felújításakivitelezési munkáihoz forrás biztosítására
145/2010 (06.17.)2009. évi TEUT pályázat támogatási maradványának lemondásáról
144/2010 (06.17.)a Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. végelszámolójának megválasztásáról
143/2010 (06.17.)a Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről
142/2010 (06.17.)a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület (Polgárőrség) többlettámogatására
141/2010 (06.17.)a sajószentpéteri 1459/4-5 hrsz ingatlanok értékesítésére
140/2010 (06.17.)a 2010. évi vis maior tartalék terhére történő támogatás igénylésérőlMelléklet
139/2010 (06.17.)a 2010. évi vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosításáról
138/2010 (06.17.)a 2010. évi vis maior pályázatban el nem számolható, de a védekezés érdekében felmerült költségek fedezetének biztosításáról
137/2010 (06.17.)a Sajószentpéter Városi ÖnkormányzatTelepülési Közoktatási Esélyegyenlőségi Akciótervének végrehajtásáróla 2009/2010-es tanévbenMelléklet
136/2010 (06.17.)a 2009. évi Országos kompetenciamérés eredményeiből következőintézkedési terv elfogadásárólMelléklet
135/2010 (06.17.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásárólMelléklet
134/2010 (06.17.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásárólMelléklet
133/2010 (06.17.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásárólMelléklet
132/2010 (06.17.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
131/2010 (06.17.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
129/2010 (06.03.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 208. szám alatti bérlemény elővásárlási jogáról történő lemondásáról
128/2010 (06.03.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának kiegészítésérőlHatályon kívül
127/2010 (06.03.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának kiegészítésérőlHatályon kívül
126/2010 (06.03.) Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása ÉMOP-4.2.1/C-2f- 2009 -0001 és a Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása ÉMOP– 4.2.1/B – 2f- 2009-0004 projektek építési kivitelezési munkái” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés Hatályon kívül
125/2010 (06.03.)a Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában kiírt közbe
124/2010 (06.03.) Sajószentpéter funkcióbővítő városrehabilitáció projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról
123/2010 (05.13.)a Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. 2009. évi mérlegéről és eredmény kimutatásáról, valamint a 2010. évi üzleti tervérőlMelléklet
122/2010 (05.13.)a 2010. évi fejlesztésekhez többletforrás biztosításárólHatályon kívül
Melléklet
121/2010 (05.13.)a Polgárőrség szakmai munkájáról szóló beszámolóról
120/2010 (05.13.)beszámoló a Gyógyító-Megelőző Intézmény 2009. évi szakmai munkájáról
119/2010 (05.13.)Skoda Octavia személygépkocsi hasznosításáról
118/2010 (05.13.)kiegészítő forrás biztosításáról a Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kftszámára a Roma Közmunkaprogramhoz
117/2010 (05.13.)Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 10. számú módosításárólMelléklet
116/2010 (05.13.)a 2010. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
115/2010 (05.13.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási ProgramjánakmódosításárólHatályon kívül
Melléklet
114/2010 (05.13.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadásárólMelléklet
113/2010 (05.13.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló, független könyvvizsgálói jelentés jóváhagyásáról
112/2010 (05.13.)a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. tevékenységéről szóló 2009. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés jóváhagyásáról
111/2010 (05.13.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft tevékenységéről szóló 2009. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés és mérleg jóváhagyásáról
109/2010 (05.13.)beszámoló Sajószentpéter város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
108/2010 (04.22.)az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésintézményi térítési díjárólHatályon kívül
Melléklet
107/2010 (04.22.)beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
106/2010 (04.22.)a GYÓMI intézmény rekonstrukciójához kapcsolódó légvezeték kiváltására forrás biztosításáról
105/2010 (04.22.)a SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola homlokzati nyílászárók cseréjéhez többlet sajátforrás biztosításáról
104/2010 (04.22.)bontási törmelék elhelyezési költségéhez forrás biztosításáráról
103/2010 (04.22.)a Petőfi utcai garázssor előtti terület csapadékvíz-elvezetéséhez forrás biztosításáról
102/2010 (04.22.)Sajószentpéter Bányai Református Gyülekezet támogatásához forrás biztosításáról
101/2010 (04.22.)Sajószentpéter Római Katolikus Plébánia támogatásához forrás biztosításáról
100/2010 (04.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
99/2010 (04.22.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
97/2010 (04.22.)a 2009. évi pénzmaradvány felosztásárólMelléklet
96/2010 (04.22.)kistérségi belső ellenőrzés 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
95/2010 (04.22.)a 2009. évről készült ellenőrzési jelentés elfogadásáról
94/2010 (04.22.)Sajószentpéter városi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadásárólMelléklet
90/2010 (04.22.)korengedményes nyugdíjazás fedezetének biztosításáról a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában
89/2010 (04.22.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola engedélyezett alkalmazotti létszámárólMelléklet
88/2010 (04.22.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában a 2010/2011-es tanévben magasabb vezetői és vezetői megbízások engedélyezéséről és órakedvezmények meghatározásárólMelléklet
87/2010 (04.22.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola osztály és napközis csoport számának meghatározásáról a 2010/2011-es tanévbenMelléklet
86/2010 (04.22.)a 2010/2011-es tanévben indítható első osztályok számának meghatározásárólMelléklet
85/2010 (04.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett alkalmazotti létszámárólMelléklet
84/2010 (04.22.)Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában vezetői megbízások engedélyezésére és órakedvezmény meghatározásáraMelléklet
83/2010 (04.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda átszervezéséről, csoportszámának meghatározásárólMelléklet
82/2010 (04.01.)a könyvtárak részére kiírt Felzárkóztató pályázaton” való részvételről
81/2010 (04.01.)a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igényéről
80/2010 (04.01.)a 229/2009. (IX. 30.) KT határozat módosításárólMelléklet
78/2010 (03.25.)tagintézményvezető-helyettes megbízás meghosszabbításáról a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Kossuth Lajos Iskolájában
77/2010 (03.25.)Sajószentpéter 365, 366, 367, 368, 371, és 372 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési terv módosításáról
76/2010 (03.25.)a sajószentpéteri 1459/4-5 hrsz ingatlanok értékesítésére
75/2010 (03.25.)a Kossuth u. 208. szám alatti nem lakás célú helyiség hasznosításáról
74/2010 (03.25.)az 1495/7 hrsz ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
73/2010 (03.25.)a 232/2007. (VIII.23.) KT határozat módosításáról
72/2010 (03.25.)a 204/2008.(09.25.) KT határozat módosításáról
71/2010 (03.25.)a Sajószentpéter, Tárna u. 9. 2.lh. 4/3. szám alatti önkormányzati lakás hasznosításáról
70/2010 (03.25.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
69/2010 (03.25.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításárólMelléklet
68/2010 (03.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda átszervezéséhez szükséges szakértői vélemények beszerzéséről
67/2010 (03.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
66/2010 (03.25.)Sajószentpéter Város Kulturális Stratégiájának elfogadásárólMelléklet
65/2010 (03.25.)a 226/2009. (IX. 24.) KT határozat módosításárólMelléklet
64/2010 (03.25.)a 225/2009. (IX. 24.) KT határozat módosításárólMelléklet
63/2010 (03.25.) Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 projekt” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
62/2010 (03.25.) Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása ÉMOP-4.2.1/C-2f- 2009 -0001 és a Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása ÉMOP– 4.2.1/B – 2f- 2009-0004 projektek építési kivitelezési munkái” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntésr
59/2010 (03.03.) Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
58/2010 (03.03.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi I. féléves munkatervének módosításáról
57/2010 (03.03.)TSZK+Bölcsöde rekonstrukciójához kapcsolódó munkákra fedezet biztosításáról
56/2010 (03.03.)GYÓMI rekonstrukciójához kapcsolódó munkákra fedezet biztosításáról
55/2010 (03.03.) Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” című ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0008 azonosító számú pályázathoz többlet fo
54/2010 (03.03.)a Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 számú projekthez szükséges saját forrás biztosításáról
53/2010 (03.03.)a Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 azonosító számú projekthez szükséges önrész rendelkezésre állásárólMelléklet
52/2010 (02.25.)a Társadalmi Infrastruktúrális Operatív Program keretében A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címen (TIOP-1.1.1-07/1.) kiírt pályázati felhívásra támogatási igény benyújtásáról
51/2010 (02.25.)Sajószentpéter, Patak utca déli részén garázsterület kijelöléséhez forrás biztosításáról
50/2010 (02.25.)a 2009. II. féléves építéshatósági tevékenységről
49/2010 (02.25.)beszámoló a települési Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kulturális tevékenységéről
48/2010 (02.25.)beszámoló a települési Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kulturális tevékenységéről
47/2010 (02.25.)beszámoló a települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kulturális és sport tevékenységéről
46/2010 (02.25.)beszámoló a Területi Szociális Központ 2009. évi szakmai munkájáról
45/2010 (02.25.)bérlakás felújításához többletforrás biztosításáról
44/2010 (02.25.)magasabb vezetők és vezetők munkáltatói döntésen alapuló illetményrésze fedezetének biztosításárólMelléklet
43/2010 (02.25.)a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igényérőlHatályon kívül
42/2010 (02.25.)a könyvtárak részére kiírt Felzárkóztató pályázaton” való részvételrőlHatályon kívül
41/2010 (02.25.)az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum munkáltatói oldal harmadik tagjának megválasztásáról
40/2010 (02.25.)Sajószentpéter város Közbeszerzési Szabályzatának módosításával kapcsolatos Közbeszerzési Bíráló Bizottság létszámbővítésérőlHatályon kívül
39/2010 (02.25.)Sajószentpéter város Közbeszerzési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül
38/2010 (02.25.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. I. féléves munkatervének módosításáról
33/2010 (02.11.)a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”c. pályázaton történő részvételről
32/2010 (02.08.)a TÁMOP 3.2.4/09/1 kódszámú Tudásdepó-Expressz”- a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázat benyújtásáról és a pályázathoz kapcsolódó fenntartói nyilatkozatok kiadásáról
31/2010 (02.08.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi I. féléves munkatervének módosításáról
30/2010 (02.08.)2010. évi kivitelezési munkák műszaki ellenőri költségekre fedezet biztosításáról
29/2010 (02.08.)SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola pályázati önrész biztosításáról
28/2010 (02.08.)munkahelyi étkeztetéshez hozzájárulás biztosításáról
27/2010 (02.08.) Sajószentpéter funkcióbővítő városrehabilitáció projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
26/2010 (01.21.)a 225/2009. (IX.24.) KT határozat módosításárólHatályon kívül
Melléklet
25/2010 (01.21.)a 226/2009. (IX.24.) KT határozat módosításárólHatályon kívül
Melléklet
24/2010 (01.21.)munkahelyi étkeztetéshez hozzájárulás biztosításáról
23/2010 (01.21.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
22/2010 (01.21.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyásárólMelléklet
21/2010 (01.21.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár könyvtári egységében végzett szakfelügyeleti vizsgálat alapján készült intézkedési terv elfogadásárólMelléklet
20/2010 (01.21.)a Városgondnokság SZMSZ-ének módosításárólHatályon kívül
Melléklet
19/2010 (01.21.)értékbecslés fedezetének biztosítására
18/2010 (01.21.)Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2010. éviközfoglalkoztatási tervének elfogadásárólMelléklet
17/2010 (01.21.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
16/2010 (01.21.)a Területi Szociális Központ Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
15/2010 (01.21.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
14/2010 (01.21.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
13/2010 (01.21.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
12/2010 (01.21.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
11/2010 (01.21.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
10/2010 (01.21.)a Városgondnokság Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
09/2010 (01.21.)a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
08/2010 (01.21.)Sajószentpéter Város Önkormányzatának Alacska Község Önkormányzatával Intézményi társulás közös feladat ellátására, intézmény közös fenntartására” megkötött társulási megállapodás módosításáraMelléklet
07/2010 (01.06.)7/2010.(I.06.) KT határozata Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-004 azonosító számú pályázathoz többletforrás biztosítására
06/2010 (01.06.)a Területi Szociális Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtásának 2010. évi működtetéséről
05/2010 (01.06.)Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. részére működési feltételekhez forrás biztosításárólMelléklet
04/2010 (01.06.)a 2010. évi Roma Közmunka programhoz forrás biztosításáról
03/2010 (01.06.)Sajószentpéter Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése érdekében szükséges MIKROVOKS rendszer áttelepítésére történő fedezet biztosításáról
02/2010 (01.06.)a közétkeztetési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról
01/2010 (01.06.)az üzemfenntartási művezető, a fenntartási ügyintéző, a mezőőr és a közterület-fenntartási művezető munkáltatói döntésen alapuló illetményrész fedezetének biztosításáról