ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
238/2013 (12.19.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosításárólMelléklet
237/2013 (12.19.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény többletfinanszírozásának biztosításáról
236/2013 (12.19.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. támogatásáról
235/2013 (12.19.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
234/2013 (12.19.)az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezéséről
233/2013 (12.19.)könyvelő program beszerzéséhez forrás biztosításáról
232/2013 (12.19.)a Sajószentpéter, Péch A. u. 1. II. lph. 3/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bojlerének cseréjéhez forrás biztosításáról
231/2013 (12.19.)a Sajószentpéter, belterület 3290 hrsz-ú ingatlan 120/480 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásról
230/2013 (12.19.)a Sajószentpéter, Bercsényi u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség közös költség viselésének megosztásáról
229/2013 (12.19.)a Sajószentpéter, külterület 5011 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlásáról
228/2013 (12.19.)a Sajószentpéter, külterület 5025 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlásáról
227/2013 (12.19.)Sajószentpéter 1755/1-5 hrsz-ú területen beavatkozási és kármentesítési monitoring tervezéséhez forrás biztosításáról
226/2013 (12.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
225/2013 (12.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
222/2013 (11.21.)a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat téli közmunka programjának megvalósítása érdekben kötött együttműködési megállapodásrólMelléklet
221/2013 (11.21.)Sajószentpéter dél-keleti városrész (Alvég) csapadékvíz elvezetésének tervezéséhez forrás biztosításáról
220/2013 (11.21.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár 2014. évi működési feltételeinek biztosításárólMelléklet
219/2013 (11.21.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
61/2014 (03.20.)
Melléklet
218/2013 (11.21.)a Sajószentpéter, Semmelweis u. A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség közös költség viselésének megosztásáról
217/2013 (11.21.)a Sajószentpéter, Bükkalja u 2. I. lph. 2/3 sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
216/2013 (11.21.)a Sajószentpéter, egyes belterületi ingatlanok bérbeadásáról
215/2013 (11.21.)a Sajószentpéter, Péch A. u.12. I. lh. 3/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról
214/2013 (11.21.)a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/2. szám alatti önkormányzati ingatlan felújításához szükséges forrás biztosításáról
213/2013 (11.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
212/2013 (11.21.)a 123/2013. (VI.20.) határozat módosításáról
211/2013 (11.21.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésérőlMelléklet
210/2013 (11.21.)a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres óvodába járásátmegkönnyítő szerződéses buszjárat működtetéséről
209/2013 (11.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012-2015. évekre szóló ellenőrzési stratégia2. számú kiegészítésének elfogadásáról
208/2013 (11.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadásárólMelléklet
207/2013 (11.21.)az adórendeletek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
204/2013 (10.24.)téli átmeneti közfoglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtásáról
203/2013 (10.24.)a 2013. évi III. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
202/2013 (10.24.)a központi ügyeleti ellátás működtetésérőlMelléklet
201/2013 (10.24.)Társulási Tanácsba delegált tag helyettesítésérőlHatályon kívül helyezte:
270/2014 (11.20.)
200/2013 (10.24.)a Sajószentpéter, belterület 1993 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlásáról
199/2013 (10.24.)a Sajószentpéter, belterület 1968 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlásáról
198/2013 (10.24.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 24. sz. alatti és a Sajószentpéter-Dusnokpuszta 2733 hrsz-ú ravatalozók üzemeltetésérőlMelléklet
197/2013 (10.24.)a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lph. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálatainak engedélyezéséről
196/2013 (10.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
195/2013 (10.24.)a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóközszolgáltatási szerződés elfogadásárólMelléklet
192/2013 (10.24.)a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltató kijelöléséről
191/2013 (10.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójárólMelléklet
190/2013 (10.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2013. I-III. negyedévi pénzügyi teljesülésérőlSajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2013. I-III. negyedévi pénzügyi teljesüléséről
189/2013 (10.11.)az I. fogorvosi szolgálat működtetéséről
188/2013 (10.11.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat II. féléves munkatervének módosításáról
187/2013 (10.11.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásárólHatályon kívül helyezte:
268/2014 (11.20.)
186/2013 (10.11.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
33/2015 (02.26.)
Melléklet
185/2013 (09.26.)a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés állami támogatásának elszámolásáról
184/2013 (09.26.)az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés megszerzéséről
183/2013 (09.26.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola intézményi tanácsába tagok delegálásárólHatályon kívül helyezte:
264/2019 (11.21.)
182/2013 (09.26.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola intézményi tanácsába tagok delegálásáról
181/2013 (09.26.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola intézményi tanácsába tagok delegálásáról
180/2013 (09.26.)kéményseprő-ipari szolgáltatáshoz szükséges tárgyi eszközbeszerzéshez felhalmozási forrás biztosításáról
179/2013 (09.26.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár pályázatainak benyújtásáról a Nemzeti Kulturális Alaphoz
178/2013 (09.26.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
177/2013 (09.26.)az óvodapedagógusok illetménypótlékának megállapításárólMelléklet
176/2013 (09.26.)a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozásról
175/2013 (09.26.)a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető Zója utca átnevezéséről
174/2013 (09.26.)a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető Zalka Máté utca átnevezéséről
173/2013 (09.26.)az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról
172/2013 (09.26.)a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról
171/2013 (09.26.)a Sajószentpéter, belterület 2548/20/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásról
170/2013 (09.26.)a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
169/2013 (09.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
168/2013 (09.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi pénzügyi teljesüléséről
162/2013 (08.29.)Sajószentpéter, Harica út 7-8. szám előtti útszakasz kivitelezéséheztöbblet forrás biztosításáról
161/2013 (08.29.)a testvér-települési kapcsolatok erősítésének támogatására benyújtandó pályázatról
160/2013 (08.29.)a sportcsarnok téli működéséhez forrás biztosításáról
159/2013 (08.29.)a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
158/2013 (08.29.)a 2013. évi II. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
157/2013 (08.29.)a Sajószentpéter, belterület 925/548 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
156/2013 (08.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. II. féléves munkatervének módosításáról
155/2013 (08.29.)a Sajószentpéteri Városi Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
154/2013 (08.29.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
143/2015 (08.26.)
Melléklet
153/2013 (08.29.)a Sajószentpéter, belterület 1700/A/9 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlásáról
152/2013 (08.29.)a Sajószentpéter, belterület 2253 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlásáról
151/2013 (08.29.)a Szikszó, belterület 107 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlásáról
150/2013 (08.29.)a Sajószentpéter, zártkert 3206 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlásáról
149/2013 (08.29.)a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. 3/1. sz. alatti önkormányzati lakás egyes felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
148/2013 (08.29.)magasabb vezetői pályázatot véleményező bizottság megalakításáról
147/2013 (08.29.)a Városgondnokság igazgatói állás betöltésére irányuló pályázati kiírásáról
146/2013 (08.29.)Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálatáról
145/2013 (08.29.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazotti létszámárólMelléklet
144/2013 (08.29.)a köztemetési szolgáltatásrólMelléklet
143/2013 (08.29.)a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
58/2014 (03.20.)
Melléklet
142/2013 (08.29.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési SzabályzatárólHatályon kívül helyezte:
57/2014 (03.20.)
Melléklet
141/2013 (08.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásárólMelléklet
140/2013 (08.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
134/2013 (07.19.)tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzat tulajdonát képező Sajószentpéter,Kálvin tér 31-33. szám alatti ingatlanra történő pályázat benyújtására a B-A-Z Megyei Kormányhivatal részéreMelléklet
133/2013 (07.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. II. féléves munkatervének módosításáról
132/2013 (07.19.)a Móra Ferenc Utcai Tagóvoda felújításához szükséges forrás biztosításáról
131/2013 (07.19.)vis maior pályázat benyújtásárólMelléklet
130/2013 (07.11.)Sajószentpéter, Árpád utca 2. szám alatti ingatlan udvarának hasznosításáról
129/2013 (07.11.)Sajószentpéter, Zrínyi utca 3. szám alatti ingatlan használatba adásáról
128/2013 (07.11.)a Sajószentpéter, Kossuth L. út 171. szám alatti ingatlan előtti 1811/12 hrsz-ú közterület térkövezéséről
127/2013 (07.11.)a Sajószentpéter, Kossuth L. út 127. szám alatt elhelyezkedő ingatlan bérbeadásáról
126/2013 (07.11.)a Sajószentpéter, belterület 2037/A hrsz alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásról
125/2013 (07.11.)a Városgondnokság szoftver beszerzéséhez felhalmozási forrás biztosításáról
124/2013 (06.20.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett közalkalmazotti létszámárólHatályon kívül helyezte:
145/2013 (08.29.)
Melléklet
123/2013 (06.20.)a 2013/2014-es nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában vezetői megbízások engedélyezésére és órakedvezmény meghatározásáról
122/2013 (06.20.)a 2013/2014-es nevelési évben Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásárólMelléklet
121/2013 (06.20.)a 2013/2014-es nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezésérőlMelléklet
120/2013 (06.20.)a Sajószentpéter, Harica u. 8. számú társasház előtti útszakasz és járda aszfaltozásához forrás biztosításáról
119/2013 (06.20.)Sajószentpéter, 3012/3 hrsz-ú zártkerti ingatlan földfelajánlásáról
118/2013 (06.20.)a Sajószentpéter, Sport u. 9. fsz. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő kandalló beépítéséről
117/2013 (06.20.)a Sajószentpéter, Kossuth u 39. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyának változásáról
116/2013 (06.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
115/2013 (06.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
114/2013 (06.20.)közszolgáltatási szerződés módosításárólMelléklet
113/2013 (06.20.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
119/2014 (05.22.)
Melléklet
107/2013 (06.14.)a Területi Szociális Központ és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte:
36/2014 (02.27.)
Melléklet
106/2013 (06.12.)mikrohullámú antenna telepítéséhez tulajdonosi hozzájárulásról
105/2013 (06.12.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat bankszámlahitelének átalakításáról
104/2013 (06.07.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságátvállalásáról
103/2013 (06.07.)intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetésérőlMelléklet
102/2013 (06.07.)a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséről
101/2013 (06.07.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
278/2014 (12.18.)
Melléklet
100/2013 (06.07.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításáról
99/2013 (05.30.)a szociális földprogram végrehajtásáról szóló szervezeti és működési szabályzat elfogadásárólMelléklet
98/2013 (05.30.)az Esély Európába” Nonprofit Szociális Szövetkezettel kötött együttműködési megállapodás elfogadásárólMelléklet
97/2013 (05.30.)a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás elfogadásárólMelléklet
96/2013 (05.30.)szociális földprogram végrehajtásához szükséges földterület biztosításárólHatályon kívül helyezte:
134/2014 (06.19.)
95/2013 (05.30.)testvér-települési kapcsolatok erősítésének támogatására benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosításárólHatályon kívül helyezte:
161/2013 (08.29.)
94/2013 (05.30.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény 2012. év szakmai munkájáról szóló beszámolóról
93/2013 (05.30.)a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár pályázatának benyújtásáról a Nemzeti Kulturális Alaphoz
92/2013 (05.30.)a bölcsőde 2013. évi nyári nyitvatartási rendjéről
91/2013 (05.30.)a Városgondnokság és az önállóan működő intézmények közötti Együttműködési megállapodás” felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
91/2014 (04.30.)
Melléklet
90/2013 (05.30.)magasabb vezetői pályázatot véleményező bizottság megalakításáról
89/2013 (05.30.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül helyezte:
33/2014 (02.27.)
Melléklet
88/2013 (05.30.)Sajószentpéter és Társult Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás megszüntetéséreMelléklet
87/2013 (05.30.)a LÉVAY 1997” Alapítvány v.a. vagyonának felhasználásáról
86/2013 (05.30.)a Sajószentpéter, Kossuth út 187. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
85/2013 (05.30.)a Sajószentpéter, Kossuth út 187. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
84/2013 (05.30.)Sajószentpéter, Kossuth út 201. sz. alatti közterületen lévő Szabó Lászlóné tulajdonában álló üzlethelyiség felajánlásáról
83/2013 (05.30.)a Sajószentpéter, Bercsényi u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség villamoshálózat fejlesztéséhez való hozzájárulásról
82/2013 (05.30.)Sajószentpéter, 3367 hrsz-ú külterületi (zártkerti) ingatlan földfelajánlás elfogadásáról
81/2013 (05.30.)Sajószentpéter, Kossuth u. 179. 3/2. sz. alatti önkormányzati lakás egyes felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
80/2013 (05.30.)Sajószentpéter, Tárna u. 13. II. lph. 4/4. sz. alatti önkormányzati lakás egyes felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
79/2013 (05.30.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
78/2013 (05.30.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és 2013. évi üzleti terv elfogadásáról
77/2013 (05.30.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft 2012. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2013. évi üzleti terv elfogadásáról
76/2013 (05.30.)beszámoló a Sajószentpéteri Polgárőrség (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület) 2012. évi munkájáról
75/2013 (05.30.)beszámoló a Sajószentpéteri Rendőrőrs2012. évben végzett munkájáról
74/2013 (05.15.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi I. féléves munkatervének módosításáról
73/2013 (05.15.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvoda épületének felújításához szükséges önkormányzati saját forrás biztosításáról
72/2013 (04.18.)a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
71/2013 (04.18.)a 2013. évi I. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
70/2013 (04.18.)önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásárólMelléklet
69/2013 (04.18.)a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
68/2013 (04.18.)hozzájárulás a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár pályázatainak a Nemzeti Kulturális Alaphoz történő benyújtásáról
67/2013 (04.18.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvoda épületének felújításához szükséges önkormányzati saját forrás biztosításárólHatályon kívül helyezte:
73/2013 (05.15.)
66/2013 (04.18.)Sajószentpéter Város Települési Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának elfogadásárólMelléklet
65/2013 (04.18.)a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésszabályairólHatályon kívül helyezte:
30/2017 (02.23.)
Melléklet
64/2013 (04.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat2012. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadásárólMelléklet
63/2013 (04.18.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) állás betöltésére irányuló pályázat kiírásárólMelléklet
62/2013 (04.18.)a Városgondnokság igazgatói állás betöltésére irányuló pályázati kiírásárólMelléklet
61/2013 (04.18.)Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 191. 3/2. sz. alatti önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréjéhez szükséges forrás biztosításáról
60/2013 (04.18.)Sajószentpéter, Péch A. út 12. I. lph. 3/4. sz. alatti önkormányzati lakás nagyszobai nyílászáróinak cseréjéhez szükséges forrás biztosításáról
59/2013 (04.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
58/2013 (04.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
57/2013 (04.18.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felosztásárólMelléklet
56/2013 (04.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadásárólMelléklet
50/2013 (03.21.)beszámoló a Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2012. évi szakmai munkájáról
49/2013 (03.21.)a 2012. évi IV. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
48/2013 (03.21.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
142/2013 (08.29.)
Melléklet
47/2013 (03.21.)a 2013. évben tervezett kátyúzási feladatok megvalósításáról
46/2013 (03.21.)az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
45/2013 (03.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
44/2013 (03.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMelléklet
43/2013 (03.21.)adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos keret-megállapodások megkötéséről
40/2013 (02.21.)beszámoló a 2012. II. féléves építéshatósági tevékenységről
39/2013 (02.21.)hozzájárulás a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár pályázatának a Nemzeti Kulturális Alaphoz történő benyújtásáról
38/2013 (02.21.)a 26/2013. (I.31.) határozat visszavonásáról, épületszerkezeti és épületenergetikai fejlesztéshez forrás biztosításárólHatályon kívül helyezte:
67/2013 (04.18.)
37/2013 (02.21.)a KEOP - 5.6.0 energiahatékonysági pályázaton való részvételről
36/2013 (02.21.)az I. sz. fogorvosi szolgálat működtetéséről
35/2013 (02.21.)a Sajószentpéteri Napközi Otthonos Óvodában a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezésérőlMelléklet
34/2013 (02.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
32/2013 (01.31.)hozzájárulás az MSK kulturális közfoglalkoztatási programban való részvételéhez
31/2013 (01.31.)a Városgondnokság portaszolgálatának ellátásához szükséges forrás biztosításáról
30/2013 (01.31.)a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat szakfeladatrendjérőlMelléklet
29/2013 (01.31.)a Városgondnokság Alapító Okiratának felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
32/2014 (02.27.)
Melléklet
28/2013 (01.31.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
31/2014 (02.27.)
Melléklet
27/2013 (01.31.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
89/2013 (05.30.)
Melléklet
26/2013 (01.31.)az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-5.5.0/A kódszámú pályázat benyújtásárólHatályon kívül helyezte:
38/2013 (02.21.)
25/2013 (01.31.)a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásárólMelléklet
24/2013 (01.31.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
4/2014 (01.23.)
Melléklet
23/2013 (01.31.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
3/2014 (01.23.)
Melléklet
22/2013 (01.31.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
2/2014 (01.23.)
Melléklet
21/2013 (01.31.)a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról
20/2013 (01.31.)a Sajószentpéter, Kazinczy F. u. 11. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő telken, magántulajdonban álló építmény bővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
19/2013 (01.31.)a Sajószentpéter, Élmunkás u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
18/2013 (01.31.)a Sajószentpéter, Bercsényi u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásárólHatályon kívül helyezte:
70/2013 (04.18.)
17/2013 (01.31.)a Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. sz. alatti társasházban dohánytermék forgalmazásához, valamint Lottózó kialakításához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
16/2013 (01.31.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
15/2013 (01.31.)közfoglalkoztatást támogató kérelem benyújtásáról
14/2013 (01.31.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi Közfoglalkoztatási koncepciójának elfogadásárólMelléklet
13/2013 (01.31.)a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő Vagyonkezelési szerződés jóváhagyásárólMelléklet
12/2013 (01.31.)ad hoc bizottság létrehozásárólHatályon kívül helyezte:
174/2013 (09.26.)
11/2013 (01.31.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi I. féléves munkatervének módosításáról
2/2013 (01.10.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi I. féléves munkatervéről szóló 290/2012.(XII.20.) határozat módosításáról
1/2013 (01.10.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságkonszolidációjáról