ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
208/2018 (12.13.)a 2019. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásárólMelléklet
207/2018 (12.13.)a Sajószentpéter 081/228 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
206/2018 (12.13.)a Berente területén tervezett naperőmű parkok132 kV-os közcélú hálózatra csatlakozásaMiskolc Nyugat-Sajóivánka (T-Felsőzsolca) 132 kV bontásához ésBerente-Sajóivánka, Berente-Felsőzsolca 132 kV építéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
205/2018 (12.13.)az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezéséről
204/2018 (12.13.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
203/2018 (12.13.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexének elfogadásárólMelléklet
202/2018 (12.13.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül
Melléklet
201/2018 (12.13.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési SzabályzatánakmódosításárólMelléklet
200/2018 (12.13.)a Sajószentpéter I. számú felnőtt háziorvosi körzet 2019. évi működtetését érintő munkáltatói intézkedésekről
199/2018 (12.13.)a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
178./2018 (11.22.)Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításárólMelléklet
186/2018 (11.22.)a Lévay utca 15. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
185/2018 (11.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
184/2018 (11.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésérőlMelléklet
183/2018 (11.22.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2018. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
182/2018 (11.22.)a köztemetések lebonyolítására szolgáló temetési hely kialakításáról
181/2018 (11.22.)köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérőlMelléklet
180/2018 (11.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólMelléklet
179/2018 (11.22.)a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosításárólMelléklet
174/2018 (11.22.)a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsába delegált tag helyettesítésérőlHatályon kívül helyezte:
246/2019 (10.30.)
173/2018 (11.22.)a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsába tag delegálásárólHatályon kívül helyezte:
245/2019 (10.30.)
172/2018 (11.22.)a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásárólMelléklet
171/2018 (11.06.)a Sajószentpéter 151/10 hrsz-ú ingatlanon támfal építéséhez forrás biztosításáról
170/2018 (11.06.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetésében átcsoportosítás jóváhagyásáról
169/2018 (11.06.)az LDL 541 forgalmi rendszámú Volkswagen Passat személygépkocsi értékesítéséről
166/2018 (10.25.)a 2018. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
165/2018 (10.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és MűködésiHatályon kívül helyezte:
332/2021 (08.26.)
Melléklet
164/2018 (10.25.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül helyezte:
188/2019 (08.29.)
Melléklet
163/2018 (10.25.)a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00003 azonosító számú Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén című pályázat eredményeként kialakuló park üzemeltetőjének kijelölésérőlMódosította:
68/2023 (04.27.)
162/2018 (10.25.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjának megválasztásárólés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és MűködésiSzabályzata függelékének módosításárólMelléklet
161/2018 (10.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásárólMelléklet
160/2018 (10.25.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
203/2019 (09.26.)
Melléklet
153/2018 (10.04.)a TOP-4.2.1.-16-BO1-2017-00014 azonosító számú Generációk kertje-szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Sajószentpéteren” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
152/2018 (10.04.)a helyi önkormányzati képviselő időközi választása feladatainak ellátásához forrás biztosításáról
151/2018 (09.27.)a Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című projekt kivitelezési szerződésének módosításához saját forrás biztosításáról
150/2018 (09.27.)a Sajószentpéter, Vörösmarty utca 15/A. számú ingatlan közterületi szennyvíz bekötővezetékének kiépítéséhez forrás biztosításáról
149/2018 (09.27.)a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatáról
148/2018 (09.27.)a 2018/2019. tanév ingyenes tavaszi szünidei gyermekétkeztetés kettő munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
147/2018 (09.27.)a 2018/2019. tanév ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetés nyolc munkaszüneti napra történő megszervezéséről
146/2018 (09.27.)a 2018/2019. tanév ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetés három munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
145/2018 (09.27.)a 2018/2019. tanév ingyenes őszi szünidei gyermekétkeztetés három munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
144/2018 (09.27.)a 2018/2019. tanév ingyenes őszi, téli és tavaszi szünidei gyermekétkeztetésnyersanyagnormájának meghatározásáról
143/2018 (09.27.)a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
139/2018 (08.30.)a 2018. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
138/2018 (08.30.)a Berente 539 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
137/2018 (08.30.)a Sajószentpéter, Harica utca 1. szám (hrsz.: 441/2) alatt található ingatlan állagmegóvási munkáira forrás biztosításáról
136/2018 (08.30.)a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásárólMelléklet
135/2018 (08.30.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
130/2022 (08.25.)
Melléklet
134/2018 (08.30.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
92/2021 (02.26.)
Melléklet
133/2018 (08.30.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközök M-2 és M-2.2 módosításárólMelléklet
127/2018 (07.05.)a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00004 Kerékpárosbarát fejlesztés Sajószentpéteren – Városi kerékpárút hálózat megvalósítása” című pályázat megvalósításához forrás biztosításáról
126/2018 (07.05.)az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról
125/2018 (07.05.)a TOP-7.1.1.-16-H-100-1 kódszámú Többfunkciós közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren” című felhívásra pályázat benyújtásáról
124/2018 (07.05.)a Somogyi Béla utca 1700/A helyrajzi számú ingatlan kisnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
123/2018 (07.05.)a Sajószentpéter, Ibolya telep 1/a számú ingatlan villamosenergia ellátásáhoztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
122/2018 (07.05.)az I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése tárgyában Sajószentpéter Városi Önkormányzat és Alacska Község Önkormányzat közötti megállapodásrólMelléklet
121/2018 (07.05.)a Sajószentpéter I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését érintő munkáltatói intézkedésekről
120/2018 (07.05.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda udvari játszóeszközeinek beszerzéséhez forrás biztosításáról
119/2018 (07.05.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési SzabályzatánakmódosításárólMelléklet
118/2018 (07.05.)a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00020 Körforgalom építése a 26. számú és 27. számú főutak csomópontjában és kapcsolódó közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása” című pályázat megvalósításához forrás biztosításáról
117/2018 (07.05.)államháztartáson kívüli forrás átvételéről
116/2018 (06.21.)az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projektben történő együttműködésről
115/2018 (06.21.)a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2018. évi támogatásárólMelléklet
114/2018 (06.21.)a Sajószentpéteri Városgondnokság JCB 3CX kotró-rakodó gépéhez multifunkciós kanál beszerzéséhez forrás biztosításáról
113/2018 (06.21.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
112/2018 (06.21.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
111/2018 (06.21.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
110/2018 (06.21.)államháztartáson kívüli forrás átvételéről
109/2018 (06.21.)a Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek M-2.2 módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálatról
108/2018 (06.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2018. (VI.21.) határozata Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek M-2 módosításához kapcsolódó véleményezési eljárás lezárásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-te
107/2018 (06.21.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek M-2 módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálatról
106/2018 (06.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2018.(IV.26.) határozata a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az
105/2018 (06.21.)a 2018. évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági program elem keretében vásárolt eszközökkel kapcsolatos döntések meghozataláról
104/2018 (06.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
95/2018 (06.21.)a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról
94/2018 (06.21.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megszüntetésérőlMelléklet
89/2018 (05.24.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
88/2018 (05.24.)a Harica utcában sebességkorlátozás elrendeléséről
87/2018 (05.24.)a Sajószentpéter, Bánkút utca 239 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
86/2018 (05.24.)a 2018. évi szennyvíz használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
85/2018 (05.24.)a Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
84/2018 (05.24.)a 2018/2019. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
83/2018 (05.24.)a 2018/2019. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásáról
82/2018 (05.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadásárólMelléklet
81/2018 (05.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajó Televízió Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításárólMelléklet
80/2018 (05.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításárólMelléklet
79/2018 (05.24.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft 2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2018. évi üzleti terv elfogadásáról
78/2018 (05.24.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2018. évi üzleti terv elfogadásáról
77/2018 (05.24.)Sajószentpéter Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadásárólMelléklet
76/2018 (05.24.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
75/2018 (05.24.)a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
74/2018 (05.24.)Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról
73/2018 (04.26.)szakértői feladatok ellátásához forrás biztosításáról
72/2018 (04.26.)az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendeletben foglaltakvégrehajtásához forrás biztosításáról
71/2018 (04.26.)pályázat benyújtásáról a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívás keretében
70/2018 (04.26.)a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00027 Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
69/2018 (04.26.)a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00003 Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
68/2018 (04.26.)a TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00014 Sajószentpéter és térsége korszerű közétkeztetési infrastruktúrájának megteremtése” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
67/2018 (04.26.)a 2018. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
66/2018 (04.26.)a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
65/2018 (04.26.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
64/2018 (04.26.)a Sajószentpéter belterület 2757 hrsz-ú ingatlan 550 m2 területű részének bérbeadásáról
63/2018 (04.26.)a Sajószentpéter, Váci M. utca 9. szám alatti, 2548/19/A helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
62/2018 (04.26.)a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 8. szám alatti, 2952/6 helyrajzi számú ingatlan villamos-energia ellátását biztosító földkábeles csatlakozó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
61/2018 (04.26.)a Sajószentpéter 25504 OTR állomás Bocskai utcai és Petőfi utcai KIF rekonstrukciójáhoztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
60/2018 (04.26.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosításról
59/2018 (04.26.)2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről
58/2018 (04.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadásárólMelléklet
57/2018 (04.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül
Melléklet
56/2018 (04.26.)a 2018. évi ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés feltételeinek meghatározásáról
55/2018 (04.26.)a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
54/2018 (04.26.)a 2017. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólMelléklet
53/2018 (04.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztásárólMelléklet
45/2018 (03.29.)a Sajószentpéter, Váci M. utca 27. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
44/2018 (03.29.)a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 40. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
43/2018 (03.29.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
42/2018 (03.29.)a polgármester, alpolgármester cafetéria-juttatásának megállapításáról
41/2018 (03.29.)a Sajószentpéter, Eperjesi utca 55. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
40/2018 (03.29.)a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
39/2018 (03.29.)a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálásáról
38/2018 (03.29.)a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosító számú, PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt végrehajtásához forrás biztosításáról
37/2018 (03.29.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájába felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő átszervezési javaslat véleményezéséről
36/2018 (03.29.)Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásáról
35/2018 (03.29.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosításárólMelléklet
26/2018 (02.22.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
25/2018 (02.22.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Hunyadi Mátyás Tagiskolája épületeinek tetőszerkezetén Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukció keretén belül fotovoltaikus rendszer telepítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásMelléklet
24/2018 (02.22.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
23/2018 (02.22.)a John Deere LV03 típusú traktor tartozékainak ingyenes használatba adásáról
22/2018 (02.22.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2018. évi szakmai munkatervének és a 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásárólMelléklet
21/2018 (02.22.)a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
20/2018 (02.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú módosításárólHatályon kívül helyezte:
50/2019 (02.28.)
Melléklet
19/2018 (02.22.)a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosításárólMelléklet
18/2018 (02.22.)a 2017/2018. tanév ingyenes tavaszi szünidei gyermekétkeztetés kettő munkanapra történő megszervezésének feltételeiről szóló 177/2017.(IX.21.) határozat módosításáról
17/2018 (02.22.)a 2017/2018. tanév ingyenes őszi, téli és tavaszi szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának meghatározásáról szóló 173/2017.(IX.21.) határozat módosításáról
16/2018 (02.22.)a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásárólMódosította:
92/2019 (04.25.)
15/2018 (01.25.)a 2017. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
14/2018 (01.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi I. féléves munkatervénekmódosításáról
13/2018 (01.25.)a Freedance-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási szerződésének módosítására
12/2018 (01.25.)betonelemgyártó gép és tartozékai ingyenes használatba adásáról
11/2018 (01.25.)az óvoda 2018. évi nyári zárva tartási rendjéről
10/2018 (01.25.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
9/2018 (01.25.)államháztartáson kívüli forrás átvételéről
8/2018 (01.25.)a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosító számú, PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt végrehajtásához kapcsolódóan álláshely létesítéséről
7/2018 (01.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMelléklet
6/2018 (01.25.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül helyezte:
164/2018 (10.25.)
Melléklet
5/2018 (01.25.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
26/2019 (01.31.)
Melléklet
4/2018 (01.25.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
25/2019 (01.31.)
Melléklet
3/2018 (01.25.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
24/2019 (01.31.)
Melléklet
2/2018 (01.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásárólMelléklet