ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
230/2017 (12.14.)a TOP-3.1.1-15-BO1 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – Körforgalom építése a 26. számú és a 27. számú főutak csomópontjában és kapcsolódó közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása” című pályázattal kapcsolatoshálózatkiváltáshoz
229/2017 (12.14.)a TOP-2.1.2-15 kódszámú Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén” című pályázattal kapcsolatosközvilágítás létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
228/2017 (12.14.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságKazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságtámogatási kérelmének elbírálásáról
227/2017 (12.14.)a 2018. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásárólMelléklet
226/2017 (12.14.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
202/2018 (12.13.)
Melléklet
225/2017 (12.14.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
Melléklet
224/2017 (12.14.)az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezéséről
223/2017 (12.14.)a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres nevelési intézménybe járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működéséről
222/2017 (12.14.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Kazincbarcikai Tankerületi Központ között kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásárólMelléklet
221/2017 (12.14.)hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadásárólMelléklet
220/2017 (12.14.)Sajószentpéter Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet véleményezési eljárásának lezárásárólMelléklet
219/2017 (12.14.)Sajószentpéter város településképi arculati kézikönyvének elfogadásárólMelléklet
211/2017 (11.23.)hótoló adapter beszerzéséről
210/2017 (11.23.)a Tompa Mihály utca 33. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
209/2017 (11.23.)a Hársfa utca 7. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
208/2017 (11.23.)a Bükk-vidék Geopark projekthez való csatlakozásrólMelléklet
207/2017 (11.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
206/2017 (11.23.)Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv elfogadásárólMelléklet
205/2017 (11.23.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
204/2017 (11.23.)a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérőlMelléklet
203/2017 (11.23.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésérőlMelléklet
202/2017 (11.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólMelléklet
201/2017 (11.23.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
202/2018 (12.13.)
Melléklet
200/2017 (11.23.)a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosításárólMelléklet
197/2017 (11.15.)a polgármester jutalmazásáról
196/2017 (11.15.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
195/2017 (11.15.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
160/2018 (10.25.)
Melléklet
189/2017 (10.26.)a 2017. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
188/2017 (10.26.)a Sajószentpéter vasútállomás tűzivízellátását biztosító vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
187/2017 (10.26.)Sajószentpéter, 3364 helyrajzi számú ingatlan többlet elektromos energia ellátásáhoztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
186/2017 (10.26.)Kisköre településnek az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépésével kapcsolatos döntések meghozatalárólMelléklet
185/2017 (10.26.)a Kazincbarcikai Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének véleményezésérőlMelléklet
184/2017 (10.26.)a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról
183/2017 (09.29.)a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
182/2017 (09.21.)Thuri Farkas Pál emlékművének elkészítéséhez forrás biztosításáról
181/2017 (09.21.)a Sajószentpéter, Sport utca 9. 3/2. szám alatti ingatlanra vonatkozóan létrejött adásvételi szerződéshez hozzájárulásról
180/2017 (09.21.)a Daru és Gyöngyvirág utcák forgalmi rendjének megváltoztatásáról
179/2017 (09.21.)a Batthyány utca forgalmi rendjéről
178/2017 (09.21.)a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatáról
177/2017 (09.21.)a 2017/2018. tanév ingyenes tavaszi szünidei gyermekétkeztetés kettő munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
176/2017 (09.21.)az ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetés hat munkaszüneti napra történő megszervezéséről
175/2017 (09.21.)a 2017/2018. tanév ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetés négy munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
174/2017 (09.21.)a 2017/2018. tanév ingyenes őszi szünidei gyermekétkeztetés négy munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
173/2017 (09.21.)a 2017/2018. tanév ingyenes őszi, téli és tavaszi szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának meghatározásáról
172/2017 (09.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének módosításárólMelléklet
164/2017 (09.21.)Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről ésaz azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról
163/2017 (08.24.)a Somogyi Béla utca 9. szám alattiépület fűtés korszerűsítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
162/2017 (08.24.)a 2017. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
161/2017 (08.24.)a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének módosításárólMelléklet
160/2017 (08.24.)a 2017. évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági program elem keretében vásárolt traktor üzembentartójának kijelöléséről
159/2017 (08.24.)a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of Mayors for Climate and Energy) való csatlakozásrólMelléklet
158/2017 (08.24.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
135/2018 (08.30.)
Melléklet
157/2017 (08.24.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
92/2021 (02.26.)
Melléklet
156/2017 (08.24.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
146/2017 (07.20.)az I. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről
145/2017 (07.20.)a Sajószentpéter, Erőmű u. 31. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
144/2017 (07.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület között együttműködési megállapodás megkötésérőlMelléklet
143/2017 (07.20.)a Sajószentpéter, Erzsébet telep 990 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő lakóház vagyonnyilvántartásból történő kivezetéséről
142/2017 (07.20.)a TOP-1.2.1-16 kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás keretében pályázat benyújtásáról
141/2017 (07.20.)a TOP- 4.2.1-16 kódszámú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívásra pályázat benyújtásáról
140/2017 (07.20.)a TOP-3.2.1-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében pályázat benyújtásáról
139/2017 (07.20.)a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról szóló 30/2017. (II.23.) határozat visszavonásáról
131/2017 (06.22.)a Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. szám alatt működő okmányirodakormányablakká történő átalakításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
130/2017 (06.22.)a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének módosításárólMelléklet
129/2017 (06.22.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
128/2017 (06.22.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
127/2017 (06.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
126/2017 (06.22.)a 2017. évi szennyvíz használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
125/2017 (06.22.)az Élmunkás u. 23. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
124/2017 (06.22.)a helyi önkormányzatok részére biztosított 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről
123/2017 (06.22.)az Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés” projekt részeként Sajószentpéteren megvalósuló projekt elemek pályázati tervének elkészítéséhez forrás biztosításáról
122/2017 (06.22.)a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
121/2017 (06.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
120/2017 (06.22.)rendkívüli szociális támogatási igény benyújtásáról
119/2017 (06.22.)a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról
106/2017 (05.25.)pályázaton való részvételre tulajdonosi hozzájárulásról
105/2017 (05.25.)az EFOP-3.7.3-16 kódszámú Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívásra pályázat benyújtásáról
104/2017 (05.25.)Dr. Csiba Gábor támogatási kérelmének elbírálásáról
103/2017 (05.25.)a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatti ingatlanon található szobor áthelyezésérőlHatályon kívül helyezte:
95/2019 (04.25.)
102/2017 (05.25.)az ingyenes tavaszi és nyári szünidei gyermekétkeztetés megszervezésének feltételeiről szóló 28/2017. (II. 23.) határozat módosításáról
101/2017 (05.25.)a 2017/2018-as nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
100/2017 (05.25.)a 2017/2018-as nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásárólMelléklet
99/2017 (05.25.)a Sajó Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról
98/2017 (05.25.)az EFOP-2.2.19-17 kódszámú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtásáról
97/2017 (05.25.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2016. évi szakmai munkájának eredményességéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
96/2017 (05.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegzésének elfogadásárólMelléklet
95/2017 (05.25.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi maradványának felosztásárólMelléklet
94/2017 (05.25.)a 2016. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólMelléklet
93/2017 (05.25.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2017. évi üzleti terv elfogadásáról
92/2017 (05.25.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és 2017. évi üzleti terv elfogadásáról
91/2017 (05.25.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
90/2017 (05.25.)a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Sajószentpéter városban 2016. évről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
89/2017 (04.27.)a KKETTKK – 56P – 02 jelű Büszkeségpontok” című felhívásra pályázat benyújtásáról
88/2017 (04.27.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnaka MiReHuKöz Nonprofit Kft-ben történő üzletrész szerzése támogatásáról
87/2017 (04.27.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő integrációs folyamat elősegítéséről
86/2017 (04.27.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének támogatásáról
85/2017 (04.27.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnakaz ÉMRHK Nonprofit Kft-ben lévő üzletrésze átruházásának támogatásáról
84/2017 (04.27.)a Sajó Közalapítvány megszüntetéséhez kapcsolódó feladatokrólHatályon kívül helyezte:
151/2019 (06.20.)
83/2017 (04.27.)a Sajó Közalapítvány megszüntetésérőlHatályon kívül helyezte:
152/2019 (06.20.)
82/2017 (04.27.)a 2017. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
81/2017 (04.27.)a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
80/2017 (04.27.)a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
79/2017 (04.27.)a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról
78/2017 (04.27.)pályázat benyújtásáról az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírásról
77/2017 (04.27.)az EFOP-4.1.7-16 kódszámú A közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásra pályázat benyújtásáról
76/2017 (04.27.)az NTP-OTKP-17 kódszámú A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című felhívásra pályázat benyújtásáról
75/2017 (04.27.)az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására”kiírt pályázat benyújtásáról
74/2017 (04.27.)a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport támogatási kérelmének elbírálásáról
73/2017 (04.27.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 197. szám alatti ingatlan főépületén homlokzati nyílászárók cseréjéhez forrás biztosításáról
72/2017 (04.27.)Sajószentpéter - Dusnokpuszta településrészen optikai hálózat kialakításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
71/2017 (04.27.)a Sajószentpéter, Szondy u. 2/B. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
70/2017 (04.27.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosításáról
69/2017 (04.27.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázat véleményezéséről
68/2017 (04.27.)a Sajószentpéteri Városgondnokság és a hozzá rendelt költségvetési szervek közötti Munkamegosztási megállapodás” elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
121/2021 (03.30.)
Melléklet
67/2017 (04.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat I. féléves munkatervének módosításáról
64/2017 (04.07.)a Lévay József Városi Könyvtár stratégiai tervének elfogadásárólMelléklet
63/2017 (04.07.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
124/2017 (03.30.)a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
123/2017 (03.30.)a Sajószentpéter, Kökény utca 1619/2 hrsz-ú ingatlanon föld feletti kitörésbiztos tűzcsap építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
122/2017 (03.30.)pályázat benyújtásáról a 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
57/2017 (03.23.)az EFOP-4.1.8-16 kódszámú A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásra pályázat benyújtásáról
56/2017 (03.23.)a Sajószentpéter, Arany János u. 7. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
55/2017 (03.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi I. féléves munkatervének módosításárólMelléklet
54/2017 (03.23.)az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról
53/2017 (03.23.)gyalugép beszerzéséhez forrás biztosításáról
52/2017 (03.23.)a Sajószentpéter, Somogyi Béla utca 9/A. szám alatti 1699 hrsz-úönkormányzati tulajdonú épületben belső átalakítások végzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
51/2017 (03.23.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosításáról
50/2017 (03.23.)az ingyenes tavaszi és nyári szünidei gyermekétkeztetés megszervezésének feltételeiről szóló 28/2017. (II.23.) határozat módosításáról
49/2017 (03.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMelléklet
48/2017 (03.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
57/2018 (04.26.)
Melléklet
40/2017 (02.23.)a képzéseken résztvevő közfoglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásának támogatásáról
39/2017 (02.23.)az EFOP-3.7.3-16 kódszámú Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívásra pályázat benyújtásárólHatályon kívül helyezte:
105/2017 (05.25.)
38/2017 (02.23.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
37/2017 (02.23.)a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
36/2017 (02.23.)Kiss Sándor Csaba kérelmének elbírálásáról
35/2017 (02.23.)a Sajóbábonyi Sakk és Szabadidő Sportegyesület (SSASSE) támogatási kérelmének elbírálásáról
34/2017 (02.23.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
33/2017 (02.23.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
32/2017 (02.23.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
165/2018 (10.25.)
Melléklet
31/2017 (02.23.)a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017. évi támogatásáról
30/2017 (02.23.)a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
139/2017 (07.20.)
Melléklet
29/2017 (02.23.)a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal BO/13/1549-2/2017. számú javaslattételéről
28/2017 (02.23.)az ingyenes tavaszi és nyári szünidei gyermekétkeztetés megszervezésének feltételeiről
25/2017 (01.26.)a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
24/2017 (01.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
5/2018 (01.25.)
Melléklet
23/2017 (01.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
4/2018 (01.25.)
Melléklet
22/2017 (01.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
3/2018 (01.25.)
Melléklet
21/2017 (01.26.)a 2016. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
20/2017 (01.26.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül helyezte:
6/2018 (01.25.)
Melléklet
19/2017 (01.26.) Tanoda programok támogatása” című EFOP-3.3.1-16 kódszámú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásrólMelléklet
18/2017 (01.26.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetérőlHatályon kívül helyezte:
18/2017 (01.26.)
Melléklet
17/2017 (01.26.)az óvoda 2017. évi nyári zárva tartási rendjéről
16/2017 (01.26.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
15/2017 (01.26.)a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosításáról
14/2017 (01.26.)a Sajógyöngye Népdalkör támogatási kérelmének elbírálásáról
13/2017 (01.26.)a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálásáról
12/2017 (01.26.)a Sajószentpéter, Petőfi utca 2. szám alatti ingatlant érintő villamosenergia – ipari közcélú elosztóhálózat létesítéséhez tulajdonosi nyilatkozat megadásárólMelléklet
11/2017 (01.26.)a Sajószentpéter, Semmelweis úti 24 db garázstelek térvilágításának létesítéséheztulajdonosi nyilatkozat megadásáról
10/2017 (01.26.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
186/2017 (10.26.)
Melléklet
9/2017 (01.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásárólMelléklet
8/2017 (01.26.)a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez forrás biztosításáról
7/2017 (01.26.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde közalkalmazotti létszámának emeléséből adódó többletkiadások biztosításáról
6/2017 (01.26.)a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásának növeléséről
5/2017 (01.26.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről
4/2017 (01.26.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
195/2017 (11.15.)
Melléklet
3/2017 (01.26.)az alpolgármester illetményének megállapításárólHatályon kívül
2/2017 (01.26.)a 2017. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásáról hozott 230/2016. (XII.15.) határozat 4.pontjának módosításáról
1/2017 (01.26.)a polgármester illetményének megállapításáról