ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
288/2014 (12.18.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 177. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási munkálataihoz való hozzájárulásról
287/2014 (12.18.)a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres nevelési intézménybe járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működtetéséről
286/2014 (12.18.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. támogatásáról
285/2014 (12.18.)a Sajógyöngye Népdalkör támogatási kérelmének elbírálásáról
284/2014 (12.18.)a 195/2014 (IX.25.) határozat módosításáról
283/2014 (12.18.)a Sajószentpéteri Városgondnokság kéményseprő-ipari eszközeinek értékesítésérőlMelléklet
282/2014 (12.18.)a VI. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére vonatkozó feladat-ellátási megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
281/2014 (12.18.)a Sajószentpéter, Kossuth út 187. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozataláról
280/2014 (12.18.)az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezésére
279/2014 (12.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
278/2014 (12.18.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosításárólHatályon kívül helyezte:
206/2015 (11.19.)
Melléklet
277/2014 (12.18.)az Állami Számvevőszék utóvizsgálatának megállapításai, javaslatai alapján szükséges intézkedések megtételéről
276/2014 (12.18.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
73/2015 (04.23.)
Melléklet
275/2014 (12.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
272/2014 (11.20.)a polgármester jutalmazásáról
271/2014 (11.20.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsába delegált tag helyettesítésérőlHatályon kívül helyezte:
248/2019 (10.30.)
270/2014 (11.20.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás és az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsába delegált tag helyettesítésérőlHatályon kívül helyezte:
244/2019 (10.30.)
269/2014 (11.20.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsába delegált tagrólHatályon kívül helyezte:
247/2019 (10.30.)
268/2014 (11.20.)a Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsába delegált tagról
267/2014 (11.20.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált tagrólHatályon kívül helyezte:
243/2019 (10.30.)
266/2014 (11.20.)a 2015. évben induló közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásáraHatályon kívül helyezte:
7/2015 (01.29.)
Melléklet
265/2014 (11.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2014. I-III. negyedéves pénzügyi teljesüléséről
264/2014 (11.20.)az adórendeletek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
243/2019 (10.30.)
263/2014 (11.20.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül helyezte:
97/2016 (05.26.)
Melléklet
262/2014 (11.20.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésérőlMelléklet
261/2014 (11.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési ütemtervének elfogadásáról
260/2014 (11.20.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólSajószentpéterHatályon kívül helyezte:
24/2017 (01.26.)
Melléklet
259/2014 (11.20.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
23/2017 (01.26.)
Melléklet
258/2014 (11.20.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
22/2017 (01.26.)
Melléklet
257/2014 (11.20.)az Új Esély Oktatási Központ 008-as Telephelye iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásának biztosításárólMelléklet
256/2014 (11.20.)a VI. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetéséről és a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
157/2017 (08.24.)
Melléklet
255/2014 (11.20.)az urnafülke (kolumbárium) egyszeri megváltási és újraváltási díjainak módosításárólMelléklet
254/2014 (11.20.)a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérőlMelléklet
253/2014 (11.20.)Sajószentpéter, Ibolya telep 1576/5 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
252/2014 (11.20.)a Sajószentpéter, Élmunkás út 2. szám alatti 912/8 hrsz-ú ingatlanon építésére alkalmas telkek kialakításáról
251/2014 (11.20.)Sajószentpéter város közigazgatási határán belül közterület-felügyeleti rendszer működtetéséről
250/2014 (11.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
249/2014 (11.20.)a Sajószentpéteri Városi Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
248/2014 (11.20.)Sajószentpéter Város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elkészíttetéséről
247/2014 (11.20.)a Sajószentpéter Kossuth u 187. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségbe bérlőtárs befogadásáról
246/2014 (11.20.)a Sajószentpéter, Móra F. u. 42. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz való hozzájárulásról
245/2014 (11.20.)a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás egyes felújítási munkálataihoz szükséges forrás biztosításáról
244/2014 (11.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójárólMelléklet
243/2014 (11.20.)a Településszerkezeti Tervről szóló 194/2004.(X.14.) határozat módosításárólMelléklet
239/2014 (11.11.)Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Szepesi Gusztáv Városi Stadion épületrészében 1 db új hőlégbefúvó berendezés beszerzéséhez és beépítéséhez forrás biztosításáról
238/2014 (11.11.)a képviselő-testület véleményéről a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs állományába körzeti megbízott kinevezéséhez
237/2014 (11.11.)a képviselői feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök beszerzéséről szóló 208/2014.(X.22.) határozat visszavonásáról
236/2014 (11.11.)a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 27/2004.(IX.07.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának előkészítéséről
235/2014 (11.11.)a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának előkészítéséről
234/2014 (10.22.)a Dryvit pályázat 2014” című projektjavaslat benyújtásáról
233/2014 (10.22.)az alpolgármester illetményének megállapításárólHatályon kívül helyezte:
3/2017 (01.26.)
232/2014 (10.22.)a polgármester illetményének megállapításárólHatályon kívül helyezte:
2/2017 (01.26.)
212/2014 (10.22.)Molnár András Szavazatszámláló Bizottság tagjává történő megválasztásáról
211/2014 (10.22.)Balla Albert Szavazatszámláló Bizottság tagjává történő megválasztásáról
210/2014 (10.22.)Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztásáról
209/2014 (10.22.)a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. , 3. és 4. függelékeinek jóváhagyásárólMelléklet
208/2014 (10.22.)a képviselői feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök beszerzésérőlHatályon kívül helyezte:
237/2014 (11.11.)
207/2014 (09.25.)Sajószentpéter, Kossuth út 127. sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról
206/2014 (09.25.)a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt 4 éves munkájárólszóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
205/2014 (09.25.)a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt 4 éves munkájárólszóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
204/2014 (09.25.)a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt 4 éves munkájárólszóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
203/2014 (09.25.)a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 4 éves munkájáról
202/2014 (09.25.)a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 4 éves munkájáról
201/2014 (09.25.)a Közoktatási, Kulturális, Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010-2014. évben végzett munkájáról
200/2014 (09.25.)a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 2010-2014. évben végzett munkájáról
199/2014 (09.25.)az Építési, Fejlesztési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság 2010-2014. évben végzett munkájáról
198/2014 (09.25.)beszámoló az alpolgármester 4 éves munkájáról
197/2014 (09.25.)beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010-2014. évi munkájáról
196/2014 (09.25.)meghatalmazás az ÉRV Zrt. részére Gördülő Fejlesztési Terv benyújtásához
195/2014 (09.25.)a Sajószentpéteri Városi Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
194/2014 (09.25.)a Sajószentpéter 1576/5 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
193/2014 (09.25.)a Sajószentpéter, Kossuth út 181. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozataláról
192/2014 (09.25.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 177. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
191/2014 (09.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosításárólMelléklet
190/2014 (09.25.)előzetes befogadói nyilatkozat megadásáról
189/2014 (09.25.)a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozásról
188/2014 (09.25.)a 2014. évi nyári gyermekétkeztetés állami támogatásának elszámolásáról
187/2014 (09.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
186/2014 (09.25.)Sajószentpéter város közterületei elnevezésének rendelet függelékeként történő kezelésérőlMelléklet
180/2014 (09.11.)a 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
181/2014 (08.28.)az Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban című KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázat benyújtásáról
179/2014 (08.28.)Sajószentpéter Város Településrendezési Terv módosítás egyszerűsített véleményezési szakaszában beérkezett véleményekés az azokra adott tervezői válasz elfogadásárólMelléklet
178/2014 (08.28.)a Sajószentpéteri Városgondnokság épületének elektromos rekonstrukciójához forrás biztosításáról
177/2014 (08.28.)a Sajószentpéteri Városgondnokság felhalmozási forrása felhasználásának módosításáról
176/2014 (08.28.)Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének felülvizsgálatára, új Településfejlesztési Koncepció készítésének tervezéséhez szükséges forrás biztosításáról
175/2014 (08.28.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2014. I. félévi pénzügyi teljesüléséről
174/2014 (08.28.)a 2014. évi II. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
173/2014 (08.28.)Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosításáról
172/2014 (08.28.)a Lévay-ház villámvédelmi tervének elkészíttetéséhez forrás biztosításáról
171/2014 (08.28.)a Sajószentpéteri Városi Sportegyesület sportlétesítmény használat iránti kérelmérőlHatályon kívül helyezte:
132/2015 (07.30.)
170/2014 (08.28.)a Sajószentpéter, Tárna u. 13. II. lh. Fsz/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás gázkonvektorának cseréjéhez szükséges forrás biztosításáról
169/2014 (08.28.)a Sajószentpéter külterület 081/86/F hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
168/2014 (08.28.)behajthatatlan díjhátralékok törlésérőlMelléklet
167/2014 (08.28.)a Sajószentpéter, Móra F. u. 42. I/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról
166/2014 (08.28.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásáról
165/2014 (08.28.)a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazotti létszámának átcsoportosításárólMelléklet
164/2014 (08.28.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatainak benyújtására a Nemzeti Kulturális Alaphoz
163/2014 (08.28.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
162/2014 (08.28.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízásáról
161/2014 (08.28.)a Támogató Szolgálat 2015. évi működtetéséről
153/2014 (08.11.)aszfaltozáshoz, csapadékvíz elvezetés tervezéséhez és kivitelezéséhez forrás biztosításáról
152/2014 (08.11.)a Sajószentpéter, Bányász utca 2. 1. lh. ¼. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás erkélyének felújításához szükséges forrás biztosításáról
151/2014 (08.11.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
224/2015 (12.15.)
Melléklet
150/2014 (07.17.)a 2014. II. félévében induló kistérségi startmunka közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásárólMelléklet
149/2014 (07.17.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis Utcai Tagóvodájának tetőfelújításához forrás biztosításáról
148/2014 (07.17.)a 125/2014.(V.22.) határozat hatályon kívül helyezéséről
147/2014 (07.07.)új eljárás lefolytatásához polgármester felhatalmazásáról
146/2014 (07.07.)az Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban című KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázat benyújtásárólHatályon kívül helyezte:
181/2014 (08.28.)
145/2014 (06.25.)a 925/116 hrsz-ú ingatlan használati jogárólHatályon kívül helyezte:
47/2016 (03.24.)
144/2014 (06.25.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadásárólMelléklet
143/2014 (06.19.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
142/2014 (06.19.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladat-ellátási kötelezettségének teljesítésére vonatkozó adatszolgáltatásról
141/2014 (06.19.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
140/2014 (06.19.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Alapító okiratának kiadásárólHatályon kívül helyezte:
40/2015 (03.19.)
Melléklet
139/2014 (06.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
138/2014 (06.19.)a Kristály Étterem ivóvízhálózatának rekonstrukciójáhozforrás biztosításáról
137/2014 (06.19.)a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás átminősítésérőlMelléklet
136/2014 (06.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
199/2016 (10.27.)
Melléklet
135/2014 (06.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
134/2014 (06.19.)a szociális földprogram végrehajtásához biztosított földterületek használatáról
133/2014 (06.19.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
132/2014 (06.19.)közterület elnevezéséről
128/2014 (05.22.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 155. sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség telephelyként történő bejegyzésének engedélyezéséről
127/2014 (05.22.)a Sajószentpéter, belterület 5011 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásról
126/2014 (05.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvodájába térfigyelő kamerás rendszer telepítéséhez forrás biztosításáról
125/2014 (05.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis Utcai Tagóvodájának felújításához forrás biztosításárólHatályon kívül helyezte:
148/2014 (07.17.)
124/2014 (05.22.)a 2014/2015. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában vezetői megbízások engedélyezéséről
123/2014 (05.22.)a 2014/2015. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
122/2014 (05.22.)a 2014/2015. nevelési évben Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásárólMelléklet
121/2014 (05.22.)a fül-orr-gége szakrendelés működtetésérőlMelléklet
120/2014 (05.22.)a fogorvosi szolgálatok működtetésérőlMelléklet
119/2014 (05.22.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
178/2015 (10.22.)
Melléklet
118/2014 (05.22.)az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadásárólMelléklet
117/2014 (05.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajó Televízió Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés elfogadásárólMelléklet
116/2014 (05.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés elfogadásárólMelléklet
115/2014 (05.22.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításárólMelléklet
114/2014 (05.22.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére vonatkozó döntésről
113/2014 (05.22.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításárólMelléklet
112/2014 (05.22.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére vonatkozó döntésről
111/2014 (05.22.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft 2013. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2014. évi üzleti terv elfogadásáról
110/2014 (05.22.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2013. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és 2014. évi üzleti terv elfogadásáról
109/2014 (05.22.)az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás felhagyásáról
104/2014 (05.22.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény 2013. évi szakmai munkájárólszóló beszámoló elfogadásáról
103/2014 (05.22.)a Sajószentpéteri Polgárőrség (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület) 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
102/2014 (05.22.)Polgármesteri Dicséret kitüntető díjhoz forrás biztosításáról
101/2014 (05.22.)a Sajószentpéteri Rendőrőrs 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
100/2014 (04.30.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 155. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási munkálatainak engedélyezéséről
99/2014 (04.30.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi felhívásról
98/2014 (04.30.)a 2014. évi I. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
97/2014 (04.30.)a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
96/2014 (04.30.)Sajószentpéter Város új Településfejlesztési Koncepciójának készítéséről, valamint a Településrendezési Terv felülvizsgálatáról
95/2014 (04.30.)a 155/2013. (VIII.29.) határozat módosításáról
94/2014 (04.30.)a Kossuth u. 191. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás nyílászáróinak cseréjéhez szükséges forrás biztosításáról
93/2014 (04.30.)a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lph. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálatainak engedélyezéséről
92/2014 (04.30.)a Sport u. 9. 2/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújításához szükséges forrás biztosításáról
91/2014 (04.30.)a Sajószentpéteri Városgondnokság és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek közötti Együttműködési megállapodás” felülvizsgálatáraHatályon kívül helyezte:
68/2017 (04.27.)
Melléklet
90/2014 (04.30.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatának a Nemzeti Kulturális Alaphoz történő benyújtásáról
89/2014 (04.30.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda bútor beszerzéséhez forrás biztosításáról
88/2014 (04.30.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda IPR-14 pályázat benyújtásáról
87/2014 (04.30.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda IPR-13 pályázat benyújtásáról
86/2014 (04.30.)a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatáról
85/2014 (04.30.)a fül-orr-gége szakrendelés működtetésérőlMelléklet
84/2014 (04.30.)a VI. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésérőlMelléklet
83/2014 (04.30.)a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
82/2014 (04.30.)az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásárólMelléklet
81/2014 (04.30.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi maradványának felosztásárólMelléklet
80/2014 (04.30.)felújítási és beruházási feladatokhoz forrás biztosításáról
76/2014 (03.20.)a Sajószentpéter Kossuth u 181. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségbe bérlőtárs befogadásáról
75/2014 (03.20.)a szociális földprogram végrehajtásáról szóló szervezeti és működési szabályzat elfogadásárólMelléklet
74/2014 (03.20.)a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás elfogadásárólMelléklet
73/2014 (03.20.)szociális földprogram végrehajtásához szükséges földterület biztosításárólHatályon kívül helyezte:
134/2014 (06.19.)
72/2014 (03.20.)a 37/2014. (II.27.) határozat módosításáról
71/2014 (03.20.)a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
70/2014 (03.20.)önkormányzati tulajdonban lévő lakásokban élők biztonságának növeléséről
69/2014 (03.20.)a 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
68/2014 (03.20.)a sajószentpéteri 0104/6 hrsz-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetéséről
67/2014 (03.20.)a Sport u. 9. fsz/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás nyílászáróinak cseréjéhez szükséges forrás biztosításáról
66/2014 (03.20.)a Sajószentpéter, Tárna u. 9. II. lh. 4/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás hasznosítására vonatkozó döntés elnapolásáról
65/2014 (03.20.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatainak a Nemzeti Kulturális Alaphoz történő benyújtásáról
64/2014 (03.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMelléklet
63/2014 (03.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat I. féléves munkatervének módosításáról
62/2014 (03.20.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi felhívásról
61/2014 (03.20.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
157/2017 (08.24.)
Melléklet
60/2014 (03.20.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
201/2017 (11.23.)
Melléklet
59/2014 (03.20.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaSzervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
175/2016 (09.22.)
Melléklet
58/2014 (03.20.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
58/2014 (03.20.)
Melléklet
57/2014 (03.20.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
276/2014 (12.18.)
Melléklet
56/2014 (03.20.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban álláshely átcsoportosításának engedélyezéséről
55/2014 (03.20.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának meghatározásáról
50/2014 (02.27.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
49/2014 (02.27.)a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
48/2014 (02.27.)testvér-települési kapcsolatok erősítésének támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
47/2014 (02.27.)a helyi önkormányzatok részére biztosított 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra történő pályázat benyújtásáról
46/2014 (02.27.)Sajószentpéter város 2014. évi feladatellátásához kapcsolódó hulladékok elszállításához és ártalmatlanításához forrás biztosításáról
45/2014 (02.27.)a Sajószentpéter, Semmelwies u. A. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
44/2014 (02.27.)a Sajószentpéter, Semmelweis A. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére
43/2014 (02.27.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 187. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljáraHatályon kívül
42/2014 (02.27.)a Kristály Étterem épületvillamossági rekonstrukciója I. ütemének tervezéséhez forrásbiztosításáról
41/2014 (02.27.)Sajószentpéter város közigazgatási területén lévő közterületi játszótéri eszközök időszakos ellenőrzéséhez és tanúsításához forrás biztosításáról
40/2014 (02.27.)a Sajószentpéter, Bükkalja utca 1. szám alatt elhelyezkedő lakóépület melletti kémény bontásához forrás biztosításáról
39/2014 (02.27.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal informatikai stratégiájának elkészítéséhez forrás biztosításáról
38/2014 (02.27.)hozzájárulás a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája fűtőberendezéseinek cseréjéhez
37/2014 (02.27.)Sajószentpéter város Településrendezési Tervének módosításáról
36/2014 (02.27.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Alapító okiratának kiadásárólHatályon kívül helyezte:
43/2015 (03.19.)
Melléklet
35/2014 (02.27.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító okiratának kiadásárólMelléklet
34/2014 (02.27.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Alapító okiratának kiadásárólHatályon kívül helyezte:
42/2015 (03.19.)
Melléklet
33/2014 (02.27.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának kiadásárólHatályon kívül helyezte:
41/2015 (03.19.)
Melléklet
32/2014 (02.27.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Alapító okiratának kiadásárólHatályon kívül helyezte:
140/2014 (06.19.)
Melléklet
31/2014 (02.27.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának kiadásárólHatályon kívül helyezte:
39/2015 (03.19.)
Melléklet
30/2014 (02.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételei három éves alakulásának bemutatásáról
29/2014 (02.27.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak fizetendő vagyoni hozzájárulásról
20/2014 (02.12.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvoda épületének felújításához szükséges önkormányzati saját forrás biztosításáról
19/2014 (01.23.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló haszonkölcsön szerződés és a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az Esély Európában Integrációs Egyesülettel fennálló bérleti szerződés módosítMelléklet
18/2014 (01.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi I. féléves munkatervének módosításáról
17/2014 (01.23.)a 2013. évi IV. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
16/2014 (01.23.)az óvoda 2014. évi nyári zárva tartási rendjéről
15/2014 (01.23.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
14/2014 (01.23.)a 155/2013. (VIII.29.) határozat módosításáról
13/2014 (01.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatásárólMelléklet
12/2014 (01.23.)a Tárna u. 13. II. lph. 4/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás egyes felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
11/2014 (01.23.)zártkerti ingatlanok bérbeadásáról
10/2014 (01.23.)a sajószentpéteri 143 hrsz-ú ravatalozó állagmegóvási-karbantartási munkáihoz forrás biztosításáról
9/2014 (01.23.)a Lévay József Városi Könyvtár nyitva-tartási rendjéről
8/2014 (01.23.)a Városgondnokság szervezeti egységei létszámának meghatározásárólMelléklet
7/2014 (01.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságkonszolidációjáról
6/2014 (01.23.)a 2014. évi kistérségi startmunka mintaprogramok keretében megvalósuló közfoglalkoztatást támogató kérelmek benyújtásárólMelléklet
5/2014 (01.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásárólMelléklet
4/2014 (01.23.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
259/2014 (11.20.)
Melléklet
3/2014 (01.23.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
258/2014 (11.20.)
Melléklet
2/2014 (01.23.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
260/2014 (11.20.)
Melléklet