ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
235/2016 (12.15.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
234/2016 (12.15.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda és a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról
233/2016 (12.15.)a Sajó Televíziónak megállapított támogatás növeléséről
232/2016 (12.15.)az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmének elbírálásáról
231/2016 (12.15.)Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásárólMelléklet
230/2016 (12.15.)a 2017. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásárólMelléklet
229/2016 (12.15.)az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezéséről
228/2016 (12.15.)az Interreg V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program keretében benyújtott pályázat módosításáról
223/2016 (11.24.)a Sajószentpéter-Berente összekötő úton 0+795 és 0+849 szelvények között 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezéséhez hozzájárulás megadásáról
222/2016 (11.24.)az EFOP-3.3.2-16 kódszámú Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című felhívásra pályázat benyújtásáról
221/2016 (11.24.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése I-III. negyedéves pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
220/2016 (11.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
219/2016 (11.24.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról
218/2016 (11.24.)a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérőlMelléklet
217/2016 (11.24.)államháztartáson kívüli forrás átvételéről
216/2016 (11.24.)a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres nevelési intézménybe járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működéséről
215/2016 (11.24.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésérőlMelléklet
214/2016 (11.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
208/2016 (10.27.)a Polgármesteri Hivatal költségvetésében átcsoportosítás jóváhagyásáról
207/2016 (10.27.)a 2016. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
206/2016 (10.27.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
205/2016 (10.27.)az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról
204/2016 (10.27.)a Sajószentpéter, Hunyadi utca 2. szám alatti ingatlan használatba adásáról szóló 102/2016. (V.26.) határozat visszavonásáról és az ingatlan hasznosításáról
203/2016 (10.27.)a Sajószentpéter, zártkerti 3077 helyrajzi számú ingatlanon kilátó létesítéséhez előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
202/2016 (10.27.)a Sajószentpéter, Kossuth út 127. szám alatti bérlemény homlokzatának átalakítási munkáihoz tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
201/2016 (10.27.)a Sajószentpéter külterületi és zártkerti út” megjelölésű ingatlanok nevének meghatározásárólMelléklet
200/2016 (10.27.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre kijelölt intézmények hasznosításának módosításáról
199/2016 (10.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
161/2018 (10.25.)
Melléklet
198/2016 (10.27.)a Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyásárólMelléklet
191/2016 (10.24.)az Interreg V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program keretében pályázat benyújtásárólHatályon kívül helyezte:
228/2016 (12.15.)
190/2016 (09.22.)a Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálatról
189/2016 (09.22.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó véleményezési eljárás lezárásáról
188/2016 (09.22.)a TOP-2.1.2-15 kódszámú Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
187/2016 (09.22.)a III. sz. fogorvosi szolgálat működtetéséről
186/2016 (09.22.)a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról
185/2016 (09.22.)az Ózdi Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolája iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásának biztosításárólMelléklet
184/2016 (09.22.)Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan hasznosításáról
183/2016 (09.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és Sajókápolna Község Önkormányzata között a fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyásárólMelléklet
182/2016 (09.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és Sajólászlófalva Község Önkormányzata között a fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyásárólMelléklet
181/2016 (09.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és Kondó Község Önkormányzata között a fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyásárólMelléklet
180/2016 (09.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és Alacska Község Önkormányzat között az egészségügyi alapellátásokra vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyásárólMelléklet
179/2016 (09.22.)az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" vonatkozó támogató okirat módosítási kérelmének benyújtásáról
178/2016 (09.22.)a 2016. évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági program elem keretében vásárolt faaprító gép üzembentartójának kijelöléséről
177/2016 (09.22.)a Sajószentpéter, 2779 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanra vonatkozó kérelem elbírálásáról
176/2016 (09.22.)a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatáról
175/2016 (09.22.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül helyezte:
165/2018 (10.25.)
Melléklet
174/2016 (09.22.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési SzabályzatánakmódosításárólMelléklet
173/2016 (09.22.)az ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetés négy munkaszüneti napra történő megszervezéséről
172/2016 (09.22.)az ingyenes őszi és téli szünidei gyermekétkeztetés tíz munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
171/2016 (09.22.)az ingyenes őszi és téli szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának meghatározásáról
170/2016 (09.22.)Sajószentpéter 930/1 helyrajzi számú sportpályán megvalósítandó műfüves sportpálya építésére jóváhagyott forrás visszavezetéséről
166/2016 (09.01.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság támogatási kérelmének elbírálásáról
165/2016 (09.01.)a szennyvízcsatorna rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési tervének elfogadásárólMelléklet
164/2016 (09.01.)Sajószentpéter, Harica utca 1. szám alatti 441 helyrajzi számú ingatlanon található melléképület bontására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
163/2016 (09.01.)költségvetés készítő program beszerzéséhez forrás biztosításáról
162/2016 (09.01.)a Sajószentpéter, Péch A. u. 12. I. lh. 2/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
161/2016 (09.01.)az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó támogató okirat módosítási kérelmének benyújtásárólHatályon kívül helyezte:
179/2016 (09.22.)
157/2016 (08.25.)szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről
156/2016 (08.25.)testvérvárosi találkozó programjához forrás biztosításáról
155/2016 (08.25.)a 2016. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
154/2016 (08.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról
153/2016 (08.25.)az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő együttműködési keretmegállapodásmegkötésérőlMelléklet
152/2016 (08.25.)a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 2952/14 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
151/2016 (08.25.)a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
150/2016 (08.25.)Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervében és Helyi Építési Szabályzatában szabályozási övezetek módosításáról
147/2016 (07.27.)a Sajószentpéter, Sport utca 9. 3/2. szám alatti ingatlanra vonatkozóan létrejött adásvételi szerződés jóváhagyásáról
146/2016 (07.27.)a Sajószentpéter, 1811/12 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból az 1814 és 1811/9 hrsz-ú ingatlanokközötti területrész elidegenítéséről
145/2016 (07.27.)pályázat benyújtásáról a TOP-2.1.1-15 kódszámúBarnamezős területek rehabilitációja című pályázati felhívásról
144/2016 (07.27.)a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételről
143/2016 (07.27.)Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének elfogadásárólMelléklet
140/2016 (07.07.)a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének módosításárólMelléklet
139/2016 (07.07.)a Sajószentpéter, Gedely u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségbe bérlőtárs befogadásáról
138/2016 (07.07.)a Sajószentpéter, Bányász u. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségbe bérlőtárs befogadásáról
137/2016 (07.07.)hűtési rendszer kialakításához forrás biztosításáról
136/2016 (07.07.)a helyi önkormányzatok részére biztosított 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről
135/2016 (07.07.)a TOP-3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat módosításáról
134/2016 (06.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzatnak a 652000 kódszámú vadászterület tulajdonosi közösségében való képviseletérőlMelléklet
133/2016 (06.23.)pályázat benyújtásáról a TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretében települési Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv készítése céljából
132/2016 (06.23.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
131/2016 (06.23.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
130/2016 (06.23.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
129/2016 (06.23.)pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16 kódszámú Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázati felhívás keretében
128/2016 (06.23.)a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 2952/14 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
127/2016 (06.23.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatának benyújtásáról a Nemzeti Kulturális Alaphoz
126/2016 (06.23.)a Sajószentpéter 25509/20 számú OTR állomás rekonstrukciójához tulajdonosi nyilatkozat megadásáról
125/2016 (06.23.)a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport kérelmének elbírálásáról
124/2016 (06.23.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 155. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban légkondicionáló berendezés beszereléséhez történő hozzájárulásáról
123/2016 (06.23.)a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról
122/2016 (06.23.)a Sajószentpéter, Gedely utca 3. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
121/2016 (06.23.)a Sajószentpéter, Bányász út 6. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
120/2016 (06.23.)az Önkormányzati étkeztetési feltételek támogatására”kiírt pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról
119/2016 (06.23.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának kiadásárólMelléklet
118/2016 (06.23.)a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
117/2016 (06.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
116/2016 (06.23.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/52-53/2016. számú javaslatáról
115/2016 (06.23.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak aPénzügyi, Közbeszerzési és Fejlesztési Bizottság jogszerű működésével kapcsolatos javaslatáról
114/2016 (06.23.)a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól szóló 23/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet függelékének módosításárólMelléklet
19/2016 (06.23.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának kiadásáról
109/2016 (05.26.)Sajószentpéter, Somogyi Béla utca 9. szám alatti 1699 helyrajzi számú ingatlanon található épületrész használatba adásáról
108/2016 (05.26.)a TOP-3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáraHatályon kívül helyezte:
135/2016 (07.07.)
107/2016 (05.26.)a TOP-3.2.2-15 kódszámú Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című pályázati felhívásra történő pályázat benyú
106/2016 (05.26.)Sajószentpéter, Élmunkás utca 2. szám alatti 912/8 helyrajzi számú ingatlanon található épület bontására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
105/2016 (05.26.)pályázat benyújtásáról az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírásra
104/2016 (05.26.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatának benyújtásáról a Nemzeti Tehetség Programhoz
103/2016 (05.26.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatának benyújtásáról a Nemzeti Kulturális Alaphoz
102/2016 (05.26.)Sajószentpéter, Hunyadi utca 2. szám alatti ingatlan használatba adásárólHatályon kívül helyezte:
204/2016 (10.27.)
101/2016 (05.26.)a KONTGÉP-BAU Kft. villamos energia ellátásához tulajdonosi nyilatkozat megadásáról
100/2016 (05.26.)Sajószentpéter 25504 azonosítójú OTR állomás rekonstrukciójához tulajdonosinyilatkozat megadásáról
99/2016 (05.26.)a Sajószentpéter, Bocskai u. 13. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
98/2016 (05.26.)a Sajószentpéteri Városgondnokság GNL-603 forgalmi rendszámú kisteher – gépjárművének értékesítéséről
97/2016 (05.26.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül helyezte:
20/2017 (01.26.)
Melléklet
96/2016 (05.26.)a 2016/2017-es nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazotti létszámárólMelléklet
95/2016 (05.26.)a 2016/2017-es nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
94/2016 (05.26.)a 2016/2017-es nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásárólMelléklet
93/2016 (05.26.)a Sajószentpéter, Petőfi u. 8. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás konyhaszekrény cseréjéről
92/2016 (05.26.)Sajószentpéter külterület 4539 és 4548 hrsz. alatti mezőgazdasági ingatlanok értékesítéséről
91/2016 (05.26.)az Élmunkás utca elnevezésének megváltoztatásáról
90/2016 (05.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadásárólMelléklet
89/2016 (05.26.)az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés jogosulti körének a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakra történő kiterjesztéséről
88/2016 (05.26.)az iskolai nyári szünidei gyermekfelügyelet megszervezésével kapcsolatos döntések meghozataláról
87/2016 (05.26.)a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
83/2016 (05.26.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény a 2015. évi szakmai munkájának eredményességéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
82/2016 (05.26.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft 2015. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2016. évi üzleti terv elfogadásáról
81/2016 (05.26.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és 2016. évi üzleti terv elfogadásáról
80/2016 (05.26.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
79/2016 (05.26.)a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonságérdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Sajószentpéter városban 2015. évről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
78/2016 (04.21.)a 1709/5-1709/26. hrsz-ú Semmelweis úti garázstelkek (22 db) értékesítéséreMelléklet
77/2016 (04.21.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés engedélyezéséről
76/2016 (04.21.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 155. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló 162/2015. (IX.24.) határozat módosításáról
75/2016 (04.21.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 185. 4. em. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás homlokzati nyílászáróinak cseréjéhez forrás biztosításáról
74/2016 (04.21.)a Sajószentpéteri Városgondnokság kisteher–gépjárművének értékesítésérőlHatályon kívül helyezte:
98/2016 (05.26.)
73/2016 (04.21.)a Sajószentpéteri Városgondnokság engedélyezett álláshelyeinek módosításáról
72/2016 (04.21.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
71/2016 (04.21.)a településrendezési eszközökhöz készült környezeti vizsgálat megfelelőségéről
70/2016 (04.21.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközei véleményezési eljárásának lezárásáról
69/2016 (04.21.)a 2016. év I. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
68/2016 (04.21.)a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
67/2016 (04.21.)pályázat benyújtásáról a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívás keretében tervezett közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztésre
66/2016 (04.21.)közétkeztetési feladatellátáshoz szükségeskishaszon gépjármű beszerzéséhez forrás biztosításáról
65/2016 (04.21.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolájában büfé üzemeltetéshez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
64/2016 (04.21.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 185. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
63/2016 (04.21.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 185. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének megszüntetéséről
62/2016 (04.21.)a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
61/2016 (04.21.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosításárólHatályon kívül helyezte:
20/2018 (02.22.)
Melléklet
60/2016 (04.21.)a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
59/2016 (04.21.)a Polgármesteri Dicséret kitüntető díjjal járó pénzjutalom összegének emeléséhez forrás biztosításáról
58/2016 (04.21.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi maradványának felosztásárólMelléklet
47/2016 (03.24.)a 925/116 hrsz-ú ingatlan használati jogáról
46/2016 (03.24.)a Kossuth u. 156. számú ingatlan Bocskai utca felőli kapubejárójának kialakításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
45/2016 (03.24.)a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról
44/2016 (03.24.)a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról
43/2016 (03.24.)a Pálóczy u. 1. és Kossuth u. 8. közötti ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
42/2016 (03.24.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út. 197. szám alatti épület villanyszerelési felújítási munkáihozforrás biztosításáról
41/2016 (03.24.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
40/2016 (03.24.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 181. sz. 1711/3/A/77 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú,nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének megszüntetéséről és újbóli bérbeadásáról
39/2016 (03.24.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
157/2017 (08.24.)
Melléklet
38/2016 (03.24.)a II. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről
37/2016 (03.24.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának felülvizsgálatárólMelléklet
36/2016 (03.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMelléklet
35/2016 (02.25.)a Sajószentpéter, Hegyalja úti területek földhasznosítási tervének elkészítéséhez forrás biztosításáról
34/2016 (02.25.)a Sajószentpéter, Kossuth út 179. sz. alatti ingatlan beruházási és felújítási munkák kivitelezésének elfogadásáról
33/2016 (02.25.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
32/2016 (02.25.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
31/2016 (02.25.)a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
30/2016 (02.25.)a Sajószentpéter, Hunyadi utca 10. sz. alatti ingatlan tulajdoni hányadának átruházására irányuló felajánlásról
29/2016 (02.25.)a Kossuth Lajos utca 37-41. számú ingatlanok közötti ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
28/2016 (02.25.)a Sajószentpéteri Városgondnokság kisteher–gépjárművének értékesítésérőlHatályon kívül helyezte:
74/2016 (04.21.)
27/2016 (02.25.)pályázat benyújtásáról Sajószentpéter város közlekedésbiztonsági fejlesztésére a TOP- 3.1.1-15 kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás keretében
26/2016 (02.25.)pályázat benyújtásáról Sajószentpéter város kerékpárút hálózatának bővítésére a TOP-3.1.1-15 kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás keretében
25/2016 (02.25.)pályázat benyújtásáról Sajószentpéter város vízelvezető hálózatának fejlesztésére a TOP- 2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívás keretében
22/2016 (01.28.)a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres nevelési intézménybe való járását megkönnyítő szerződéses buszjárathoz kapcsolódó eseti kiegészítő megrendelésről
21/2016 (01.28.)a 2015. évi IV. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
20/2016 (01.28.)a járdafelújítások fontossági sorrendjének megállapításárólMelléklet
19/2016 (01.28.)a Kossuth Lajos és Ady Endre utcákat összekötő ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
18/2016 (01.28.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 179. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségbérbeadásáról
17/2016 (01.28.)a Sajószentpéter, Kossuth u. 179. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének megszüntetéséről
16/2016 (01.28.)felhatalmazás telekalakítási eljárások megindításáról
15/2016 (01.28.)egyes önkormányzati tulajdonú területek szabályozására vonatkozó fejlesztési javaslatok jóváhagyásáról
14/2016 (01.28.)a Sajószentpéter, Kálvin tér 16. szám alatti 2188 helyrajzi számú ingatlan használatának biztosításáról
13/2016 (01.28.)az óvoda 2016. évi nyári zárva tartási rendjérőlMelléklet
12/2016 (01.28.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
11/2016 (01.28.)a 204/2015.(XI.19.) határozat módosításárólMelléklet
10/2016 (01.28.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
24/2017 (01.26.)
Melléklet
9/2016 (01.28.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
23/2017 (01.26.)
Melléklet
8/2016 (01.28.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
22/2017 (01.26.)
Melléklet
7/2016 (01.28.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 3. és 4. függelékének felülvizsgálatárólMelléklet
6/2016 (01.28.)Sajószentpéteri Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezésével kapcsolatosfeladatról
5/2016 (01.28.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásárólMelléklet