ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
434/2021 (12.16.)az ipari területhez csatlakozó csomópont kiépítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról (zárt ülésen hozott döntés)
433/2021 (12.16.)a 260. számú Sajószentpéter-Berente elkerülő főút 15+ 392 km szelvényben NA 400-as ivóvízvezeték kiváltásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
432/2021 (12.16.)közterületi hulladékgyűjtő edényzetek beszerzéséhez és telepítéséhez szükséges forrás biztosításáról
431/2021 (12.16.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
430/2021 (12.16.)a TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
429/2021 (12.16.)támogatási kérelem benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések” című felhívás keretén belül Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések főtevékenységre
428/2021 (12.16.)támogatási kérelem benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések” című felhívás keretén belül Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése főtevékenységre
427/2021 (12.16.)támogatási kérelem benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések” című felhívás keretén belül Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) főtevékenységre
426/2021 (12.16.)a Z-36 Postagalambsport Egyesület részére ingatlan térítésmentes használatba adásáról
425/2021 (12.16.)a Sajószentpéter, Hazafias utca 24. szám alatti 1122 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom megszüntetéséről
424/2021 (12.16.)az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezéséről
423/2021 (12.16.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
422/2021 (12.16.)a Sajószentpéter, Hunyadi u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
421/2021 (12.16.)a 260. számú főút Sajószentpéter-Berente elkerülő szakaszán a 27. számú főúti csomópontban létesülő körforgalom által körülzárt területre telepítendő növények gondozásával kapcsolatos döntés meghozataláról
420/2021 (12.16.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és Alacska Község Önkormányzat között a Sajószentpéter I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését érintő megállapodás megszüntetésérőlMelléklet
419/2021 (12.16.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Tagiskolái beiskolázási körzeteinek véleményezéséről
418/2021 (12.16.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
417/2021 (12.16.)a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
416/2021 (12.16.)a GLASS PARK 2022. évi működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről
415/2021 (12.16.)a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi támogatásáról
414/2021 (12.16.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatásáról
413/2021 (12.16.)a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi működtetéséről
412/2021 (12.16.)a 2022. évi önként vállalt feladatokról
411/2021 (12.16.)a 2022. évi felújítási feladatokról
410/2021 (12.16.)az informatikai eszközök és hozzájuk kapcsolódó szoftverek beszerzéséről
409/2021 (12.16.)a zöldterület karbantartásával kapcsolatos feladatok 2022. évi ellátásáról
408/2021 (12.16.)a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megtervezéséről
407/2021 (12.16.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2022. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódó döntésekről
406/2021 (12.16.)az illegális hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról
405/2021 (12.16.)a kóbor ebek befogásáról
404/2021 (12.16.)a 2022. évi intézményi karbantartási feladatokról
403/2021 (12.16.)a 2022. évi kármentesítési monitoring tevékenységekről
402/2021 (12.16.)a 2022. évi dologi kiadásokról
401/2021 (12.16.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi bérrendezéséről
400/2021 (12.16.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről
399/2021 (12.16.)a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottainak 2022. évi bérrendezéséről
398/2021 (12.16.)a polgármester illetményének megállapításáról
397/2021 (12.16.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatáról szóló348/2021. (IX. 23.) határozat módosításárólHatályon kívül helyezte:
175/2022 (10.20.)
Melléklet
396/2021 (11.25.)az időskorúak pénzbeli támogatásának postai úton történő kifizetéséhez szükséges forrás biztosításáról
395/2021 (11.25.)a 2022. évben induló START közfoglalkoztatási programok benyújtásárólMelléklet
394/2021 (11.25.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a Baross Gábor és Kinizsi utca térségét érintő módosításáról
393/2021 (11.25.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2021. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
392/2021 (11.25.)a polgármester jutalmazásáról
391/2021 (11.25.)a 2021. évi és 2022. évi beruházásokhoz forrás biztosításáról
390/2021 (11.25.)a Sajószentpéter, Kossuth út 183. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
389/2021 (11.25.)a Sajószentpéter, Péch Antal u. 12. I.lh. 2/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
388/2021 (11.25.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési SzabályzatánakmódosításárólHatályon kívül helyezte:
16/2024. (01.25.)
Melléklet
387/2021 (11.25.)a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérőlMelléklet
386/2021 (11.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólMelléklet
385/2021 (11.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat helyi adókról szóló önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálatáról
384/2021 (11.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
383/2021 (11.25.)Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításárólMelléklet
382/2021 (11.25.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 4/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
381/2021 (11.25.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
380/2021 (11.04.)a Sajószentpéter VI. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátásáról (zárt ülésen hozott döntés)
379/2021 (11.04.)a TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00054 azonosító számú Városi piac kialakítása Sajószentpéteren című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
378/2021 (11.04.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 167. sz. alatti 1817/2 hrsz-ú ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
377/2021 (11.04.)a Sajószentpéter, Gedely utca 24/A sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
376/2021 (11.04.)a Sajószentpéter, Gyöngyvirág utca 16. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
375/2021 (11.04.)a Sajószentpéter, Attila utca 22. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
374/2021 (11.04.)a 260. sz. Sajószentpéter-Berente elkerülő főút megvalósítása a 26. sz. főút és a 2606. j. összekötő út közötti szakaszán bányaüzemi hírközlő kábel, tartalék védőcső elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
373/2021 (10.21.)a Sajószentpéter, Bükkalja utca páratlan oldalán a 13. és 33. szám alatti ingatlanok közötti járdaszakasz felújításához szükséges forrás biztosításáról
372/2021 (10.21.)a 2021. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
371/2021 (10.21.)a társasházak közgyűlésein Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint tulajdonos általános képviseletéről
370/2021 (10.21.)a társasházak közgyűlésein Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint tulajdonos általános képviseletéről
369/2021 (10.21.)a Sajószentpéter, Sport u. 9. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
368/2021 (10.21.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
367/2021 (10.21.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
366/2021 (10.21.)a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének módosításárólMelléklet
365/2021 (10.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
194/2023 (10.19.)
Melléklet
364/2021 (10.21.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
16/2024. (01.25.)
Melléklet
362./2021 (10.14.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat szabad pénzeszközeinek bankbetétként történő lekötéséről
363/2021 (10.14.)a Sajószentpéteri Városgondnokság behajthatatlan díjhátralékainak törlésérőlMelléklet
361/2021 (10.14.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény járóbeteg-szakellátási kapacitásainak működtetéséről
360/2021 (09.23.)a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
359/2021 (09.23.)a Petőfi Sándor Művelődési ház hőtermelőinek cseréjéhez szükséges gázellátási terv készítéséhez forrás biztosításáról
358/2021 (09.23.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról az olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő táborok szervezése” pályázati kiírásra
357/2021 (09.23.)államháztartáson kívüli forrás átvételéről
356/2021 (09.23.)a Petőfi Sándor utca, Tompa Mihály utca és a Táncsics Mihály utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
355/2021 (09.23.)a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
354/2021 (09.23.)a Sajószentpéter, Kodály Zoltán utca 5100/4 helyrajzi számú ingatlan szennyvízelvezetését szolgáló szennyvízbekötő vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
353/2021 (09.23.)Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásárólMelléklet
352/2021 (09.23.)Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek a 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú mezőgazdasági területeket érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
351/2021 (09.23.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésérőlMelléklet
350/2021 (09.23.)a téli tanítási szünet munkaszüneti napjaira hideg élelmiszercsomag biztosításáról
349/2021 (09.23.)a 2021/2022. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi – szünidei gyermekétkeztetés megszervezésének feltételeiről
348/2021 (09.23.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
175/2022 (10.20.)
Melléklet
347/2021 (08.26.)a járóbeteg szakellátás nem szakorvosi óraszámainak működtetésére és a 327/2021. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről
346/2021 (08.26.)Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek a 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú mezőgazdasági területeket érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatrólHatályon kívül helyezte:
352/2021 (09.23.)
345/2021 (08.26.)a 2021. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóelfogadásárólMelléklet
344/2021 (08.26.)pályázat benyújtásáról a 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
343/2021 (08.26.)a járdafelújítások fontossági sorrendjének megállapításáról
342/2021 (08.26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat műszaki tartalmának bővítéséről
341/2021 (08.26.)a Sajószentpéter, Zsigmond király utca 14. szám alatti 1056 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom megszüntetéséről
340/2021 (08.26.)Sajókápolna, 055/A hrsz-ú ingatlan ivóvízzel történő ellátásáról
339/2021 (08.26.)a Sajószentpéter, Lévay utca 59. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
338/2021 (08.26.)a Sajószentpéter, Lévay utca 8. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
337/2021 (08.26.)a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásárólMelléklet
336/2021 (08.26.)a 2021. évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági program elem keretében vásárolt pótkocsi és gödörfúró üzembentartójának kijelöléséről
335/2021 (08.26.)a Sajószentpéter, belterület 1699 hrsz-ú területen elhelyezett önkormányzati tulajdonban lévő garázs értékesítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
334/2021 (08.26.)a Sajószentpéter, belterület 2329 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
333/2021 (08.26.)a Sajószentpéter, Kossuth út 181. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
332/2021 (08.26.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül helyezte:
9/2024. (01.25.)
Módosította:
161/2022 (09.29.)
Melléklet
331/2021 (08.26.)a Sajószentpéter, Petőfi út 12. 1/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakássalkapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
330/2021 (08.26.)a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
329/2021 (08.26.)a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)Hatályon kívül helyezte:
126/2022 (08.03.)
328/2021 (08.26.)a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
327/2021 (06.24.)a járóbeteg szakellátásról szóló döntés meghozatalárólMódosította:
347/2021 (08.26.)
326/2021 (06.24.)a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás TársulásiTanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
325/2021 (06.24.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
324/2021 (06.24.)a Sajószentpéteri Városgondnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
323/2021 (06.24.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
322/2021 (06.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
321/2021 (06.24.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis Utcai Tagóvodája pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
320/2021 (06.24.)a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
319/2021 (06.24.)légi úton történő kémiai szúnyoggyérítéshez forrás biztosításáról
318/2021 (06.24.)a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 24. sz. alatti 2952/20 helyrajzi számú ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
317/2021 (06.24.)a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 24. szám alatti 2952/20 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
316/2021 (06.24.)a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról
315/2021 (06.24.)a Sajószentpéter, Gedely utca 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
314/2021 (06.24.)a Sajószentpéter, belterület 5004 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
313/2021 (06.24.)a Sajószentpéter, külterület 0111/30 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
312/2021 (06.24.)Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027. (ITS) partnerségielőzetes egyeztetési eljárás lezárásáról
311/2021 (06.24.)Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020. végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásárólMelléklet
301/2021 (06.04.)a PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt keretében a munkaszervezeti feladatok ellátásának meghosszabbításáról
300/2021 (06.04.)a TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
299/2021 (06.04.)a Kossuth Lajos út 149. számú épület homlokzat-felújításához forrás biztosításáról
298/2021 (06.04.)a Sajószentpéter I. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátását érintő döntések meghozataláról
297/2021 (06.04.)a Sajószentpéter, belterület 840/35, 840/36, 840/37, 840/38, 840/39, 840/40 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntés meghozataláról
296/2021 (06.04.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 108. Fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra eső társasházi felújítási költség viseléséről
295/2021 (06.04.)a 260. számú főút Sajószentpéter-Berente elkerülő szakaszának megvalósításával összefüggő ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
294/2021 (06.04.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi I. féléves munkatervének módosításáról
286/2021 (05.31.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításárólMelléklet
285/2021 (05.28.)a 2021/2022. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodábanengedélyezett közalkalmazotti álláshelyekrőlMelléklet
284/2021 (05.28.)a 2021/2022. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
283/2021 (05.28.)a 2021/2022. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásáról
282/2021 (05.27.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételérőlMelléklet
281/2021 (05.27.)a 2020. év IV. negyedév és 2021. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
280/2021 (05.27.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
279/2021 (05.27.)Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
278/2021 (05.27.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
277/2021 (05.27.)a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
276/2021 (05.27.)a Sajószentpéter, Vörösmarty utca 38. szám alatti 850 helyrajzi számú ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
275/2021 (05.27.)a Sajószentpéter, Péch Antal utca 802/1 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
274/2021 (05.27.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és a 2021. évi üzleti terv elfogadásáraMelléklet
273/2021 (05.27.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020 évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és a 2021. évi üzleti terv elfogadásáraMelléklet
272/2021 (05.27.)a 2021. évi természetbeni étkeztetés megszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalárólMelléklet
271/2021 (05.27.)a 2021. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés megszervezésének feltételeirőlMelléklet
270/2021 (05.27.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
269/2021 (05.25.)Sajószentpéter Város Képviselő-testületének Elismerő Plakettje kitüntetés adományozásáról (zárt ülésen hozott döntés)
268/2021 (05.25.)Sajószentpéter Város Közszolgálatért Díj kitüntetés adományozásáról (zárt ülésen hozott döntés)
267/2021 (05.25.)Sajószentpéter Város Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetés adományozásáról (zárt ülésen hozott döntés)
266/2021 (05.25.)Sajószentpéter Város Pedagógiai Díja kitüntetés adományozásáról (zárt ülésen hozott döntés)
265/2021 (05.25.)Sajószentpéter Város PRO-URBE” (Városért) Díja kitüntetés adományozásáról (zárt ülésen hozott döntés)
264/2021 (05.25.) Sajószentpéter Város Díszpolgára” kitüntető díj adományozásáról (zárt ülésen hozott döntés)
259/2021 (05.10.)a Sajószentpéter, belterület 5022 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
247/2021 (05.10.)sírhely megváltására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról (zárt ülésen hozott döntés)
241/2021 (05.06.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
240/2021 (05.06.)Samu István, Sajószentpéter Város volt Polgármesterének Sajószentpéter Városi Önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról
173/2021 (04.30.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi maradványának felosztásárólMelléklet
166/2021 (04.29.)az Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola alapfeladatának bővítését érintő átszervezési javaslat véleményezéséről
165/2021 (04.28.)a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításárólMelléklet
164/2021 (04.26.)a Sajószentpéter külterületi 072/9 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozócsapadékvíz vezetési szolgalmi jog alapításáról
157/2021 (04.22.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” pályázati kiírás keretében népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása, a közössége
156/2021 (04.22.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” pályázati kiírás keretében táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a köz
155/2021 (04.22.)a 116/2020. (X. 29.) határozat módosításáról
154/2021 (04.22.)a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
153/2021 (04.22.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 187. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
152/2021 (04.22.)Zsíros László támogatási kérelmének elbírálásáról
151/2021 (04.22.)a 2021. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
150/2021 (04.22.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény alapító okiratának módosításárólMelléklet
149/2021 (04.22.)a 2020. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólMelléklet
147/2021 (04.20.)a Sajószentpéter VI. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
146/2021 (04.19.)Buza Gyula, Sajószentpéter Város volt Alpolgármesterének Sajószentpéter Városi Önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról
141/2021 (04.15.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter, Kálvin tér 4. szám alatti épületében található szerver helyiségében meghibásodott klímagép cseréjéhez forrás biztosításáról
139/2021 (04.07.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 91/2021. (II.26.) határozat módosításárólMelléklet
138/2021 (03.31.)Sajószentpéter III. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó megbízási szerződés módosításárólMelléklet
137/2021 (03.31.)Sajószentpéter II. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó megbízási szerződés módosításárólMelléklet
136/2021 (03.31.)Sajószentpéter I. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításárólMelléklet
130/2021 (03.31.)a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 14. szám alatti 2952/13 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
127/2021 (03.30.)első lakáshoz jutó kamatmentes kölcsönének hátralékával kapcsolatos kérelem elbírálásáról (zárt ülésen hozott döntés)
126/2021 (03.30.)a Sajószentpéter, Sport u. 11. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
125/2021 (03.30.)a 2020/2021. tanév ingyenes tavaszi szünidei gyermekétkeztetés kettő munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
124/2021 (03.30.)a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
123/2021 (03.30.)a Sajószentpéter, Kökény utca 1619/2 hrsz-ú ingatlanon föld feletti kitörésbiztos tűzcsap építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
122/2021 (03.30.)pályázat benyújtásáról a 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
121/2021 (03.30.)a Sajószentpéteri Városgondnokság és a hozzá rendelt költségvetési szervek közötti Munkamegosztási megállapodás” elfogadásárólMelléklet
120/2021 (03.30.)kérelem benyújtásáról a 2021. április 1-től induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban és a Sajószentpéteri VárosgondnokságonMelléklet
118/2021 (03.30.)Új Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről
117/2021 (03.25.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Igazgatója munkabérének megállapításáról
116/2021 (03.25.)a 260. számú főút Sajószentpéter-Berente elkerülő szakaszának megvalósításával összefüggő ingatlanok megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadásárólMelléklet
106/2021 (03.23.)a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskoláját érintő, új művészeti ág, és azon belül új tanszak indítására vonatkozó átszervezési javaslat véleményezéséről
105/2021 (03.23.)a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskoláját érintő, új művészeti ág, és azon belül új tanszak indítására vonatkozó átszervezési javaslat véleményezéséről
104/2021 (03.23.)a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskoláját érintő, telephely létesítésére vonatkozó átszervezési javaslat véleményezéséről
103/2021 (03.23.)a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskoláját érintő, telephely létesítésére vonatkozó átszervezési javaslat véleményezéséről
99/2021 (03.10.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. I.lh. 2/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (zárt ülésen hozott döntés)
96/2021 (03.03.)pályázat benyújtásáról az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra
92/2021 (02.26.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési SzabályzatánakjóváhagyásárólHatályon kívül helyezte:
16/2024. (01.25.)
Módosította:
186/2023 (10.19.)
Melléklet
91/2021 (02.26.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény alapító okiratának módosításárólMelléklet
90/2021 (02.25.)a Sajószentpéter, Sport u. 32/2. szám alatti , 930/1 hrsz-ú ingatlanon lévő bitumen borítású kézilabdapálya helyére tervezett 20 x 40 m méretű műfüves pálya építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásárólHatályon kívül helyezte:
39/2022 (02.24.)
89/2021 (02.24.)a Sajószentpéter, Harica tér 1. szám alatti 440/12 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség és elidegenítési tilalom megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
88/2021 (02.24.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)Melléklet
87/2021 (02.24.)a 117/2020. (X. 29.) határozat visszavonásáról
86/2021 (02.24.)a Sajószentpéter, Petőfi utca 42. szám alatti 223 helyrajzi számú ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
85/2021 (02.24.)a Sajószentpéter, Lévay J. utca 28. szám alatti 1837 helyrajzi számú ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
84/2021 (02.24.)a Sajószentpéter, Petőfi út 8. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakássalkapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
35/2021 (02.23.)a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
34/2021 (02.23.)a Sajószentpéter, belterület 5020 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
33/2021 (02.23.)a Sajószentpéter, belterület 2055/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről
77/2021 (02.18.)intézmények részére forrás biztosításáról
76/2021 (02.18.)a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2021. évi szolgáltatási terv jóváhagyásárólMelléklet
75/2021 (02.18.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2021. évi szakmai munkatervének elfogadásárólMelléklet
74/2021 (02.18.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadásárólMelléklet
73/2021 (02.18.)a Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
72/2021 (02.18.)az Eperjesi utca, Gedely utca, Erzsébet telep, Kinizsi utca és Lévay utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
71/2021 (02.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMelléklet
70/2021 (02.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásárólMelléklet
69/2021 (02.18.)a Sajószentpéter, Bányász út 6. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
68/2021 (02.18.)a Sajószentpéter, Somogyi B. u. 9/A. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
67/2021 (02.18.)első lakáshoz jutó kamatmentes kölcsönének hátralékával kapcsolatos kérelem elbírálásáról (zárt ülésen hozott döntés)
54/2021 (02.04.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 179. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (zárt ülésen hozott döntés)
41/2021 (01.28.)a 17/2020. (I. 30.) határozat módosításáról
40/2021 (01.28.)a Sajószentpéter, belterület 1817/2 helyrajzi szám alatti ingatlan áramellátását szolgáló0,4 kv-os csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
34/2021 (01.27.)a Sajószentpéter, Melinda utca 2781/31 helyrajzi számú ingatlan gázellátását szolgálóutólagos gázleágazó vezeték létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
33/2021 (01.27.)a Sajószentpéter, Dankó Pista utca 11. szám alatti 2039 helyrajzi számú ingatlan gázellátását szolgáló középnyomású gázelosztó vezeték létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
32/2021 (01.27.)a Sajószentpéter, Kazinczy Ferenc utca 22. szám alatti ingatlan gázellátását szolgálóközépnyomású gázelosztó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
23/2021 (01.21.)forrás biztosításáról a 2021-2027 tervezési időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére és projektelőkészítési tevékenységek megvalósítására
22/2021 (01.21.)a 168/2020. (XI. 26.) határozat módosításáról
21/2021 (01.21.)a 142/2020. (XI. 26.) határozat módosításáról
20/2021 (01.21.)a 141/2020. (XI. 26.) határozat módosításáról
19/2021 (01.21.)támogatási kérelem benyújtásáról a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztésére a TOP- 2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás keretében
18/2021 (01.21.)az óvoda 2021. évi nyári zárva tartási rendjérőlMelléklet
17/2021 (01.21.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
11/2021 (01.15.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálatáról
10/2021 (01.15.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálatáról