ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
302/2019 (12.12.)a Művelődési és Sportközpont élőfüves sportpályájának használatba adásáról
301/2019 (12.12.)a Sajószentpéteri Lokálpatrióták Egyesület megnevezésben Sajószentpétervárosnév használatához hozzájárulásról
300/2019 (12.12.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
299/2019 (12.12.)a Sajószentpéteri Városgondnokság tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
298/2019 (12.12.)a 2020. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásárólMelléklet
297/2019 (12.12.)az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezéséről
296/2019 (12.12.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
295/2019 (12.12.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú módosításárólMelléklet
294/2019 (12.12.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési SzabályzatánakmódosításárólMelléklet
293/2019 (12.12.)a GLASS PARK működéséről, fenntartásáról
292/2019 (12.12.)a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi támogatásáról
291/2019 (12.12.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által 2020. évben tervezett programok műsorköltségéről
290/2019 (12.12.)a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megtervezéséről
289/2019 (12.12.)az illegális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról
288/2019 (12.12.)a kóbor ebek befogásáról
287/2019 (12.12.)a 2020. évi önként vállalt feladatokról
286/2019 (12.12.)a központi orvosi ügyelet vállalkozói formában történő működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról
285/2019 (12.12.)a 2020. évi Testvérvárosi Találkozón való részvételhez szükséges forrás biztosításáról
284/2019 (12.12.)a 2020. évi intézményi karbantartási feladatokról
283/2019 (12.12.)a 2020. évi kármentesítési monitoring tevékenységekről
282/2019 (12.12.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál adatvédelmi szoftver éves előfizetéséről
281/2019 (12.12.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál szerver beszerzéséről
280/2019 (12.12.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2020. évi bérrendezéséről
279/2019 (12.12.)a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottainak 2020. évi bérrendezéséről
278/2019 (12.12.)a 111/2017. (V.25.) határozat módosításáról
277/2019 (12.12.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről
276/2019 (12.12.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatásáról
275/2019 (12.12.)a HVP 795 forgalmi rendszámú SUZUKI WAGON R PLUSZ 1.3 GLX személygépkocsi értékesítéséről szóló 97/2019. (IV.25.) határozat módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
274/2019 (12.12.)a KCM 143 forgalmi rendszámú Opel Vivaro személygépkocsi értékesítéséről szóló 96/2019. (IV.25.) határozat módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
273/2019 (12.12.)a Sajószentpéter, Bányász út 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
272/2019 (12.05.)a Sajószentpéter, belterület 1691 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
271/2019 (11.21.)a központi háziorvosi ügyelet működtetését érintő döntés meghozataláról
270/2019 (11.21.)a Sajószentpéter, Mátyás u. 1. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
269/2019 (11.21.)a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 azonosító számú Játszótér kialakítása a Semmelweis- parkban című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
268/2019 (11.21.)az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos rendezvények megtartásához önkormányzati intézmény helyiségeinek igénybevételéről
267/2019 (11.21.)a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásávalkapcsolatos rendezvények megtartásához önkormányzati intézmény helyiségeinek igénybevételéről
266/2019 (11.21.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
265/2019 (11.21.)a polgármester 2019. évi időarányos szabadságának ütemezésérőlMelléklet
264/2019 (11.21.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Intézményi Tanácsábatag delegálásáról
263/2019 (11.21.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
262/2019 (11.21.)a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérőlMelléklet
260/2019 (11.21.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólMelléklet
259/2019 (11.21.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólMelléklet
258/2019 (11.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólMelléklet
257/2019 (11.21.)a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
256/2019 (11.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
255/2019 (11.21.)a Sajószentpéter benzinkút és a József Attila utca feletti terület csapadékvíz-elvezető rendszerének felülvizsgálatához és annak átalakításának tervezéséhez forrás biztosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
254/2019 (11.21.)a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4-6-8. számú társasházzal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
253/2019 (11.21.)a Sajószentpéter, Kossuth út 177. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (zárt ülésen hozott döntés)
251/2019 (11.21.)a Sajószentpéter, Tárna u. 9. II. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (zárt ülésen hozott döntés)
250/2019 (11.21.)a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakássalkapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
261/2019 (11..2.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólMelléklet
252/2019 (10.30.)a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakássalkapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
249/2019 (10.30.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1-4. függelékének módosításárólMelléklet
248/2019 (10.30.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsába delegált tag helyettesítéséről
247/2019 (10.30.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált tagról
246/2019 (10.30.)a Sajó - Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsába delegált tag helyettesítéséről
245/2019 (10.30.)a Sajó - Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsába delegált tagról
244/2019 (10.30.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált tag helyettesítéséről
243/2019 (10.30.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált tagról
242/2019 (10.30.)az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
241/2019 (10.30.)az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
240/2019 (10.30.)a polgármester illetményének megállapításáról
239/2019 (10.30.)Lakatos Sándor Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
238/2019 (10.30.)Gadóczi Józsefné Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
237/2019 (10.30.)Kovács Mihály Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
236/2019 (10.30.)Bárdos Tamás Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
235/2019 (10.30.)Perényi Barnabás Pénzügyi Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
234/2019 (10.30.)Gilányi Attila Pénzügyi Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
233/2019 (10.30.)Pálkovács Viktória Pénzügyi Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
232/2019 (10.30.)Kelemen Sándor Pénzügyi Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
231/2019 (10.30.)Kisfalusi Zsolt Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
230/2019 (10.30.)Füleki Tímea Mária Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
229/2019 (10.30.)Nagy Imre Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
228/2019 (10.30.)Kocsi Tibor Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjává történő megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
227/2019 (10.30.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság elnökének megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
226/2019 (10.30.)a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
225/2019 (10.30.)a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
224/2019 (10.30.)alpolgármester megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
223/2019 (10.30.)Kovács Mihály Szavazatszámláló Bizottság tagjává történő megválasztásáról
222/2019 (10.30.)Bárdos Tamás Szavazatszámláló Bizottság tagjává történő megválasztásáról
221/2019 (10.30.)a Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztásáról
220/2019 (09.26.)a Sajószentpéter, belterület 2356 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan licittárgyalás útján történő értékesítésérőlMelléklet
219/2019 (09.26.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság 2014-2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
218/2019 (09.26.)a Pénzügyi Bizottság 2014-2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
217/2019 (09.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottságának 2014-2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
216/2019 (09.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat ötéves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
215/2019 (09.26.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a járási, megyei, országos és nemzetközi hatáskörű közművelődési és közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése”
214/2019 (09.26.)az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról
213/2019 (09.26.)államháztartáson kívüli forrás átvételéről
212/2019 (09.26.)a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatáról
211/2019 (09.26.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésérőlMelléklet
210/2019 (09.26.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításáról
209/2019 (09.26.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközök M-3 /M-1 jelű módosításárólMelléklet
208/2019 (09.26.)a 2019/2020. tanév ingyenes tavaszi szünidei gyermekétkeztetés kettő munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
207/2019 (09.26.)a 2019/2020. tanév ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetés nyolc munkaszüneti napra történő megszervezéséről
206/2019 (09.26.)a 2019/2020. tanév ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetés öt munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
205/2019 (09.26.)a 2019/2020. tanév ingyenes őszi szünidei gyermekétkeztetés négy munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
204/2019 (09.26.)a 2019/2020. tanév ingyenes őszi, téli és tavaszi szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának meghatározásáról
203/2019 (09.26.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
348/2021 (09.23.)
Melléklet
201/2019 (09.26.)a Sajószentpéter, Bányász u. 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
200/2019 (09.26.)a Sajószentpéter, Kossuth út 183. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
199/2019 (09.26.)a Sajószentpéter, Péch Antal u. 1. I. lh. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (zárt ülésen hozott döntés)
198/2019 (09.26.)a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 50. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
197/2019 (08.29.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközök M-3 jelű, M-2 területre vonatkozó módosításárólMelléklet
196/2019 (08.29.)a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásárólMelléklet
195/2019 (08.29.)a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásával kapcsolatos rendezvények megtartásához önkormányzati intézmény helyiségeinekHatályon kívül
194/2019 (08.29.)a 2019. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
193/2019 (08.29.)2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről
192/2019 (08.29.)GPON optikai kábeles hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
191/2019 (08.29.)a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
190/2019 (08.29.)a zöldterületek fejlesztéséhez és hulladékgyűjtők beszerzéséhez forrás biztosításáról
189/2019 (08.29.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
188/2019 (08.29.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólHatályon kívül helyezte:
21/2022 (02.24.)
Melléklet
187/2019 (08.29.)az Ady Endre utca felújításához forrás biztosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
186/2019 (08.29.)a Sajószentpéter, belterület 2356 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévőingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
185/2019 (08.29.)a Sajószentpéter, belterület 2703 hrsz-ú kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről (zárt ülésen hozott döntés)
184/2019 (08.29.)a Sajószentpéter, 1817/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
183/2019 (08.29.)a Sajószentpéter, belterület 2080/A hrsz-ú lakóház megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről (zárt ülésen hozott döntés)
182/2019 (08.29.)a Sajószentpéter, Újbánya telep 8/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
181/2019 (08.29.)a 138/2019. (VI.20.) határozat módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
180/2019 (08.29.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel kapcsolatos döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
179/2019 (08.29.)a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
178/2019 (07.25.)a Sajószentpéter Kossuth út 114/5 helyrajzi számú ingatlanon kerítés építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
177/2019 (07.25.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 0149/1-7 hrsz-ú és a 2356 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
176/2019 (07.19.)a Sajószentpéter, belterület 907 hrsz-ú kivett lakóház, udvar és egyéb épület” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
175/2019 (07.19.)a Sajószentpéter, Kazinczy F. utca 11. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
174/2019 (07.19.)a Sajószentpéter, Kossuth L. út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)
173/2019 (07.19.)TOP-1.1.1-16 kódszámú Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra benyújtandó pályázat megvalósításához szükséges ingatlan adásvételi előszerződés jóváhagyásáról (zárt ülésen hozott döntés)
172/2019 (07.19.)a TOP-1.1.3-15 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtandó pályázat megvalósításához szükséges ingatlan adásvételi előszerződés jóváhagyásáról (zárt ülésen hozott döntés)
171/2019 (07.19.)a TOP-1.1.1-16 kódszámú, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívás keretében támogatási kérelem benyújtásáról
170/2019 (07.19.)a TOP-1.1.3-15 kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívás keretében támogatási kérelem benyújtásáról
169/2019 (07.19.)pályázat benyújtásáról önkormányzati vis maior támogatás igénylésére
168/2019 (07.19.)a HVP 795 forgalmi rendszámú SUZUKI WAGON R PLUSZ 1.3 GLX személygépkocsi értékesítéséről szóló 97/2019. (IV.25.) határozat módosításáról
167/2019 (07.19.)a KCM 143 forgalmi rendszámú Opel Vivaro személygépkocsi értékesítéséről szóló 96/2019. (IV.25.) határozat módosításáról
166/2019 (07.19.)a járdafelújítások fontossági sorrendjének megállapításáról szóló 20/2016 (I.28.) határozat módosításáról
165/2019 (07.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesületközött együttműködési megállapodás megkötésérőlMelléklet
164/2019 (07.19.)Monitoring és Lakossági Riasztó –MoLaRi rendszer telepítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
163/2019 (07.19.)a Berente, 539 helyrajzi számú ingatlan közvilágítási hálózatának bővítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
162/2019 (07.19.)a 2019. évi Járási startmunka mintaprogram – Mezőgazdaság programelem” keretében vásárolt szerszámgépek és tartozékok ingyenes használatba adásáról
161/2019 (07.19.)a 2019. évi Járási startmunka mintaprogram – Szociális jellegű programelem” keretében vásárolt szerszámgépek és tartozékok ingyenes használatba adásáról
160/2019 (07.19.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás megszüntetésérőlHatályon kívül helyezte:
61/2020 (07.21.)
Melléklet
159/2019 (07.19.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 0149/1-2 és 0149/7 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításáról
158/2019 (07.19.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetőjének (magasabb vezető) illetményének megállapításárólHatályon kívül helyezte:
14/2024. (01.25.)
157/2019 (07.19.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető)megbízásáról
156/2019 (07.19.)az óvodapedagógusok illetménypótlékának megállapításáról
155/2019 (07.19.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) megbízásról lemondás tudomásulvételéről
154/2019 (07.19.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési SzabályzatánakmódosításárólMelléklet
153/2019 (07.19.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosításáról
152/2019 (06.20.)a Sajó Közalapítvány 2018. évi mérleg, beszámoló és eredmény kimutatás jóváhagyásáraMelléklet
151/2019 (06.20.)a Sajó Közalapítvány megszüntetéséről
150/2019 (06.20.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
149/2019 (06.20.)az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
148/2019 (06.20.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
147/2019 (06.20.)multifunkciós közlekedési jelzőtábla készlet ingyenes használatba adásáról
146/2019 (06.20.)a Sajószentpéter, Bajcsy- Zsilinszky utca 7. sz. alatti 2536 helyrajzi számú ingatlan gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
145/2019 (06.20.)a Sajószentpéter, István király u. 24. sz. alatti 1445 helyrajzi számú ingatlan gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
144/2019 (06.20.)az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft-vel Sajószentpéter város közvilágítási hálózatának és berendezéseinek üzemeltetésére és karbantartására szóló szerződés megkötésének jóváhagyásáról
143/2019 (06.20.)Sajószentpéter város közvilágítási hálózatának és berendezéseinek üzemeltetésére és karbantartására megkötött szerződés megszüntetéséről
142/2019 (06.20.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek 2356 hrsz-ú ingatlant érintő módosításáról
141/2019 (06.20.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 0149/3, 0149/4-5-6 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításáról
140/2019 (06.20.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
Melléklet
139/2019 (06.20.)a Sajószentpéter, Bükkalja út 2. I. lh. 4/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
138/2019 (06.20.)a Sajószentpéter, Bükkalja út 1. II. lh. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévőlakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)Módosította:
181/2019 (08.29.)
137/2019 (06.20.)a Sajószentpéter, Bányász út 2. I. lh. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévőlakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
136/2019 (06.20.)a Sajószentpéter, Bükkalja út 2. I. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévőlakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
135/2019 (06.20.)a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnokakinevezése véleményezéséről (zárt ülésen hozott döntés)
113./2019 (05.23.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi maradványának felosztásárólMelléklet
134/2019 (05.23.)a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)Módosította:
97/2022 (06.23.)
133/2019 (05.23.)a Sajószentpéter, 1770 hrsz-ú és 1771 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
132/2019 (05.23.)a Sajószentpéter, Kossuth út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
131/2019 (05.23.)a Sajószentpéter, Kossuth L. út 155. 1. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)
130/2019 (05.23.)a Sajószentpéter, Hunyadi út 2. szám alatti ingatlan használatba adásáról (zárt ülésen hozott döntés)
129/2019 (05.23.)a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezése véleményezéséről (zárt ülésen hozott döntés)
128/2019 (05.23.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye Sajószentpéteri Telephelyének elhelyezéséről
127/2019 (05.23.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által benyújtott, TOP-7.1.1-16-H-100-3 kódszámú Óvodásoktól a Z generációig” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
126/2019 (05.23.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által benyújtott, TOP-7.1.1-16-H-100-3 kódszámú Mozdulj Sajószentpéter” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
125/2019 (05.23.)pályázat benyújtásáról az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra
124/2019 (05.23.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület fejlesztési programjának megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
123/2019 (05.23.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
122/2019 (05.23.)a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport támogatási kérelmének elbírálásáról
121/2019 (05.23.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
120/2019 (05.23.)a 2019. évi szennyvízrendszer használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
119/2019 (05.23.)a 2019/2020. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
118/2019 (05.23.)a 2019/2020. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásáról
117/2019 (05.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadásárólMelléklet
116/2019 (05.23.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft 2018. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2019. évi üzleti terv elfogadásáról
115/2019 (05.23.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2019. évi üzleti terv elfogadásáról
114/2019 (05.23.)a 2018. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólMelléklet
112/2019 (05.23.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
111/2019 (05.23.)közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
110/2019 (05.23.)Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadásáról
109/2019 (05.07.)a Sajószentpéter, Lévay József u. 63. sz. alatti ingatlan gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
108/2019 (05.07.)a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 8. sz. alatti ingatlan gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
107/2019 (05.07.)a Sajószentpéter belterületi utak felújítása című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
106/2019 (05.07.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMódosította:
189/2019 (08.29.)
105/2019 (05.07.)a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/03950-1/2019. számú javaslattételével kapcsolatos döntés meghozataláról
104/2019 (05.07.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény közötti – a Sajószentpéter I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó – feladat-ellátási megállapodás jóváhagyásáról (zárt ülésen hozott döntés)
103/2019 (05.07.)a Sajószentpéter, belterület 5012 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről (zárt ülésen hozott döntés)
102/2019 (04.25.)támogatási kérelem jóváhagyásáról a PÁTRIA Sajószentpéter Helyi Közösség pályázati felhívására
101/2019 (04.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
100/2019 (04.25.)a 2019. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
99/2019 (04.25.)a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
98/2019 (04.25.)a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
97/2019 (04.25.)a HVP 795 forgalmi rendszámú SUZUKI WAGON R PLUSZ 1.3 GLX személygépkocsi értékesítésérőlMódosította:
275/2019 (12.12.)
96/2019 (04.25.)a KCM 143 forgalmi rendszámú Opel Vivaro személygépkocsi értékesítésérőlMódosította:
274/2019 (12.12.)
95/2019 (04.25.)a 103/2017. (V.25.) számú határozat visszavonására
94/2019 (04.25.)a Sajószentpéter 441/1 hrsz-ú ingatlanon lévő Fitt-Liget Sport és Szabadidőközpontban terasz árnyékoló építéséhez forrás biztosításáról
93/2019 (04.25.)a 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés feltételeinek meghatározásáról
92/2019 (04.25.)a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 16/2018.(II.22.) határozat módosításáról
91/2019 (04.25.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 81/2019. (IV.8.) határozat módosításárólHatályon kívül helyezte:
92/2021 (02.26.)
Melléklet
90/2019 (04.25.)a háziorvosi körzetek működtetését érintő döntésekről szóló 80/2019. (IV.8.) határozat módosításáról
89/2019 (04.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat I. féléves munkatervének módosításáról
88/2019 (04.25.)kormányzati támogatás iránti kérelem benyújtásáról az ibolya-telepi szennyvízhálózat rekonstrukciójához (zárt ülésen hozott döntés)
87/2019 (04.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Vezetője közalkalmazottijogviszonyának megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
86/2019 (04.25.)a Sajószentpéter, belterület 5022 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről (zárt ülésen hozott döntés)
85/2019 (04.25.)a 2019. évi Sajószentpéter Város kitüntető díjak” adományozásáról (zárt ülésen hozott döntés)
84/2019 (04.08.)a 20/2016. (I.28.) határozat módosításárólHatályon kívül helyezte:
166/2019 (07.19.)
83/2019 (04.08.)a Kerékpárosbarát fejlesztés Sajószentpéteren – Városi kerékpárút hálózat megvalósítása” című projekt keretében vásárolt úttakarító gép üzembentartójának kijelöléséről
82/2019 (04.08.)a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
81/2019 (04.08.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül helyezte:
92/2021 (02.26.)
Melléklet
80/2019 (04.08.)a háziorvosi körzetek működtetését érintő döntésekrőlMódosította:
90/2019 (04.25.)
79/2019 (04.08.)a Sajószentpéter, belterület 1711/2/A/3 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
78/2019 (04.08.)a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. szám alatti társasházzal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
77/2019 (03.28.)a Generációk kertje” – szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Sajószentpéteren című projekt keretében vásárolt gépjármű üzembentartójának kijelöléséről
76/2019 (03.28.)a Sajószentpéter Ibolya telepi szennyvízvezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
75/2019 (03.28.)a Sajószentpéter és Berente területén tervezett üzemanyag-töltő állomás és autómosó építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
74/2019 (03.28.)Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásáról
73/2019 (03.28.)a Sajószentpéter, belterület 2547/12/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről (zárt ülésen hozott döntés)
72/2019 (03.28.)a Sajószentpéter, belterület 2547/37/A hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
71/2019 (03.28.)a Sajószentpéter, belterület 2547/33/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről (zárt ülésen hozott döntés)
70/2019 (03.28.)a Sajószentpéter, Bercsényi út 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
69/2019 (03.28.)a Sajószentpéter, Kossuth út 183. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
68/2019 (03.13.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolájába felvehetőmaximális gyermek-, tanulólétszámot érintő átszervezési javaslat véleményezéséről
67/2019 (03.13.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskolába felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő átszervezési javaslat véleményezéséről
66/2019 (03.13.)a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00066 azonosító számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sajószentpéteren” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
65/2019 (03.13.)a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00019 azonosító számú Kulturális programok szabadtéren - Többfunkciós közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
64/2019 (03.13.)a Sajószentpéter, Kossuth út 185. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
63/2019 (02.28.)a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesületbe való belépésről
62/2019 (02.28.)kérelem benyújtásáról a 2019. évben induló hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban és a Sajószentpéteri VárosgondnokságonMelléklet
61/2019 (02.28.)államháztartáson kívüli forrás átvételéről
60/2019 (02.28.)a Sajószentpéter 3209 helyrajzi számú földút karbantartásáhoztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
59/2019 (02.28.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2019. éves szakmai munkatervének elfogadásárólMelléklet
58/2019 (02.28.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2018. éves szakmai beszámolójának elfogadásárólMelléklet
57/2019 (02.28.)a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2019. éves szolgáltatási terv jóváhagyásárólMelléklet
56/2019 (02.28.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
55/2019 (02.28.)a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
54/2019 (02.28.)a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Közhasznú Szervezet” támogatási kérelmének elbírálásáról
53/2019 (02.28.)a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálásáról
52/2019 (02.28.)a Sajószentpéteri Városgondnokság üzemeltetésében lévő Fitt-liget parkjának karbantartásához szükséges fűnyíró traktor beszerzéséhez forrás biztosításáról
51/2019 (02.28.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési SzabályzatánakmódosításárólHatályon kívül helyezte:
332/2021 (08.26.)
Melléklet
50/2019 (02.28.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosításárólHatályon kívül helyezte:
295/2019 (12.12.)
Melléklet
49/2019 (02.28.)konyhai eszközök ingyenes használatba adásáról (zárt ülésen hozott döntés)
48/2019 (02.28.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel kapcsolatos döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
47/2019 (02.28.)a Sajószentpéter, belterület 2547/12/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről (zárt ülésen hozott döntés)
46/2019 (02.28.)a Sajószentpéter, belterület 2547/11/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről (zárt ülésen hozott döntés)
45/2019 (02.28.)a Sajószentpéter, Móra Ferenc út 42. 1/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról(zárt ülésen hozott döntés)
44/2019 (02.28.)a Sajószentpéter, Móra Ferenc út 42. 1/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről(zárt ülésen hozott döntés)
43/2019 (02.07.)Sajószentpéter várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából Emléklapok” adományozásáról (zárt ülésen hozott döntés)
42/2019 (02.07.)támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-100-3 kódszámú Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren című pályázati felhívás keretében
41/2019 (02.07.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
40/2019 (02.07.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a Városi Könyvtárban közösségi rendezvények, non-formális képzés megvalósítására
39/2019 (02.07.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról szabadidőhöz, sportoláshoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó közösségi rendezvények lebonyolítására
38/2019 (02.07.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról 30-on túl” nagyrendezvény és közösségi rendezvény megvalósítására
37/2019 (02.07.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról 30-on innen” közösségi rendezvények megvalósítására
36/2019 (02.07.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által benyújtott közművelődési pályázatokrólMelléklet
35/2019 (02.07.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMelléklet
34/2019 (01.31.)pályázat benyújtásáról az illegális hulladéklerakó felszámolása című felhívásra
33/2019 (01.31.)a 2018. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
32/2019 (01.31.)a Bocskai utca és a Harica tér közötti 440/26 helyrajzi számú útszakasz forgalmi rendjének megváltoztatásáról és sebességkorlátozás elrendeléséről
31/2019 (01.31.)a Sajószentpéteri Hegyalja Lovas Egyesület megnevezésben Sajószentpéter
30/2019 (01.31.)a Sajószentpéter, Somogyi Béla utca 9. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan karbantartási munkáinak elvégzéséről és az ingatlan használatba adásáról
29/2019 (01.31.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetérőlHatályon kívül helyezte:
11/2024. (01.25.)
Melléklet
28/2019 (01.31.)az óvoda 2019. évi nyári zárva tartási rendjéről
27/2019 (01.31.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
26/2019 (01.31.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
261/2019 (11..2.)
Melléklet
25/2019 (01.31.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
260/2019 (11.21.)
Melléklet
24/2019 (01.31.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásárólHatályon kívül helyezte:
259/2019 (11.21.)
Melléklet
23/2019 (01.31.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjának megválasztásáról ésSajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatárólszóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1-2. függelékének módosításárólMelléklet
22/2019 (01.31.)a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól szóló 23/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet függelékének módosításárólMelléklet
21/2019 (01.31.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásárólMelléklet
20/2019 (01.31.)a Sajószentpéter, Bányász út 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról(zárt ülésen hozott döntés)
19/2019 (01.31.)a Sajószentpéter, belterület 2952/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
18/2019 (01.31.)a Sajószentpéter, külterület 081/255 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról(zárt ülésen hozott döntés)
17/2019 (01.31.)a köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról(zárt ülésen hozott döntés)
16/2019 (01.31.)a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (zárt ülésen hozott döntés)
15/2019 (01.31.)a Sajószentpéter, belterület 2037/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről(zárt ülésen hozott döntés)
14/2019 (01.31.)a Sajószentpéter, Kossuth út 187. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról(zárt ülésen hozott döntés)
13/2019 (01.31.)Sajószentpéter város arculati tervezéséhez forrás biztosításáról(zárt ülésen hozott döntés)
12/2019 (01.31.)a Sajószentpéter 441/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról(zárt ülésen hozott döntés)
11/2019 (01.16.)a Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás iránti pályázat benyújtásáról
10/2019 (01.16.)pályázaton való részvételhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület részére
9/2019 (01.16.)a Sajószentpéter, Kassai utca 12. szám alatti, 925/158 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
8/2019 (01.16.)a Berente 539 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
7/2019 (01.16.)támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-100-2 kódszámú Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren című pályázati felhívás keretében
6/2019 (01.16.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
5/2019 (01.16.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. telephely létesítéséről
4/2019 (01.16.)pályázat benyújtásáról és tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár részére
3/2019 (01.16.)a 2019. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásáról hozott 208/2018. (XII.13.) határozat módosításáról
2/2019 (01.16.)a TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002 azonosítószámú Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával” című projekt megvalósításához forrás biztosításáról
1/2019 (01.16.)a Sajószentpéter, Semmelweis u A. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról(zárt ülésen hozott döntés)